ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2014-05-29 do 2014-06-19 // Oglądano: 1016 // Wstecz

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od  29.05.2014r. do 29.06.2014r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nrnr 3831/1, 3795/38, 3781, 3898, 3830, 3814/1, 3795/95 o łącznej pow. 0.6439 ha położonych w Czarnym Dunajcu objęte księgą wieczystą nr NS1T/00156507/6.         

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.

Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Gminy                                                                        

w Czarnym Dunajcu


 

Stanisław Klocek

Przewodniczący Komisji