ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

2014-05-19 do 2014-05-31 // Oglądano: 1254 // Wstecz

ZARZĄDZENIE NR 88/2014

WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia  19.05.2014


Działając na podstawie art. 31 a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19, ust. 2, pkt. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Czarny Dunajec

z a r z ą d z a m  co następuje:

 

§ 1

 

W związku ze spadkiem poziomu wody na rzekach i potokach Gminy Czarny Dunajec oraz korzystną prognozą IM i GW w zakresie hydrologii, odwołuję z dniem  19 maja 2014r , godz: 8:00

 

pogotowie przeciwpowodziowe w Gminie Czarny Dunajec

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Mariuszowi Garus


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podania do publicznej wiadomości.