ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gminie Czarny Dunajec

2014-05-15 do 2014-05-19 // Oglądano: 1520 // Wstecz

ZARZĄDZENIE NR 84/2014
WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia  15.05.2014

 

Działając na podstawie art. 31 a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19, ust. 2, pkt. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Czarny Dunajec z a r z ą d z a m  co następuje:

 

§ 1

 

W związku z gwałtownym wzrostem poziomu wody w rzekach i potokach gminy ogłaszam z dniem  15 maja 2014 roku od godz. 15.00  do odwołania

 

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gminie Czarny Dunajec

 

§ 2

Do bieżącego nadzoru i monitoringu sytuacji na terenie Gminy wyznaczam  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego


§ 3


Wprowadzam stały dyżur w Urzędzie Gminy od godz. 16.00 dnia 15.05.2014 do odwołania w przypadku ogłoszenia alarmu  w składzie ustalonym przez Sekretarza Gminy.


§ 4


W związku wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy:

1.     Podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego.

2.     Dokonać aktualizacji Gminnego Planu Przeciwpowodziowego

3.     Monitorować zagrożone tereny zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nowotarskiego.

4.     Powiadomić naczelników OSP i Sołtysów o wprowadzonym pogotowiu przeciwpowodziowym.

5.     Informację o sytuacji na terenie Gminy osoby dyżurujące przekazują do Powiatowego Centrum Zarządzania kryzysowego w Nowym Targu zgodnie z Zarządzeniem Starosty  Nowotarskiego  Nr 111/2014 z dnia 15.05.2014 r.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 15 maja 2014 r.  od godz.: 15.00.


pdfZarzadzenie - skan
Dodano: 2014-05-15 15:27:33Pobrano: 477 // 0.36 MB