ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Czarny Dunajec - współfinansowany przez Unię Europejską - Eu

2012-01-04 do 2012-01-31 // Oglądano: 2997 // Wstecz
KL-UG-UE
współfinansowany przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny
Człowiek Najlepsza Inwestycja.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej.
Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2010 do 31.12.2012
CELEM OGÓLNYM PROJEKTU - jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej w Gminie Czarny Dunajec.

Cele szczegółowe projektu to:

a) zmniejszenie deficytów społecznych i zawodowych beneficjentów projektu,
b) zdobycie kluczowych umiejętności społecznych umożliwiających wejście na rynek pracy,
c) minimalizacja barier psychologicznych i społecznych.

W roku 2012 zapraszamy na kursy:

- kosmetyczny tj. "Stylizacja paznokci z elementami wizażu i makijażu",
- profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, programem sprzedaży i magazynu,
- podstawowy kurs obsługi komputera,
- kelner z elementami somelierstwa

W programie projektu:

a) szkolenie zawodowe - którego ukończenie gwarantuje zdobycie stosownego certyfikatu
b) trening psychospołeczny - 30h
c) spotkanie z doradcą zawodowym - 20h

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

* osoby korzystające z systemu pomocy społecznej,
* osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu
* osoby zamieszkałe na terenie Gminy Czarny Dunajec
* osoby nie biorące udziału w innych projektach EFS

UCZESTNICY PROJEKTU NIE PONOSZĄ KOSZTÓW SZKOLEŃ

Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 4
34-470 Czarny Dunajec
tel. 18 26 135 48
e-mail: ops_czarnydunajec@pro.onet.pl