ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2013.

2014-04-23 do 2014-05-07 // Oglądano: 2707 // Wstecz

Zarządzeniem 186/2012Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją

zadań Gminy Czarny Dunajec w 2013r. w zakresie kultury pod nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”,

 

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje

w wysokości:

 

1. ODDZIAŁ ZP W CZERWIENNEM –11 500,00 zł

2.  OSP CZARNY DUNAJEC –25 000,00 zł

3.  ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH –13 000,00 zł

4.   ODDZIAŁ ZP W CICHEM –14 000,00 zł

5.   ODDZIAŁ ZP W  CHOCHOŁOWIE –14 000,00 zł

6.   ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU –14 000,00 zł

7.   ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU –11 500,00 zł

8.   ODDZIAŁ ZP W ODROWĄŻU –13 000,00 zł

9.   ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE –14 000,00 zł

10. ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –13 000,00 zł

11. ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE –14 000,00 zł

12. ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM –14 000,00 zł

13. ODDZIAŁ ZP WE WRÓBLÓWCE –9 500,00 zł

14. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU – 11 000,00 zł

15.  ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE –10 000,00 zł

16.  ODDZIAŁ ZP W DZIALE – 8 500,00 zł

 

 

Ogólna kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosiła 210 000,00 zł.

 

Zarządzeniem Nr 187/2012 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 2/2013 na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

 

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje

w wysokości:

1.      UKS CHOCHOŁÓW – 7 000,00 zł

2.       TS PODHALAŃSKI – 12 000,00 zł

3.       UKS RATUŁÓW – 5 000,00 zł

4.       LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE – 11 000,00 zł

5.       UKS „KROKUS” CICHE – 10 500,00 zł

6.       UKS „CZERWONE WIERCHY” – 4 000,00 zł

7.       GKS „CZARNI” – 40 000,00 zł

8.       UKS PODCZERWONE – 6 000,00 zł

9.       UKS „CICHE” – 8 000,00 zł

10.   UKS „ZOGRODY” – 5 000,00 zł

11.   UKS „SOŁTYSIANIE” – 13 500,00 zł

12.   LKS „KORONA” PIEKIELNIK – 23 000,00 zł

13.   KS CHOCHOŁÓW – 20 000,00 zł

14.   LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW – 5 000,00 zł

  Ogólna kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosiła 170 000,00 zł.

 

Ogółem dotacje – 380 000 złotych.

 

Po przeprowadzeniu kontroli i sprawdzeniu poszczególnych sprawozdań wyżej wymienionych organizacji i stowarzyszeń dotyczących działalności kulturalnej i sportowej za rok 2013, stwierdza się:

 

 

Oddział Związku Podhalan w Czerwiennem

 

Prowadzono zajęcia z grupą młodzieży w ramach zespołu „ Bachledówka”  oraz grupa śpiewacza „ Gaździnki”. Członkowie zespołu uczestniczyli w imprezach organizowanych zarówno przez związek Podhalan jak i gminę Czarny Dunajec. Podtrzymywane były tradycje ludowe i odtwarzane stare obrzędy i wydarzenia z życia wsi. 

 

Rezultaty działań:

 

Zespół góralski „Bachledówka” brał udział w następujących konkursach i imprezach kulturowych:

1.      01.02.2013r. - wyróżnienie w XV Gminny Konkursie Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu.

2.      14.02.2013r.  – wyróżnienie dla grupy śpiewaczej „Bachledówka” w Konkursie Góralskiej Pieśni Patriotycznej w Chochołowie.

3.      14.02.2013r. – wyróżnienie dla Eweliny Bafia w Konkursie Recytatorskim Góralskiego i Literackiego Wiersza Patriotycznego .

4.      9.03.2013 r.- Udział w Spotkaniu Teatrów Amatorskich na Orawie.

5.      17.04.2013 r. Przegląd Dziecięcych Grup Teatralnych „Bajkluś” w Czarnym Dunajcu

– II miejsce zespół teatralny z przedstawieniem pt. Kopciuszek po góralsku”,

- III miejsce zespół teatralny z przedstawieniem pt. „Objawienie na Rusinowej Polanie”,

- wyróżnienie dla zespołu gimnazjalnego „Bachledówka” z przedstawieniem „Opłatek” F. Sikonia.

 

6.      18.04.2013r. I miejsce zespół teatralny z przedstawieniem pt. „Objawienie na Rusinowej Polanie” w Ogólnopolskim Konkursie Grup Teatralnych Szkół SPSK  w Piotrkowie Trybunalskim.

7.      09.05.2013 r. Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” w Starem Bystrem

- I miejsce: solistka Ewelina Zarycka

- II miejsce: grupa śpiewacza klasa I

- Wyróżnienie: „Trio” z gimnazjum.

8.      13.05.2013r. Udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Bajdurek”                w Nowym Targu.

9.      15.05.2013 r. wyróżnienie dla solistki Eweliny Zaryckiej w Konkursie Goralskiej Pieśni Religijnej w Czerwiennem.

10.  06.06.2013r. Występ na Dniu rodziny w KSP SPSK w Czerwiennem.

11.  23.06.2013r. udział w uroczystości poświęcenia Sanktuarium bł. Jana Pawła II "Nie lękajcie się!” w Krakowie.

12.  25.06.2013r. udział w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce SPSK na Jasną Górę i występ z przedstawieniem „Objawienie na Rusinowej Polanie”.

    Udział w Festiwalu Papieskim – Marta Domagała wyróżnienie

Pieśń Patriotyczna i Żołnierska w Odrowążu

·       Trzecie miejsce Julia Zarycka i Karolina Hornik

·       Wyróżnienie Oliwia Kubacka

     Udział w powiatowym konkursie recytatorskim im. A. Skupienia- Florka

 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

 1. Nauka tańca i śpiewu góralskiego – cały rok -  2 x w tygodniu dla 30 osób
 2. Działalność grupy śpiewaczej „ Gaździnki” cały rok w razie potrzeby.
 3. Nauka gry na instrumentach ludowych – cały rok -  1 x w tygodniu

 

Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Czarnym Dunajcu reprezentuje gminę na powiatowych i wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych. Orkiestra obsługuje pod względem muzycznym imprezy  na terenie gminy Czarny Dunajec

 

Rezultaty działań:

 

Wykształcenie przyszłych członków orkiestry – przeprowadzono nabór adeptów do orkiestry, kształcone są cztery dziewczyny na instrumentach dętych i jeden chłopak na perkusji ,

Utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego – orkiestra dzięki regularnym próbom i ciągłemu

kształceniu utrzymuje wysoki poziom umiejętności technicznych, co pozwala na wykonywanie repertuaru o  stosunkowo wysokim poziomie zaawansowania.

 Powiększenie liczby posiadanych instrumentów i polepszenie stanu technicznego będących obecnie w posiadaniu.- Zakupiono profesjonalny zestaw perkusyjny marki „Mapex”, komplet twardych futerałów rekursyjnych oraz komplet wysokiej jakości talerzy perkusyjnych. Wykonano bieżące naprawy instrumentów.

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu od 16.00 do 19.00, na zajęcia uczęszcza 5 dzieci, (3 dziewczynki i 2 chłopców).

 

Próby orkiestry odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzinach 19.00 21.00 w okresie zimowym i 20.00 22.00 w okresie letnim. Na próby uczęszcza średnio od 10 do 20 osób

Orkiestra uświetniała wszystkie ważne święta kościelne

- Wielkanoc

- Boże Ciało

- Odpust Parafialny

- Dzień Strażaka

- Boże Narodzenie

Orkiestra uczestniczyła w  gminnych dożynkach, oprawiała swoją muzyką uroczystość poświęcenia nowego samochodu pożarniczego, brała udział w dwóch festynach rodzinnych, dwóch koncertach oraz zabawie ostatkowej organizowanej przez OSP w Czarnym Dunajcu. Ponadto orkiestra w całości organizuje doroczne koncerty kolęd w kościele parafialnym.

 

 

Oddział Związku Podhalan w Pieniążkowicach

 

Rezultaty działań:

 

Rozszerzenie działalności zespołu góralskiego i kapeli – podniesienie umiejętności tańca, udoskonalenie śpiewu, zwiększenie składu kapeli jako alternatywa na spędzanie wolnego czasu dzieci.

Integracja ze środowiskiem wiejskim i innymi oddziałami ZP.

Zachowanie tradycji kulturowych naszej miejscowości i regionu.

Promocja miejsca zamieszkania.

 

·Przegląd Góralskiej Pieśni i Poezji Patriotycznej – Chochołów

I miejsce w kategorii klas IV-VI Zespołu Śpiewaczego

·14 kwiecień2013rok -Muzykowanie na Duchową Nutę im. A. Knapczyka Ducha - Czarny Dunajec

·15.maj 2013r-Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej Bachledówka - Czerwienne

wyróżnienie-Zespół Śpiewaczy ,,Zeleżnica"z Pieniążkowic

·7 lipca 2013 rok Śpiewanie i Granie Pod Chochołowiańskom Strzechom - Chochołów

·5 październik 2013 rok-Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków - Ratułów 

   II miejsce -   taniec zbójnicki

wyróżnienie – śpiew grupowy

III miejsce taniec solowy- Justyna Fiedor, Piotr Gawron  

·17 listopada 2013r.  Konkurs Młodych Toniecników

  I miejsce – zespół „Żeleźnica” z Pieniążkowic 

· - opłatek zarządu Głównego

·- oprawa mszy rezulekcyjnej

·11 sierpnia udział w uroczystej mszy świętej na szlaku papieskim na Żeleżnicy

·udział w Hołdymasie w Czarnym Dunajcu

·„ Pola Nadziei” – pomoc Fundacji Adama Worwy

·udział 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

·7.12.2013r czuwanie wynagradzające w Ludźmierzu

oprawa Mszy Św. na Pasterce    

 

    Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

   Zespół liczy obecnie 32 osoby. Nauka na instrumentach ( skrzypce, basy) odbywała się raz w tygodniu po 2 godziny. Uczestniczyło w niej 10 dzieci. Próby odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny.

Zakupiono do zespołu koszule chłopięce, portki góralskie.

 

 

Oddział Związku Podhalan w Cichem

 

Rezultaty działań:

 

W okresie realizacji zadania podstawowy skład zespołu „Krzesany” liczył 38 osób. Do grupy naborowej uczęszczało ok. 70  dzieci i młodzieży. Zostało przyjętych 20 nowych członków do grupy naborowej i 10 do podstawowego składu.

Próby zespołu odbywały się w piątki i soboty po 3 godziny. Poza tym, przed każdym występem i konkursem organizowane były próby dodatkowe. Zespół odbył dwa- 3 dniowe zgrupowania kondycyjne w Lubogoszczy w dn.5-7 kwiecień 2013 oraz 8-10 listopad 2013. Na zgrupowaniach dzieci doskonaliły technikę tańca i śpiewu, brały udział  w konkursach, poznawały zwyczaje i tradycje ludowe z terenu Podhala. Oprócz tego młodzież  z Zespołu uczestniczyła w krajowych wyjazdach, m.in. do Krakowa i Częstochowy. Członkowie, którzy prezentują wysoki poziom artystyczny mieli wiele okazji do zaprezentowania się na przeglądach i konkursach folklorystycznych. Członkowie zespołu brali też udział w fotograficznej sesji zdjęciowej pokazując obrzędy związane z okresem bożonarodzeniowym. Efekty  tej sesji  można było zobaczyć w gazecie „Tygodnik Podhalański „,na stronie internetowej tegoż tygodnika i na stronie internetowej „Wirtualna Polska”

W tym czasie zakupiono niezbędne elementy wyposażenia kapeli zespołu oraz strojów dla jego członków i reprezentacji Z.P. Oddział Ciche. Pokryto koszty związane z dojazdami na występy i konkursy oraz pobyt na zgrupowaniu.

 

Zaplanowane środki  zostały wykorzystane na nagrodę dla instruktora zespołu.

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

·        9.04.2013 Zdobycie przez Paulinę Rzepkę wyróżnienia w konkursie śpiewu  na Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu.

·        29.04.2013 Zdobycie muzykę II miejsca w kat II w konkursie muzyk   na Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu.

·        .29.04.2013 Zdobycie przez Władysława BasiorkęI miejsca w konkursie śpiewu  na Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu.

·        29.04.2013 Zdobycie przez Karolinę StyrczulęIII miejsca w konkursie śpiewu  na Muzykowaniu na Duchową Nu2tę w Czarnym Dunajcu

·        15.05.2013 Zdobycie przez Władysława Basiorkę  I miejsca w konkursie śpiewu  w XPapieskiej Majówce  na Bachledówce

·        21.08.2013 Zajęcie III miejsca w konkursie potraw regionalnych na Hołdymasie w Czarnym Dunajcu

·        17.11.2013 Zdobycie przez parę taneczną: Jan Jakubiec i Karolinę Styrczulawyróżnienia w  XIV Konkursie Młodych Tonecników w Białym Dunajcu

·        Występ „Szopka góralska”

·        Sesja zdjęciowa-„Tygodnik Podhalański ”

          portal internetowy „Wirtualna Polska”

·        Konkurs Kolęd –Ciche

 

Występ dla gości w czasie ferii zimowych

Oprawa Mszy św. Odpustowej

Udział w Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu.

Udział w Papieskiej Majówce na Bachledówce

Występ dla reprezentacji władz miasta Malborka

Występ dla przedstawicieli ambasady belgijskiej

Występ dla mieszkańców Cichego-remiza OSP Ciche

Oprawa Mszy św. Odpustowej

Występ na „Święcie Lasu” w Dolinie Chochołowskiej

Udział w konkursie potraw regionalnych na Hołdymasie w Czarnym Dunajcu

Oprawa muzyczna na mszy św. w Sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce k.Częstochowy

Występ w Krakowie „Sympozjum Naukowe”

Udział XIV Konkursie Młodych Tonecników w Białym  Dunajcu

Oprawa muzyczna Pasterki  w Cichem

Oprawa muzyczna Mszy św. w Boże Narodzenie

Występ na remizie OSP w wieczór Sylwestrowy

 

 

 

Oddział Związku Podhalan w Chochołowie

 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Prowadzona była nauka tańca, śpiewu i gry na instrumentach ludowych. Przez cały okres działał Zespół „Siumni”. Członkowie zespołu uczestniczyli w uroczystościach we wsi Chochołów oraz na terenie gminy Czarny Dunajec.

Zorganizowano 60 prób i zajęć z zespołem i uczącymi się gry na instrumentach. Zakupiono nagrody na dwie imprezy współorganizowane przez Oddział.

 

Rezultaty działań:

 

Próby odbywały się 1 raz w tygodniu, a dodatkowo w czasie przygotowań do udziału w przeglądach.

I.               Uczestnictwo w imprezach i przeglądach

 

1.              Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu

2.              Konkurs Góralskiej Pieśni Patriotycznej w Chochołowie – dwa drugie miejsca

3.              Uroczystości z okazji 167 rocznicy Powstania Chochołowskiego (otwarcie Sali gimnastycznej i usynowienie piosenki „Góralu czy ci nie żal”)

4.              Konkurs palm wielkanocnych w Chochołowie

5.              „Święcone” w Chochołowie

6.              IV Tatrzański Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Zakopanem - wyróżnienie

7.              Imieniny Księdza Proboszcza Stanisława Syca

8.              „Papieska Majówka na Bachledówce” w Czerwiennem

9.              Imieniny Księdza Kapelana Kanonika Władysława Kosa

10.          „Śpiewanie i Granie Pod Chochołowskom Strzechom” w Chochołowie

11.          Redyk Karpacki – impreza w Chochołowie

12.          Odpust parafialny i 25 lecie kapłaństwa Księdza Proboszcza Stanisława Syca

13.          „Hołdymas” w Czarnym Dunajcu – stół regionalny

14.          Dożynki parafialne w Chochołowie  - festyn

15.          Przeziyracka Młodyk Toniecników I Śpiywoków Góralskich w Ratułowie – 2 wyróżnienia

16.          Wyjazd szkoleniowy Zespołu „Siumni” do Szczawnicy

17.          Święto gwary w szkole w Chochołowie

18.          Gminny Konkurs Szopek w Chochołowie

 

 

II.             Organizowanie imprez:

1.        Uroczystość oraz konkursy z okazji 167 rocznicy Powstania Chochołowskiego (współorganizacja)

2.        Konkurs palm wielkanocnych w Chochołowie (współorganizacja)

3.        „Święcone” w Chochołowie

4.        Imieniny Księdza Proboszcza Stanisława Syca

5.        Imieniny Księdza Kapelana Kanonika Władysława Kosa

6.        „Śpiewanie i Granie pod Chochołowskom Strzechom” (współorganizacja)

7.        Dożynki parafialne w Chochołowie

8.        Święto gwary w Chochołowie (współorganizacja)

9.      Gminny Konkurs Szopek w Chochołowie (współorganizacja)

 

Zespół „Siumni” w 2013 roku wziął udział w 6 konkursach i przeglądach.

 

Oddział Górali Orawskich Związku Podhalan w Podszklu

 

Rezultaty działań:

 

 

   Osiągnięcia zespołu ”Serdocki”, solistów oraz kapeli „Pośklanie” i „Mali Pośklanie”,   a szczególnie zdobycie czołowych miejsc i wyróżnień na konkursach, przeglądach, festiwalach: w tańcu, śpiewie, grze na instrumentach ludowych, recytacji wierszy, gawęd, pisaniu wierszy oraz malowaniu, przyczyniło się do promocji wsi, gminy i regionu. Dzieci   i młodzież stała się ambasadorami folkloru i tradycji kulturowych.  Praca w zespole pozwoliła im atrakcyjnie spędzać wolny czas, nauczyć szacunku dla osiągnięć przodków, docenić więzy międzypokoleniowe i regionalne. Oprócz tego członkowie zespołu dzielą się radością, umiejętnościami i wiedzą o folklorze z innymi rówieśnikami np. z dziećmi  z Północnej Oseti, Belgii, Tajwanu, Indii.

Była prowadzona nauka tańca, śpiewu, gry na instrumentach smyczkowych, zabaw ludowych oraz nauka recytacji wierszy i gawęd. Został przygotowany  program  „Dziecięce zabawy na polanie na Świyntego Jana” i „Z kozą”. Dorośli członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w różnych uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny oraz poszczególne Oddziały, włączali się również w święta parafialne. Dzieci i młodzież uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach, festiwalach organizowanych na terenie szkoły, gminy, regionu itd. Były to m.in.:

1.      XXI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” - Nowy  Sącz - najlepszy zespół w ocenie jury.

2.      III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych - Opoczno – II miejsce.

3.      Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. prof.  J. Tischnera - Ratułów –                  III miejsce  i  wyróżnienie.

4.      XXXVII Wojewódzki Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia – Florka – II miejsce /brązowy smrek/.

5.      Gościnny występ zespołu na festynie w Bajderowie na Słowacji.

6.      Gościnny występ zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

7.      XVII Międzygminny Konkurs Recytatorski im. S. Nędzy – Kubińca – Kościelisko –               I miejsce i wyróżnienie.

8.      Międzygminny Konkurs Plastyczny „Przegląd twórczości K. Przerwy - Tetmajera     i twórców ludowych” – Ludźmierz – II i III miejsce.

9.      Międzygminny Konkurs Recytatorski „Przegląd twórczości K. Przerwy – Tetmajera   i twórców ludowych” – Ludźmierz – wyróżnienie.

10.  XXVI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich - Ratułów –                           II miejsce solistka, II miejsce duet, zespół II miejsce oraz wyróżnienie.

11.  XXXVIII Gminny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia – Florka –                         II miejsce i dwa wyróżnienia.

12.  Gminny Konkurs Recytatorski Góralskiego i Literackiego Wiersza Patriotycznego – Chochołów – dwa I miejsca i pięć II miejsc.

13.  Gminny Konkurs Góralskiej Pieśni Patriotycznej - Chochołów – III miejsce  i wyróżnienie.

14.  Udział w XXIX Muzykowaniu na Duchową Nutę.

15.  Udział w „XII Śpiywaniu i Graniu pod Chochołowiańską Strzechą”.

16.  Występ na Festynie w Odrowążu Podhalańskim.

17.  Konkurs Wieńców Dożynkowych w Czarnym Dunajcu – II miejsce.

18.  Konkurs Stołów Regionalnych w Czarnym Dunajcu – III miejsce.

19.  Reprezentowanie Związku na forum imprez podhalańskich:

- Hołdymas – Czarny Dunajec,

- Przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi na Festyn w Piekielniku,

- Narodowe Święto Niepodległości – Czarny Dunajec,

                  - II Ogólnopodhalańskie Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki – Biały Dunajec,

- Wyjazd na Kurpie – Baranów, Zawady, Kadzidło, Brodowe Łąki,

- Opłatek Zarządu Głównego ZP w Polsce – Kamienica,

- Święcone Zarządu Głównego ZP w Polsce - Rajcza,

- Opłatek ZP Oddziału Górali Żywieckich – Międzybrodzie Żywieckie,

- Opłatek ZP Oddziału Oświęcim,

- Opłatek ZP Oddziału Ostrowsko i poświęcenie sztandaru,

- Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Ludźmierz,

- V Góralskie Rekolekcje – Nowy Targ.

         20.  Reprezentowanie Oddziału  i aktywne uczestniczenie w uroczystościach parafialnych.

         21. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych m.in. :

                 - Dzień Patrona,

                 - Dzień Babci i Dziadka,

                 - Szkolna Wigilia i Święcone,

                 - Dzień Matki i Ojca,

                 - XIII Zjazd Szkół im. Jana Pawła II – pielgrzymka do Częstochowy. 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Zebranie organizacyjne – 1 raz.

Próby – raz w tygodniu po 2 godz. (40 dzieci i 16 młodzieży) lub częściej w zależności od potrzeb.

Wyjazdy na konkursy, festiwale, festyny, uroczystości m.in. wyjazd na XXI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” do Nowego  Sącza /33 osoby/, do Opoczna na III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych  /40 osób/.

Zakupiono 12 koszul męskich i 8 koszul damskich.

 

 

Oddział Związku Podhalan w Piekielniku

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

 

Podwyższony został poziom umiejętności śpiewu i tańca góralskiego oraz gry na instrumentach smyczkowych . Zakupiono stroje regionalne co zwiększyło liczbę dzieci w udziale w występach. Zespół góralski brał udział w różnych konkursach, przeglądach, występach góralskich i zdobył osiągnięcia w postaci wysoko zajmowanych miejsc oraz nagród, wyróżnień, pochwał.

 

Rezultaty działań:

 

Nauka śpiewu i tańca – 1x w tygodniu

Nauka gry na instrumentach smyczkowych - 1x w tygodniu

- Wyposażenie dzieci z zespołu w stroje regionalne

 

   1.  Zespół góralski: poszerzanie umiejętności w zakresie tańca i śpiewu

   2.  Udział w oprawie Mszy Trzech Króli, koncert kolęd i  pastorałek

   3. Występ zespołu góralskiego na imprezie kulturalnej-Opłatek 2013 ZP i OSP w Piekielniku, przedstawienie programu jasełkowego

   4.  Przedstawienie Jasełek w szkole

   5.  Śpiew pieśni kościelnych i oprawa muzyczna Zespołu podczas Mszy św.

   6. Konkurs Recytatorski oraz przegląd góralskiej pieśni patriotycznej- Chochołów-  zdobycie III miejsca w grupie śpiewaczej

   7. Występ zespołu w Czarnym Dunajcu - Muzykowanie na Duchową Nutę - zdobycie wyróżnienia w grupie śpiewaczej

   8.   Konkurs Palm Wielkanocnych

   9.   Śpiew pieśni góralskich i religijnych w parafii

   10. Występ grupy śpiewaczej i muzyki w  Czerwiennem X Majówka Papieska na Bachledówce -konkurs Pieśni religijnych-zdobycie II miejsca

   11. Oprawa Mszy św. Śpiew pieśni kościelnych i liturgicznych z okazji imienin księży z parafii

   12. Występ artystyczny połączony z graniem i śpiewaniem zespołu regionalnego zorganizowany w szkole z okazji Dnia Matki

   13. XII Śpiywanie i Granie pod ChochołowskąStrzechą - udział zespołu w przeglądzie

   14. Oprawa muzyczna Mszy św. Oraz śpiew góralskich nut kościelnych podczas odpustu parafialnego

   15. Występ zespołu na uroczystości jubileuszowej GOK w Czarnym Dunajcu

   16. Uczestniczenie Zespołu w imprezie kulturalnej –FESTYN w Piekielniku

   17. Udział związku Podhalan w Hołdymasie 2013- zdobycie 1 miejsca za stół z regionalnymi potrawami, oraz 1 miejsca za wieniec dożynkowy

 18.  Uświetnienie Mszy św. Podczas przyjazdu ks. biskupa Rysia do naszej parafii

 19. Występ zespołu na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, wizytacja ks. biskupa Rysia w szkole

 20. Udział zespołu w Występach w Ratułowie na XXVI Przeziyracce Młodych Toniecników i Spiywoków Góralskich- zdobycie III miejsca w konkursie tańca zbójnickiego, III miejsca w tańcu solowym, oraz wyróżnienie śpiewu grupy śpiewaczej

 21 .  Ognisko - występ zespołu w plenerze

 22.  XIII Konkurs Młodyk Toniecników - udział zespołu w przeglądzie tańca w Białym Dunajcu- zajęcie II miejsca w tańcu solowym, zdobycie wyróżnienia w Tańcu Zbójnickim

 23.  Uświetnienie Mszy św. Śpiewem i graniem Zespołu w  kościele w Piekielniku, oraz występ zespołu w szkole z  okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanego przy udziale Gminy Czarny Dunajec                                                                                                                                                                                           

 24.  Śpiew psalmów i pieśni Maryjnych i innych w kościele

 25.  Udział w życiu szkoły przez występy w czasie uroczystości szkolnych

 26.  Organizowanie wyjazdów na konkursy , przeglądy

 27.  Posiady członków zarządu oraz mieszkańców wsi Piekielnik - występy zespołu

 28.  Wyposażenie dzieci z zespołu w stroje regionalne

 29.  Zakup strun do basów, stroje regionalne

 

 

 

 

Oddział Związku Podhalan w Odrowążu

 

Rezultaty działań:

 

Zespół góralski „Odrowązianie” działa przy Związku Podhalan Oddział w Odrowążu Podhalańskim, którego prezesem jest Pawlikowska Maria. Instruktorami zespołu są: Mateja Daniel i Witek Krystyna.  Zespół skupia około 25 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym: od 5 lat do 20 lat. Próby zespołu odbywają się w każdym tygodniu, w środy w podziale na dwie grupy zaawansowania: 15.00-16.30 początkujący, 16.30-18.00 zaawansowani. Jeśli zespół przygotowywuje się do konkursu bądź festiwalu, częstotliwość prób wzrasta, w zależności od potrzeb. Prowadzony jest dziennik, w którym odnotowywane są wszystkie wydarzenia z życia zespołu, oraz sprawdzana jest obecność.

 

Występy zespołu góralskiego „Odrowązianie” z Odrowąża w roku 2013r.

Lipiec - Udział w Gminnym Przeglądzie „Pod Chochołowską Strzechą” w Chochołowie.

Lipiec - Występ na festynie rodzinnym w Odrowążu.

Październik - Udział w Przeziyracce w Ratułowie.

Zdobyte miejsca: Klaudia Głowacz -  nagroda specjalna, śpiew solowy- III miejsce, Marcin Dusza i Klaudia Głowacz, solówka kat. II - III miejsce

Listopad - Udział w konkursie Młodyk Toniecników w Białym Dunajcu

Udział w Hołdymasie -  przygotowanie stołu potraw regionalnych oraz wieńca dożynkowego.

Delegacja związkowa uczestniczyła w 2013 roku również w uroczystościach religijnych, związkowych na terenie woj. Małopolskiego (wyjazdy do Żywca, Nowej Huty

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

1.Nauka śpiewu i tańca

Odbywała się 1 raz w tyg. po 3 godz.

Uczestniczyło w niej około 25 dzieci i młodzieży.

2.Nauka gry na instrumentach ludowych

Odbywała się 1 raz w tyg. po 3 godz.

Uczestniczyło w niej 10 dzieci i młodzieży.

Udział w imprezach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich.

Sierpień 2013 - Udział w Hołdymasie poprzez prezentacje wieńca dożynkowego oraz stołu z jadłem regionalnym

3.Dodatkowe próby

 Ilość prób- w każdym tygodniu w środę w godz. 16-18 (podział na grupy), a jeśli przygotowuje się zespół do konkursu bądź wyjazdu, próby nawet są codziennie.

4.Organizowanie imprez na terenie wsi Odrowąż

Zorganizowano imprezy na terenie Odrowąża – Opłatek, odpust w Odrowążu, msza góralska na Żeleźnicy.

 

Oddział Związku Podhalan w Ratułowie

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

W okresie realizacji zadania podstawowy skład zespołu liczył ok.  40 osób. Zostało przyjętych    20  nowych członków do podstawowego składu.

Próby zespołu odbywały się  1x w tyg. po 2  godziny. Poza tym, przed każdym występem i konkursem organizowane były próby dodatkowe.

Zespół reprezentował gminę na konkursach:

 

 I m. – grupa śpiewacza kat. I ,,Konkurs Pieśni Patriotycznej w Chochołowie” 

 I m. –  śpiew solowy kat. I ,, Papieska Majówka” – Bachledówka Czerwienne                                                                                                                                                                                                             

,,Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich” – Ratułów:

I m. – taniec zbójnicki kat. II

I m. – grupa śpiewacza kat. I

I m. – taniec solowy  kat. I

I m. – śpiew solowy kat. I

,,Przeziyracka Młodych Toniecników” – Biały Dunajec:

III m. – taniec zbójnicki kat. I

,,Góralski Karnawał” – Bukowina Tatrzańska – wyróżnienie taniec solowy – kat. I

 

Występy zespołu:

Jarosław- gościnny występ na ,,Konkursie Pieśni Papieskich”

Chochołów - ,,Śpiewanie i granie pod Chochołowiańskom Strzechom”

Ratułów – festyn ,,Posiady u Domina”

Ratułów ,,Dominówka” – występ z okazji obchodów 20-lecia zespołu ,,Tatry”

Oprawa mszy z okazji 20-lecia zespołu

Oprawa mszy podczas odwiedzin Biskupa w Ratułowie

Oprawa mszy odpustowej w Ratułowie poprzez śpiew pieśni góralskich i grę kapeli.

Oprawa mszy ,,Pasterka” w Ratułowie przez śpiew kolęd i pastorałek oraz gra kapeli

OSP Ratułów Górny – występ z programem jasełkowym

OSP Ratułów Dolny – występ z programem jasełkowym

 

Rezultaty działań:

 

1.      nauka tańca i śpiewu góralskiego Śpiewać i tańczyć uczyło się 45 dzieci. Zrealizowano ok. 50 prób (przed występami i wyjazdami oraz próby cotygodniowe)

2.      Zespół posiada własna kapelę, której członkowie indywidualnie podnoszą swoje umiejętności przez udział w próbach i występach zespołu „Tatry”

3.      udział w konkursach i przeglądach organizowanych na terenie gminy

Zespół wziął udział w 5 konkursach i przeglądach organizowanych na terenie Podhala

 

Oddział Związku Podhalan w Starem Bystrem

 

Rezultaty działań:

 

Zakupiono materiał na stroje oraz zakupiono bluzki damskie, góralskie.

Do zespołu oraz kapeli należy 40 dzieci (22 dziewcząt, 18 chłopców)

 

Zespół „Turnie” wziął udział w następujących konkursach oraz przeglądach na terenie gminy Czarny Dunajec organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec:

Kwiecień – Muzykowanie na Duchową Nutę – wyróżnienie w śpiewie grupowym kat. II dziewcząt

Maj – Majówka na Bachledówce w Czerwiennem – III miejsce w śpiewie solowym Marcin Fatla

Lipiec – Śpiewanie i Granie Pod Chochołowską Strzechą w Chochołowie

Październik – XXVI Przeziyracka w Ratułowie

- I Miejsce w kat. 1 w Tańcu zbójnickim,

 

Po za gminą zespół wystąpił:

Luty- udział w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej – III miejsce w tańcu zbójnickim, wyróżnienie w tańcu solowym

Czerwiec – udział w Festiwalu Dziecko w Folklorze w Baranowie Sandomierskim – I miejsce Zespół „Turnie” w kat. II, II miejsce muzyka Zespołu w kat.II, III miejsce śpiewie grupowym dziewcząt.

Lipiec- udział w Polskich Dniach na Słowacji Zylina 2013

Listopad – udział w Przeziyracce w Białym Dunajcu – wyróżnienie w tańcu solowym

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Nauka śpiewu i tańca odbywała się 1 raz w tyg. po 3 godz.

Uczestniczyło w niej  40 dzieci

 

Nauka gry na instrumentach ludowych odbywała się 1 raz w tyg. po 2 godz.

Uczestniczyło w niej 8 dzieci

 

Zespół „Turnie” w 2013 roku brał udział w 4 przeglądach i konkursach organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji na terenie gminy Czarny Dunajec

 

Zorganizowano 3 imprezy na terenie Starego Bystrego:

Styczeń 2013 – organizacja „opłatka” dla członków Oddziału

Czerwiec 2013 – ognisko z góralską oprawą (muzyka, śpiew, tańce, obrzędy) z okazji Zielonych Świąt

Sierpień 2013 – dożynki parafialne

 

 

Oddział Związku Podhalan w Miętustwie

 

Rezultaty działań:

 

Założone cele realizacji zadania publicznego takie jak:

- dbanie o kulturę, zwyczaje, obyczaje ze swojego regionu zostały zrealizowane poprzez udział zespołu „Mali Miętusianie” w występach, konkursach, przeglądach, przeziyrackach, festiwalach na terenie parafii, wsi, gminy, powiatu oraz ogólnopolskim, a także poprzez naukę tańca, śpiewu góralskiego, naukę gry na instrumentach ludowych, recytację wierszy i gawęd w języku gwarowym

- promocja potraw regionalnych – stół regionalny na Hołdymas

- Wzięcie udziału w konkursie potraw regionalnych w Piekielniku – 1 miejsce

Dzięki dofinansowaniu może być prowadzona w zespole nauka tańca i śpiewu góralskiego oraz nauka gry na instrumentach ludowych. Poprzez te próby dzieci i młodzież podwyższają swoje umiejętności, a poprzez taniec promują zdrowy styl życia. Dzięki dotacji można było zakupić stroje, przez co większa liczba dzieci może brać udział w występach. Poprzez wyjazdy promujemy swoją wieś i gminę, zachowujemy szacunek dla własnych korzeni, obyczajów, zwyczajów a także szacunek i przywiązanie do prawdziwego stroju góralskiego. Dzieci są obyte ze sceną, akceptują się w każdym środowisku, zdobywają doświadczenia.

 

Osiągnięcia  zespołu „Mali Miętusianie”:

 

- Duchowe nuty 14.04.2013 – I miejsce grupa śpiewacza kat.dziecięca, III miejsce w śpiewie -soliści, II miejsce mzyka dziecięca, II miejsce – kat. Instrumentaliści - soliści

- 15 maj – majówka papieska na Bachledówce – 1 miejsce w śpiewie grupowym

- 17 maj – Dąbrowa Górnicza V Międzykulturowy Festiwal Zagłębie i Sąsiedzi. III miejsce w śpiewie grupowym, Wyróżnienie w tańcu na 35 zespołów

- 8 sierpień – Sabałowe Bajania – Bukowina Tatrzańska – II miejsce w śpiewie grupowym, III miejsce w kat. Instrumentaliści – soliści

- 5 październik – przeziyracka w Ratułowie, III miejsce w śpiewie kat. II, wyróżnienie w śpiewie – kat. I, wyróżnienie w tańcu kat. II

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

- Nauka gry na instrumentach ludowych odbywała się 1 raz w tygodniu po 3 godz., 1,5h w grupie młodszej, 1,5h w grupie starszej; Odbyły się 67 próby, uczestniczyło w nich 16 osób; Przed konkursami i występami prób było dużo więcej

- Nauka tańca i śpiewu góralskiego, 2h tygodniowo w grupie dzieci starszych i 1h w grupie dzieci małych. Zespołu Młodzieżowego nie ma.

Grupa dziec i najmłodszych od 4-8lat liczy 30 osób – 24 dziewczynki i 6 chłopców, grupa dzieci starszych liczy 26 osób – 20 dziewczynek i 6 chłopców

W 2013r. zespół występował na terenie wsi, gminy, parafii 8 razy

- Jasełka w parafii

- Duchowe Nuty

- Bachledówka

- występ dla motocyklistów w Miętustwie

- Chochołowska Strzecha

- dożynki parafialne – piknik

- Przeziyracka w Ratułowie

- imieniny ks. Proboszcza połączone wraz z 25-leciem kapłaństwa

Wyjazdy po za teren gminy 5 razy:

- Dąbrowa Górnicza

- Bukowina Tatrzańska

- Sosnowiec

- Libiąż

- Kraków

Tam dzieci i młodzież promowała swoja wieś i gminę poprzez śpiew, taniec i muzyke oraz oprawe mszy św. po góralsku

Kapela wraz z zespołem młodzieżowym wyjeżdżała 2 razy:

- Stara Wieś

- Żmiąca – Dom dziecka

Zakupiono stroje góralskie:

- portki góralskie – dziecięce

- materiał na 20 spódnic + szycie

- koszula chłopięca

- 20 par skarpetek

- 4 pary kierpcy

- 1 smyczek

Ponadto:

- sierpień – udział w Hołdymasie poprzez prezentację wieńca dożynkowego oraz stołu z jadłem regionalnym

- udział w uroczystościach religijnych na terenie powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego oraz ogólnopolskim

- udział w uroczystościach związkowych na terenie powiatu nowotarskiego

- Piekielnik – konkurs potraw regionalnych

- Sabałowe Bajania

- udział delegacji ze sztandarem w Ludźmierzu z okazji 50-lecia koronacji Matki Bożej

Styczeń – jasełka w parafii połączone z dniem Babci i Dziadka – wspólne kolędowanie

Kwiecień – Duchowe Nuty

Maj – Dzień Matki i Ojca – występy i posiady przy muzyce

- Majówka Papieska na Bachledówce

- Żmiąca – Dom Dziecka

Czerwiec – piknik dla motocyklistów

Lipiec – Chochołowksa Strzecha

Wrzesień – dożynki parafialne - piknik

Październik – Przeziyracka w Ratułowie

- ognisko zespołowe

Listopad – imieniny ks. Proboszcza połączone z 25 leciem kapłaństwa

- zabawa andrzejkowa dla zespołu – poczęstunek

- Sosnowiec – 100lecie Szkoły Podstawowej im AK w Sosnowcu

Grudzień – spotkanie z Mikołajem

- Libiąż – kolędowanie przy choince

- Kraków – choinka papieska

Zespół oprawiał również główne uroczystości parafialne: odpust, rezurekcja, pasterka, Boże Ciało

 

Oddział Związku Podhalan w Załucznem

 

  Dzieci i młodzież  występując w Zespole „SYKOWNI”  w sposób aktywny uczestniczyli w Festynach, Przeglądach , Konkursach , gdzie  zdobywali nagrody i wyróżnienia.  Realizacja powyższego działania przyczyniła się do  promocji naszej miejscowości oraz gminy. Powyższe zadania były realizowane między innymi poprzez:

- organizowanie życia kulturalnego na terenie miejscowości Załuczne tj. spotkanie Opłatkowe, kolędowanie i Jasełka, Festyn Rodzinny itd.

- uczestnictwo w imprezach organizowanych w gminie np. Hołdymas, oraz w imprezach powiatowych, w tym organizowanych także przez Zarząd Główny Związku Podhalan

 

     Realizacja powyższych zadań była możliwa dzięki nauce śpiewu i tańca, nauce gry na instrumentach ludowych: skrzypce, basy.

 

 

Rezultaty działań:

         

 Udział Zespołu Góralskiego  „SYKOWNI „  z Załucznego wraz z  muzyką góralską:

Koncert Kolęd, Kościół pw. NSPJ  w Załucznem, 06.01.2013

   Opłatek Związku Podhalan i Jasełka , Załuczne 12.01.2013

   Występ dla dzieci niepełnosprawnych, Załuczne 17.01.2013

    Rocznica Kapłaństwa ks. Jana Bielańskiego, Załuczne 02.06.2013

    Festyn Rodzinny, Załuczne, 28.07.2013

 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

   W nauce gry na instrumentach ludowych / skrzypce, basy / uczestniczyło łącznie 9 osób tj. dzieci i    młodzieży, w tym 4 chłopców i 5 dziewczynek. Lekcje odbywały się średnio raz w tygodniu po 2 a czasem po 3 godziny. Część tych osób uczestniczyła także w nauce śpiewu i tańca.

 

    W nauce śpiewu i tańca w ramach zespołu „ Sykowni” uczestniczy łącznie 49 dzieci i młodzieży w tym: 27 dziewcząt i 22 chłopców. W 2013 roku instruktorzy przeprowadzili łącznie 93 próby zespołu a każda trwała średnio po 2 godziny.

 

 Wyjazd członków Zespołu na występy, konkursy, festyny, przeglądy

          

          -    Jasełka w Odrowążu, 13.01.2013

        -    Koncert kolęd, Bystra Podhalańska, 20.01.2013

         -    Koncert kolęd, Tarnów, 02.02.2013

         -    Muzykowanie na Duchowom Nute, 14.04.2013

        -    Festyn Bystra Podhalańska, 26.05.2013

         -    Festyn w Szczawnicy, 01.06.2013

         -    Festyn w Sieniawie 09.06.2013

         -    „Dni Bystrej” w Bystrej Podhalańskiej, 16.06.2013

         -    „ŚPIYWANIE I GRANIE POD CHOCHOŁOWSKOM STRZECHOM”, 07.07.2013

         -    Festyn w Poroninie, 04.08.2013

         -    Festyn w Sieniawie, 25.08.2013

         -    Przeziyracka Młodyk Toniecników i Śpiywokow, Ratułów,  06.10.2013 - wyróżnienie w tańcu solowym

         -    Konkurs Młodych Toniecnikow, Biały Dunajec, 17.11.2013 - wyróżnienie w tańcu solowym,

             wyróżnienie w zbóju          

       Każdorazowo z członkami Zespołu wyjeżdżali instruktorzy i członkowie Zarządu

           - dokonywano wyrywkowych kontroli pracy instruktorów

 

Oddział Związku Podhalan we Wróblówce

 

Rezultaty działań:

 

1.      II miejsce dla zespołu w „Muzykowaniu na Duchową Nutę”

2.       „Przeziracka Młodych Tonecników i Śpiewoków Góralskich w Ratułowie

3.       III miejsce „Papieska Majówka” na Bachledówce

4.      „Pod Chochołowskom Strzechom”

5.       „Konkurs Młodyk Toniecników” w Białym Dunjacu

6.      Występ na uroczystości otwarcia mostu we Wróblówce

7.      Wyróżnienie w konkursie pieśni patriotycznej w Chochołowie

 

   

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Próby odbywały się raz w tygodniu, brało w nich udział około 20 dzieci. Przyjęto 2 nowe osoby chętne, by uczyć się śpiewać i tańczyć po góralsku.

 Powadzenie zespołu regionalnego – nauka tańca i śpiewu - próby 1raz w tygodniu po 2 godz. (ok. 20 dzieci)

Udział w przeglądach i konkursach regionalnych na terenie gminy i powiatu

 

 

Związek Podhalan Oddział Górali Podhalańskich w Czarnym Dunajcu

 

Rezultaty działań:

 

Rezultaty zaplanowane w ofercie to: podniesienie umiejętności w tańcu, śpiewie i grze na instrumentach. Kultywowanie własnych tradycji, udział w konkursach. Promocja miejscowości i regionu. Wyjazdy na przeglądy i konkursy zespołów. Udział w uroczystościach kościelnych i innych.

 

Wyjazdy oraz udział w wydarzeniach kulturalnych:

Zespół „Mali Dunajcanie” brał udział w występach na terenie  gminy Czarny Dunajec a także w Jasienicy,

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Odbyło się 102 godzin zajęć  nauki gry , śpiewu i tańca 2 godziny w tygodniu oraz 6 wyjazdów na występy Nauka gry na instrumentach odbywała się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury udostępnionej nieodpłatnie

 

 

Oddział Związku Podhalan w Podczerwonem-Koniówce

 

Rezultaty działań:

 

Zachowywanie tradycji kulturalnych w Podczerwonem i Koniówce

-Próby zespołu dziecięcego raz  w tygodniu razem ok.90 godz.

 - Udział w przeglądach konkursach regionalnych na terenie gminy i powiatu wg kalendarza imprez 

- Nauka gry na instrumentach – 1 raz w tygodniu po 2 godz.

  Styczeń

- Związek Podhalan w Podczerwonem zorganizował opłatek na którym wystąpił zespół regionalny oraz były odgrywane jasełka.

- Delegacje uczestniczyły w uroczystościach opłatkowych.

Marzec

- Delegacja Związku Podhalan w Podczerwonem uczestniczyła rekolekcjach

Kwiecień

- Delegacja Związku Podhalan w Podczerwonem uczestniczyła w świecone .

Czerwiec

- Na zaproszenie  Kardynała Kaźmierza Nycz Metropolity Warszawskiego   Związek Podhalan wynajętym busem udał się pielgrzymką do Warszawy i  uczestniczył w uroczystościach Św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski i 75-tej rocznicy Kanonizacji w Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie .

- Delegacja brała udział w odsłonięciu  Pomnika Pary Prezydenckiej Marii i Lech Kaczyńskich w Radomiu

Lipiec

- Śpiewanie i Granie pod Chochołowskom Strzechom wystąpił Zespół dziecięcy z Podczerwonego ”ŚLEBODA „  został wyróżniony

- Delegacja brała udział w pogrzebie ŚP. Ludwiki Brudzińskiej

Sierpień

- Dożynki Gminne „Hołdymas” w Czarnym  Dunajcu.

 Uczestniczyliśmy w konkursie  Wieńcach Dożynkowych   i w konkursie przygotowania potraw na stołach regionalnych   .

   Delegacja złożyła na ołtarzu w czasie mszy świętej  dary: chleb, miód, oscypki.

-  Poczet  Sztandarowy i delegacja z Wieńcem  Dożynkowym uczestniczyła w XXV Dożynkach  Podhalańskich  w Ludźmierzu .

Delegacja złożyła także na ołtarzu w czasie mszy świętej  dary: chleb, miód, oscypki.

Wrzesień

- Delegacja z pocztem sztandarowym uczestniczyła w odpuście Matki Bożej Bolesnej w naszej parafii.

Październik

XXVI Przeziyracka Młodych Toniecników i Spiywoków Góralskich uczestniczył zespół „ŚLEBODA” został wyróżniony

Listopad

- 11 Listopada delegacja Związku Podhalan Oddział Podczerwone –Koniówka Uczestniczyła w Uroczystościach Niepodległościowych w Krakowie na Wawelu i pod Krzyżem Katyńskim.

- Zajęcie II miejsca w konkursie tańca zbójnickiego w XIV Konkurs Młodyk Toniecników  w Białym Dunajcu

Grudzień

- Delegacja brała udział w uroczystościach opłatkowych w Krakowie CENTRUM KULTURY DUCHOWEJ ”COMMUNIO CRUCIS „ IM.EDYTY STEIN oraz prelekcje wygłosił artysta fotograf Adam Bujak fotograf  Świętego Jana Pawła II, wydawca ok. 130 albumów fotograficznych z serii Biały Kruk.

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Próby zespołu dziecięcego raz  w tygodniu ok.90 godz.

- Organizowanie imprez okolicznościowych na terenie Podczerwonego i Konikówki około 6 godz.

- Dzieci uczących się grać ,tańczyć i śpiewać  około 40.

- Udział w przeglądach konkursach regionalnych na terenie gminy i powiatu wg kalendarza imprez

 

- Prowadzenie zespołu regionalnego –nauka śpiewu i tańca –próby 1x w tygodniu po 3 godz.(około 60 dzieci)

- Nauka gry na instrumentach 1x w tygodniu po 3 godz    

 

 

 

Oddział Związku Podhalan w Dziale

 

Rezultaty działań:

 

Oddział Związku Podhalan w Dziale kultywuje tradycję poprzez udział w różnego rodzaju imprezach, konkurach oraz współpracuje z organizacjami o podobnych zadaniach.

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Młodzież i dzieci pogłębili umiejętności tańca i śpiewu po góralsku. Zdobyli większe doświadczenie w tej dziedzinie, rozwinęli się pod względem kulturalnym. A co za tym również idzie: integracja ze środowiskiem wiejskim oraz z innymi Oddziałami ZP.

1.      Nauka tańca i śpiewu po góralsku

Odbywała się 1 raz w tyg. Po 2godz.

Uczestniczyło w niej 30 osób.

 

2.      Udział w przeglądach i konkursach:

§        15.05.2013r. – udział w X Papieskiej Majówce na Bachledówce (zdobycie 2-go miejsca w kategorii śpiewaczej),

§        07.07.2013r. – udział w przeglądzie zespołów regionalnych „pod Chochołowiańską Strzechą”,

§        05.08.2013r. – udział w imprezie: Festyn rodzinny w Piekielniku

§        25.08.2013r. – udział w „Dożynkach Czarnodunajeckich”, ( II miejsce w kategorii: stół regionalny, III miejsce w kategorii: wieniec dożynkowy)

3.      Organizacja imprez na terenie Dział:

      „Impreza Opłatkowa” w Remizie OSP Dział

 

 

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania „ krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych” oraz ,,krzewienie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej” w 2013r.

 

 

lp

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

DOTACJA PRZYZNANA Z BUDŻETU GMINY

 

Wydatki

 

Kwota zwrócona do budżetu gminy

Z DOTACJI

ŚR. WŁASNE

WKŁAD OSOBOWY

1

 

O ZP CICHE

 

 

14000

14000

214

2000

0

2

O ZP CHOCHOŁÓW

 

14000

14000

90

2500

0

3

O ZP MIĘTUSTWO

 

14000

14000

9,82

3600

0

4

O ZP RATUŁÓW

 

 

14000

 

14000

 

12,76

 

3000,00

0

5

O ZP ODROWĄŻ

 

 

13000

 

13000

 

0

 

1500

0

6

O ZP  STARE BYSTRE

 

13000

13000

348,01

 

2000,00

 

0

7

O ZP WRÓBLÓWKA

 

9500

9500

61,30

1620

0

8

O ZP CZARNY DUNAJEC

 

11000

11000

164,54

2500

0

9

 

O ZP CZERWIENNE

 

11500

11500

0

3500

0

10

 

O ZP PODSZKLE

 

14000

14.000,00

320,00

3020,00

0

11

O ZP PIENIĄŻKOWICE

 

13000

13000

326

2240

0

12

 

O ZP ZAŁUCZNE

 

 

14000

14000

0

2500

0

13

 

 

O ZP DZIAŁ

 

 

8500

 

8500

 

0

 

1500

 

 

0

 

14

 

O ZP PIEKIELNIK

 

11500

11500

0

1500

0

15

ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE

10000

 

10 000

 

0

1500

0

16

OSP CZARNY DUNAJEC

 

25000,00

25000,00

1454,90

4000,00

0

RAZEM

210000,00

210000,00

3001,33

38480,00

0

 

 

 

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania „ krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych” oraz ,,krzewienie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej”  w Gminie Czarny Dunajec wyniosła – 213.001,33 zł ( w 2012 roku 216.398,73  w 2011 roku - 213.224,09 zł) z czego dotacja zaspokoiła 98,59% środków finansowych  (w 2012 roku - 96,96%  w 2011 roku - 93,69% ) środków,  pozostałe to finansowe środki własne oraz praca społeczna członków organizacji pozarządowych (wkład osobowy - niefinansowy).

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy na ten cel do poprzednich lat:

Rok 2007 – kwota 110.000 złotych

Rok 2008 – kwota 150.000 złotych

Rok 2009 – kwota 166.000 złotych

Rok 2010 – kwota 200.000 złotych

Rok 2011 – kwota 200.000 złotych

Rok 2012 – kwota 210.000 złotych

Rok 2013 – kwota 210.000 złotych

 

 

Ludowy Zespół Sportowy „Delta” Pieniążkowice

Rezultaty działań:

Zakładanym rezultatem było osiągnięcie lepszych wyników, przyczynianie się do zdrowego trybu życia i promocji miejscowości gminy. Zakupiony sprzęt sportowy przyczynił się do możliwości  treningu przez większą liczbę osób grających w piłkę nożną.

 

W sezonie klub stronie LZS „DELTA” Pieniążkowice  uplasował się na 3 miejscu  z łączną ilością 20 punktów.

 W rundzie wiosennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 6

- porażki: 3

- remis: 2

 

Do klubu należy 22 zawodników, w roku 2013 zostało przyjętych 2 nowych członków.

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

- zakup sprzętu sportowego; W trakcie 2013r. zaopatrzono zawodników w stroje sportowe .

 

W trakcie 2013r. rozegrano 11 meczy wyjazdowych z: Naprawa,Skawa, Chabówka, Sieniawa, Czarny Dunajec

Na wynajętym boisku w Sieniawie: Rokiciny Podhalańskie, Rogoźnik, Nowy Targ, Piekielnik, Lasek, Klikuszowa,

Mecze pucharowe: Ludźmierz, Raba Wyżna, Czarna Góra, Lubań Maniowy

Wypłacono 41 ekwiwalentów sędziowskich

 

 

Gminny Klub Sportowy „Czarni” Czarny Dunajec

 

Założone cele przez Gminny Klub Sportowy ,,Czarni’’ Czarny Dunajec w roku 2013 zostały  zrealizowane  w postaci reprezentowania Gminy Czarny Dunajec  w rozgrywkach sportowych grup młodzieżowych i dorosłych w dyscyplinach sportowych takich jak piłka nożna .

Sekcję piłki nożnej reprezentowała Gminę  Czarny Dunajec  w rozgrywkach  na  szczeblu podhalańskim; drużyna seniorów do czerwca 2013 występowała  w Podhalańskiej Klasie A ,a od sierpnia 2013  w klasie B.

W sezonie wiosna 2013 drużyna seniorów zajela13 miejsce w klasie A co spowodowało spadek do klasy B. Obecnie po rundzie jesien2013/2014 zajmuje 12 miejsce – ostatnie , przyczyną tego stanu jest to  że większość zawodników klubu to amatorzy łączący obowiązki rodzinne, zawodowe i szkolne z umiłowaniem do futbolu oraz zbyt niską frekwencją na treningach.

Drużyny juniorów oraz trampkarzy  do czerwca 2013 uczestniczyły w rozgrywkach II ligi juniorów starszych oraz trampkarzy starszych . Drużyna juniorów rozgrywki zakończyła na I miejscu co zaowocowało awansem do wyższej klasy rozgrywkowej  czyli I ligi juniorów starszych. drużyna trampkarzy starszych  zajęła 6 miejsce  i także awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej .

W sezonie jesień 2013/2014 drużyna juniorów zajmuje miejsce 6 , zaś drużyna trampkarzy miejsce 4 .

 

 

Rezultaty działań:

 

Rozwój  sportu, i kultury fizycznej dorosłych, młodzieży, dzieci  w Gminie Czarny Dunajec, propagowanie kulturalnego i zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.

Uczestnictwo  rozgrywkach sportowych  piłki nożnej grup młodzieżowych i dorosłych.

 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

 

Prowadzenie zajęć treningowych od lutego do października z grupami  młodzieżowymi trampkarzy starszych rocznik1999 i młodsi , juniorów starszych rocznik1995 do 1998

Uczestnictwo  od kwietnia do października  2013  w rozgrywkach I i II ligi podhalańskiej .

Trampkarze  18 meczy ligowych  5.meczy kontrolnych  49 jednostek treningowych

Juniorzy  18 meczy ligowych 5 meczy kontrolnych 52 jednostek treningowych .

Prowadzenie zajęć treningowych oraz uczestnictwo  drużyny  seniorów  w rozgrywkach A i B Klasy  na szczeblu podhalańskim.

Seniorzy  25 meczy ligowe ,2 mecze o Puchar Polski, 5 meczy kontrolnych .

Sukcesem drużyn młodzieżowych trampkarzy i juniorów jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej , największą  rozczarowaniem jest spadek  drużyny seniorów do niższej klasy rozgrywkowej i obecny stan kadrowy tej drużyny .

 

 

 

 

Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Piekielniku

 

 Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dofinansowanie z dotacji Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu pozwoliło na wykonanie założonych celów i zadań tj. treningi, praca z młodzieżą, udział w rozgrywkach II ligi trampkarzy, II ligi juniorów oraz seniorów w klasie „B” zachód, wyjazdy na mecze i treningi. Środki pieniężne przekazane z Urzędu Gminy pozwoliły również na zakup niezbędnego sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników oraz dzierżawę boiska.

 

Rezultaty działań:

 

Seniorzy Klasa „B”

W sezonie 2012/2013 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 11 miejscu  z łączną ilością 22 punktów.

 Osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 6

- porażki: 12

- remis: 4

W sezonie 2013/2014 po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 8 miejscu  z łączną ilością 13 punktów.

 W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 4

- porażki: 6

-  remis: 1

 

Juniorzy Starsi II liga

W sezonie 2012/2013 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 10 miejscu  z łączną ilością 3 punktów.

 Osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 1

- porażki: 17

- remis: 0

W sezonie 2013/2014 po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 4 miejscu  z łączną ilością 11 punktów.

 W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 3

- porażki: 3

-  remis: 2

 

Trampkarze Starsi II liga – Grupa I

W sezonie 2012/2013 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 8 miejscu  z łączną ilością 17 punktów.

 W rundzie wiosennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 5

- porażki: 11

- remis: 2

W sezonie 2013/2014 po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 3 miejscu  z łączną ilością 11 punktów.

 W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 3

- porażki: 1

-  remis: 2

 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

- treningi; 3 treningi tygodniowo w których brało udział od 10 do 20 zawodników.

- mecze juniorów II liga; W sezonie 2012/2013 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 10 miejscu  z łączną ilością 3 punktów.

 Osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 1

- porażki: 17

- remis: 0

W sezonie 2013/2014 po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 4 miejscu  z łączną ilością 11 punktów.

 W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 3

- porażki: 3

-  remis: 2

- mecze trampkarzy II liga; W sezonie 2012/2013 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 8 miejscu  z łączną ilością 17 punktów.

 W rundzie wiosennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 5

- porażki: 11

- remis: 2

W sezonie 2013/2014 po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 3 miejscu  z łączną ilością 11 punktów.

 W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 3

- porażki: 1

-  remis: 2

- mecze ”B” klasa; W sezonie 2012/2013 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 11 miejscu  z łączną ilością 22 punktów.

 Osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 6

- porażki: 12

- remis: 4

W sezonie 2013/2014 po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 8 miejscu  z łączną ilością 13 punktów.

 W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:

- wygrane: 4

- porażki: 6

-  remis: 1

- mecze pucharowe; LKS „Korona” Piekielnik brała udziału w rozgrywkach o Puchar Podhala rozgrywając dwa mecze: w pierwszej rundzie z „Grom” Morawczyna, w rundzie drugiej z „Lubań” Tylmanowa.

- zakup sprzętu sportowego; W trakcie 2013r. zaopatrzono zawodników w:

*3 par butów piłkarskich,

* 2 piłki

- wyjazdy na mecze; W trakcie 2013r. rozegrano 27 meczy wyjazdowych:

* Seniorzy Klasa „B”

- Skawianin Skawa

- NKP Podhale Nowy Targ II

- KS Chabówka

- Czarni Czarny Dunajec

- Delta Pieniążkowice

- Unia Naprawa- 2 mecze

- Skałka Rogoźnik/Stare Bystre

- Pogdórki Krauszów

- Lepietnica Klikuszowa/Obidowa

- Janosik Sieniawa

- Orawa Jabłonka

- Wierchy Lasek – 2 mecze

* Juniorzy Starsi II liga

- Jarmuta Szczawnica

- Huragan Waksmund – 2 mecze

- Biali Biały Dunajec

- Spisz Krempachy

- Orawa Jabłonka

- KS Chabówka

- Szarotka Rokiciny Podhalańskie

- Przełęcz Łopuszna

* Trampkarze Starsi II liga – Grupa I

- Jarmuta Szczawnica

- Błyskawica Kacwin

- Spisz Krempachy

- Orawa Jabłonka

- KS Chabówka

- Bystry Nowe Bystre

- Biali Biąły Dunajec

- ubezpieczenie i opieka medyczna; Zawodnicy LKS „Korona” Piekielnik, byli objęci opieką lekarską w okresie trwania rozgrywek ligowych tj. od 27.04.2013r. do końca rozgrywek tj. 27.10.2013r. Ponadto wszyscy zawodnicy byli objęci ubezpieczeniem.

 

 

UKS „Krokus” działa przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cichem od 1966 roku.

 

Celem zadania  było nauczenie jak największej grupy dzieci jazdy na nartach biegowych.

Cel zadania publicznego został osiągnięty poprzez uczestnictwo w wielu zawodach na różnych szczeblach i zajmowanych  miejscach.

 

Rezultaty działań:

 

Magda Piczura -1 miejsce Mistrzostwa Polski w biathlonie zimowym – Duszniki Zdrój, 

                          1 miejsce Puchar  Polski w biathlonie letnim –Czarny Bór, 

                       2 miejsce punktacja końcowa Ogólnopolskich zawodów biathlonowych-,,Celuj  w Igrzyska” 

                         1 miejsce –Mistrzostwa Małopolski w biegach przełajowych, 

                         3 miejsce – punktacja końcowa  Małopolskie Ligii Narciarstwa Biegowego

 

Weronika Bieniasz- 2 miejsce Mistrzostwa Polski SZS –biegi narciarski-CL- Zakopane,

                                3 miejsce Mistrzostwa Polski SZS –biegi narciarski-FS- Zakopane,

                                1 miejsce – punktacja końcowa  Małopolskie Ligii Narciarstwa Biegowego,

                              3 miejsce Mistrzostwa Polski UKS-ó Wisła

Weronika wygrała wszystkie zawody na szczeblu wojewódzkim w Małopolsce w biegach narciarskich

 

Jakieła Joanna - 2 miejsce Mistrzostwa Polski UKS-ó Wisła

 

Sylwia Michalczak -2miejsce- punktacja końcowa  Małopolskie Ligii Narciarstwa Biegowego.

                               1 miejsce wojewódzkie zawody w biathlonie zimowym-Kiry

 

Natalia Michalczak 3 miejsce Mistrzostwa Polski SZS –biegi narciarski-FS- Zakopane

3 miejsce-Małopolskie Ligii Narciarstwa Biegowego –Lubomierz FS

 

Kosakowski Krzysztof – 3 miejsce Zawody Ogólnopolskie – Bieg Podhalański

 

Kmin Justyna – 1 miejsce wojewódzkie zawody w biathlonie zimowym-Kiry

 

Kornelia Marszałek 3 miejsce wojewódzkie zawody w biathlonie zimowym-Kiry

4 miejsce Mistrzostwa Polski w biathlonie zimowym – Duszniki Zdrój

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Zakupiono 5 par nart oraz inny sprzęt narciarski.

Wzięto udział w 32 zawodach (biegi narciarskie, biathlon letni i zimowy, biegi przełajowe) na szczeblu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim, Mistrzostwach Polski

W zawodach, treningach brało udział 32 zawodników a w tym 17 dziewcząt

Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu po 120 min.

 

UKS „Sołtysianie” Stare Bystre prowadził działalność szkoleniową w czterech sekcjach sportów zimowych tj. biathlon, biegi narciarskie, skoki i kombinacja norweska.

 

Rezultaty działań:

 

Zakładane cele polegające na prowadzeniu szkolenia oraz organizowaniu zawodów, imprez sportowych w narciarstwie, biathlonie i innych dyscyplinach sportowych głównie dla dzieci i młodzieży zostały zrealizowane.

  

Zawodnicy UKS „Sołtysianie” uzyskali następujące osiągnięcia:

Zakopiańska Szkolna Liga narciarska

Wojewódzka Gimnazjada w biegach narciarskich

Małopolska Szkolna Liga w biegach narciarskich

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie  zimowy i letnim

Brali udział w Narodowym programie rozwoju skoków narciarskich LOTOS CUP 2013

Brali udział w zimowych i letnich Mistrzostwach UKS w skokach kombinacji

Magdalena Pałasz – 1 miejsce skoki narciarskie

Brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w skokach i kombinacji norweskiej

Brali udział w Mistrzostwach Polski Seniorów w skokach i kombinacji norweskiej

Brali udział w Międzynarodowych zawodach w  skokach i kombinacji norweskiej – FIS CUP,  Puchar Kontynentalny i Puchar Świata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia sportowe najlepszych zawodników UKS Sołtysianie Stare Bystre

 w roku 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Biela

 

1  

Od 2013r. Członek Kadry Narodowej Juniorów w Skokach.

 

 

2

XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Szczyrk

01.02.2013

Skoki

11 miejsce

4

XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Szczyrk

02.02.2013

Skoki Drużynowe

6 miejsce

5

XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Szczyrk

04.02.2013

Skoki

6 miejsce

6

Mistrzostwa Polski Seniorów

Wisła

27.03.2013

Skoki

21 miejsce

7

Międzynarodowe Zawody FIS Cup

Austria Villach

13.07.2013

Skoki

28 miejsce

8

Międzynarodowe Zawody FIS Cup

Austria Villach

14.07.2013

Skoki

20 miejsce

9

Puchar Prezesa

Wisła

20.07.2013

Skoki

16 miejsce

10

Międzynarodowe Zawody FIS Cup

Szczyrk

27.07.2013

Skoki

6 miejsce

11

Międzynarodowe Zawody FIS Cup

Szczyrk

28.07.2013

Skoki

17 miejsce

12

Międzynarodowe Zawody FIS Cup

Zakopane

17.08.2013

Skoki

32 miejsce

13

Międzynarodowe Zawody FIS Cup

Zakopane

18.08.2013

Skoki

38 miejsce

14

Letnie Mistrzostwa Polski Seniorów

Szczyrk

01.09.2013

Skoki

22 miejsce

15

VII Puchar Solidarności

Zakopane

07.09.2013

Skoki

7 miejsce

16

Letnie Mistrzostwa Polski Seniorów

Zakopane

08.09.2013

Skoki

15 miejsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Urbaś

 

1

XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Szczyrk

01.02.2013

Skoki

12 miejsce

2

XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Szczyrk

02.02.2012

Kombinacja

6 miejsce

3

XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Szczyrk

02.02.2013

Skoki Drużynowe

6 miejsce

4

XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Szczyrk

04.02.2013

Skoki

12 miejsce

5

Mistrzostwa Polski Seniorów

Wisła

25.03.2013

Kombinacja

18 miejsce

6

Puchar Prezesa PZN

Wisła

14.09.2013

Skoki

17 miejsce

7

Letnie Mistrzostwa Polski Seniorów

Szczyrk

01.09.2013

Kombinacja

5 miejsce

8

Mistrzostwa Polski UKS

Szczyrk

05.10.2013

Skoki

7 miejsce

 

 

Katarzyna Pałasz

 

1

Lotos Cup 2013

Zakopane

12.02.2013

Skoki

4 miejsce

2

Lotos Cup 2013

Zakopane

08.03.2013

Skoki

5 miejsce

3

Lotos Cup 2013

Zakopane

09.03.2013

Skoki

4 miejsce

4

Ogólnopolskie Spotkania UKS

Szczyrk

16.03.2013

Skoki

5 miejsce

5

Ogólnopolskie Spotkania UKS

Szczyrk

16.03.2013

Skoki

9 miejsce

6

V Międzynarodowy Memoriał Opimpijczyków

Szczyrk

27.07.2013

Skoki

7 miejsce

7

Mistrzostwa Polski UKS

Szczyrk

4-5.10.2013

Skoki

4 miejsce

8

Klasyfikacja Generalna Lotos Cup

Zakopane/Szczyrk

Sezon 2013

skoki

5 miejsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Pałasz

 

 1.  

Lotos Cup 2013

Zakopane

08.03.2013

Skoki

2 miejsce

 1.  

Lotos Cup 2013

Zakopane

09.03.2013

Skoki

3 miejsce

 1.  

Mistrzostwa Polski UKS

Szczyrk

16.03.2013

Skoki

2 miejsce

 1.  

V Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków

Szczyrk

27.07.2013

Skoki

1 miejsce

 1.  

Zawody Międzynarodowe FIS CUP

Czechy/Frenstat

30.08.2013

Skoki

7 miejsce

 1.  

Zawody Międzynarodowe FIS CUP

Czechy/Frenstat

31.08.2013

Skoki

8 miejsce

 1.  

Zawody Międzynarodowe FIS Carpathian CUP

Szczyrk

21.09.2013

Skoki

1 miejsce

 1.  

Zawody Międzynarodowe FIS

Carpathian CUP

Szczyrk

22.09.2013

Skoki

1 miejsce

 1.  

Mistrzostwa Polski UKS

Szczyrk

04-05.10.2013

Skoki

1 miejsce

 1.  

Puchar Świata

Norwegia

/Lillehammer

06.12.2013

Skoki TEAM

14 miejsce

 1.  

Międzynarodowe Zawody Alpen Cup

Włochy/Predazzo

10.01.2014

Skoki

7 miejsce

 1.  

Międzynarodowe Zawody Alpen Cup

Włochy/Predazzo

11.01.2014

Skoki

11 miejsce

 1.  

Mistrzostwa Świata Juniorów

Włochy/Val di Fiemme

28.01.2014

Skoki

26 miejsce

 

Andrzej Pałasz

 1.  

Lotos Cup 2013

Zakopane

08.02.2013

Kombinacja norweska

12 miejsce

 1.  

Lotos Cup 2013

Zakopane

08.02.2013

Skoki

31 miejsce

 1.  

Lotos Cup 2013

Zakopane

09.02.2013

Skoki

17 miejsce

 1.  

Klasyfikacja Generalna Lotos Cup

 

Sezon 2013

Skoki

15 miejsce

 1.  

Ogólnopolskie Spotkania UKS

Szczyrk

15.03.2013

Kombinacja norweska

13 miejsce

 1.  

Ogólnopolskie Spotkania UKS

Szczyrk

16.03.2013

Skoki

18 miejsce

 1.  

międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków

Szczyrk

27.072013

Skoki

8 miejsce

8.

Mistrzostwa Polski UKS

Szczyrk

05.10.2013

Skoki

18 miejsce

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Członkowie UKS „Sołtysianie” Stare Bystre uczestniczyli w rozgrywkach piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisie stołowym, lekkiej atletyce, biegach przełajowych, letnich biegach narciarskich na nartorolkach, biegach narciarskich, skokach narciarskich, kombinacji narciarskiej oraz biathlonie letnim i zimowym.

Zawodnicy UKS „Sołtysianie” brali udział w następujących zawodach :

1.      W Mistrzostwach Gminy Czarny Dunajec – w dyscyplinach letnich i zimowych

 1. W Mistrzostwach Powiatu Nowy Targ – biegi przełajowe i biegi narciarskie
 2. W Mistrzostwach Województwa Małopolskiego – w biegach przełajowych, narciarstwie biegowym, biathlonie oraz skokach i kombinacji norweskiej
 3. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików – w biegach narciarskich i biathlonie
 4. W Letnich Mistrzostwach Polski UKS – ów – w biathlonie, narciarstwie biegowym, oraz w skokach i kombinacji norweskiej
 5. W Zimowych Mistrzostwach Polski UKS – ów – w biegach narciarskich, skokach i kombinacji norweskiej
 6. Lotos Cup w skokach narciarskich

 

 

 

 

UKS ,,Zogrody” przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Starem Bystrem

 

Zakładane cele polegające na prowadzeniu szkolenia oraz organizowaniu zawodów, imprez sportowych w narciarstwie, biathlonie i innych dyscyplinach sportowych głównie dla dzieci i młodzieży zostały zrealizowane.

Zrealizowano je zgodnie z wytyczonym programem zawartym w ofercie UKS „Zogrody” Stare Bystre

Zawodnicy UKS „Zogrody” brali udział w następujących zawodach:

Mistrzostwa Powiatu w biegach narciarskich, skokach, kombinacji norweskiej, biathlonie. Drużynowe Mistrzostwa Województwa w biegach narciarskich.

Wojewódzkie Igrzyska w biegach narciarskich

Małopolska Szkolna Liga Narciarska

Ogólnopolskie Igrzyska w Indywidualnych biegach narciarskich

Ogólnopolskie Igrzyska w biegach drużynowych

Zakopiańska Szkolna Liga narciarska w skokach i kombinacji

Indywidualne i Drużynowe  – medalowe miejsca na Mistrzostwach Województwa i

Udział w Narodowym programie rozwoju skoków narciarskich LOTOS CUP 2013

Udział w Narodowym programie rozwoju biegów narciarskich „ Bieg na Igrzyska” 2013

Mistrzostwa Polski UKS w skokach i kombinacji

 

 

 

Rezultaty działań:

 

 

Osiągnięcia sportowe najlepszych zawodników

UKS” ZOGRODY”   Stare Bystre w 2013 roku

 

 

Marcin Fatla

 

1

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich

Lubomierz

01.02.2013

Biegi narciarskie

10 miejsce

2

Małopolskie Igrzyska w biegach narciarskich

Czerwienne

13.02.2013

Biegi narciarskie

15 miejsce

3

167 rocznica Powstania Chochołowskiego

Chochołów

24.02.2013

Biegi narciarskie

4 miejsce

4

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Zakopane

07.03.2013

Biegi sztafetowe

8 miejsce

5

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

05.04.2013

Biathlon

2 miejsce

6

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

24.05.2013

Biathlon

6 miejsce

7

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

25.05.2013

Biathlon

4 miejsce

 

Jakub Stopka

 

1

Memoriał im.

 Z. Duraja

Podczerwone

02.03.2013

Biegi narciarskie

6 miejsce

2

VII Bieg narciarski Śladami Bł. Jana Pawła II

Dolina Chochołowska

09.03.2013

Biegi narciarskie

5 miejsce

3

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

05.04.2013

Biathlon

5 miejsce

4

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

06.04.2013

Biathlon

5 miejsce

5

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

24.05.2013

Biathlon

2 miejsce

6

Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie letnim

Kościelisko

20.09.2013

Biathlon

2 miejsce

7

Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie letnim

Kościelisko

21.09.2013

Biathlon

2 miejsce

8

Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie letnim

Kościelisko

04.10.2013

Biathlon

5 miejsce

 

 

 

 

 

 

 

Adrian Stopka

 

1

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich

Wiśniowa

22.02.2013

Biegi narciarskie

5 miejsce

2

167 rocznica Powstania Chochołowskiego

Chochołów

24.02.2013

Biegi narciarskie

5 miejsce

3

Memoriał im.

 Z. Duraja

Podczerwone

02.03.2013

Biegi narciarskie

2 miejsce

4

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Zakopane

06.03.2013

Biegi narciarskie

5 miejsce

5

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Zakopane

07.03.2013

Biegi sztafetowe

8 miejsce

6

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

05.04.2013

Biathlon

3 miejsce

7

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

06.04.2013

Biathlon

7 miejsce

8

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

24.05.2013

Biathlon

5 miejsce

9.

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

25.05.2013

Biathlon

6 miejsce

 

 

 

Tomasz Długopolski

 

1

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich

Kasina Wielka

01.02.2013

Biegi narciarskie

5 miejsce

2

Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich

Czerwienne

13.02.2013

Biegi narciarskie

14 miejsce

3

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich

Wiśniowa

22.02.2013

Biegi narciarskie

2 miejsce

4

167 rocznica Powstania Chochołowskiego

Chochołów

24.02.2013

Biegi narciarskie

5 miejsce

5

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Zakopane

07.03.2013

Biegi sztafetowe

8 miejsce

 

Memoriał im.

 Z. Duraja

Podczerwone

02.03.2013

Biegi narciarskie

3 miejsce

6

VII Bieg narciarski Śladami Bł. Jana Pawła II

Dolina Chochołowska

09.03.2013

Biegi narciarskie

1 miejsce

7

VI Memoriał ST. Bukowskiego

Kościelisko

12.03.2013

Biegi narciarskie

4 miejsce

8

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

05.04.2013

Biathlon

1 miejsce

9

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

06.04.2013

Biathlon

1 miejsce

10

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich

Zakopane

06.05.2013

Biegi narciarskie Klasyfikacja końcowa

5 miejsce

11

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

24.05.2013

Biathlon

7 miejsce

12

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

25.05.2013

Biathlon

3 miejsce

13

Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie letnim

Kościelisko

20.09.2013

Biathlon

5 miejsce

14

Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie letnim

Kościelisko

21.09.2013

Biathlon

4 miejsce

15

Gminne Indywidualne biegi przełajowe

Czarny Dunajec

Wrzesień 2013

Biegi przełajowe

3 miejsce

 

Kamil Długopolski

 

1

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich

Kasina Wielka

01.02.2013

Biegi narciarskie

2 miejsce

    2

Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich

Czerwienne

13.02.2013

Biegi narciarskie

3 miejsce

3

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich

Wiśniowa

22.02.2013

Biegi narciarskie

3 miejsce

4

167 rocznica Powstania Chochołowskiego

Chochołów

24.02.2013

Biegi narciarskie

2 miejsce

5

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Zakopane

07.03.2013

Biegi sztafetowe

8 miejsce

6

VII Bieg narciarski Śladami Bł. Jana Pawła II

Dolina Chochołowska

09.03.2013

Biegi narciarskie

3 miejsce

7

VI Memoriał ST. Bukowskiego

Kościelisko

12.03.2013

Biegi narciarskie

2miejsce

8

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

05.04.2013

Biathlon

2 miejsce

 9

Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie

Kościelisko Kiry

06.04.2013

Biathlon

2 miejsce

   10

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich

Zakopane

06.05.2013

Biegi narciarskie Klasyfikacja końcowa

3 miejsce

   11

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

24.05.2013

Biathlon

3 miejsce

   12

Zostań Mistrzem 2013

Kościelisko Kiry

25.05.2013

Biathlon

3 miejsce

   13

Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie letnim

Kościelisko

20.09.2013

Biathlon

3 miejsce

  14

Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie letnim

Kościelisko

21.09.2013

Biathlon

1 miejsce

 

 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Członkowie UKS „Zogrody” Stare Bystre uczestniczyli w rozgrywkach piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisie stołowym, lekkiej atletyce, biegach przełajowych, letnich biegach narciarskich na nartorolkach, biegach narciarskich, skokach narciarskich, kombinacji norweskiej oraz biathlonie letnim i zimowym.

Zawodnicy UKS „Zogrody” brali udział w następujących zawodach :

1.      W Mistrzostwach Gminy Czarny Dunajec – w dyscyplinach letnich i zimowych

 1. W Mistrzostwach Powiatu Nowy Targ – biegi przełajowe i biegi narciarskie
 2. W Mistrzostwach Województwa Małopolskiego – w biegach przełajowych, narciarstwie biegowym, biathlonie oraz skokach i kombinacji norweskiej
 3. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików – w biegach narciarskich i biathlonie
 4. W Letnich Mistrzostwach Polski UKS – ów – w biathlonie, narciarstwie biegowym, oraz w skokach i kombinacji norweskiej
 5. W Zimowych Mistrzostwach Polski UKS – ów – w biegach narciarskich, skokach i kombinacji norweskiej
 6. W Międzynarodowych zawodach dzieci – w skokach i kombinacji norweskiej
 7. Lotos Cup w skokach narciarskich

 

 

 

UKS „Ciche działa przy Gimnazjum w Cichem od 2001 roku.

  Cele założone i zrealizowane:

- krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży,

- podnoszenie poziomu sportowego zawodników UKS-u,

- reprezentowanie Klubu i Gminy w zawodach sportowych na terenie Podhala i Małopolski,

- uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych.

 

Rezultaty działań:

 

 

- podniesienie poziomu sportowego trenujących zawodników,

 

·        Marcin Szwajnos (XIV m), Małgorzata Szwajnos, Katarzyna Szwajnos startowali w Mistrzostwach Polski UKS e biegach narciarskich.

 

·         Marcin Szwajnos i Małgorzata Szwajnos startowali w Pucharze Polski w biathlonie odnosząc czołowe miejsca w tych zawodach ( Marcin 3-krotnie

            był I-wszy ).

 

·        Członkowie USK-u  zdobyli drużynowo VI miejsce w zawodach Ligi Małopolskiej                 w Biegach Narciarskich, III miejsce dziewczyny w Mistrzostwach Województwa w biegach narciarskich i II miejsce w Mistrzostwach Powiatu mimo dużej zmiany kadrowej utrzymując pozom ścisłej czołówki w województwie,.

 

·        Zawodnicy UKS ”Ciche” odnosili wysokie miejsca w zawodach przełajowych, szczególnymi wynikami były miejsca w mistrzostwach województwa: I Mateusz Szwajnos, III Małgorzata Szwajnos, IV Ewa Basiorka, V Karolina Stękała, V Katarzyna Szwajnos.

 

 

- kształtowanie pozytywnych cech osobowości młodzieży:

Zawodnicy uczestniczący w zawodach, potrafią opanować stres w trakcie wystąpienia przy publiczności, potrafią zaopiekować się młodszymi koleżankami ,kolegami i zadbać o wspólny sprzętem, poznają i stosują zasady zdrowego sportowego współzawodnictwa, potrafią przyjmować sukcesy, oraz pogodzić się z porażką.

 

- integracja środowisk młodzieży z terenu Gminy i poza nią,

- doposażenie Klubu w 18 par nart z wiązaniami i 15 par butów, 12 par kijów,

- około 20 zawodników wzięło udział w treningach i zawodach sportowych:

Udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Biathlonie: Małgorzata Szwajnos, Marcin Szwajnos. Udział w Małopolskiej Lidze w biegach narciarskich III miejsce drużynowo i IV Marcin Szwajnos, V Danuta Stękała, VI Małgorzata Miętus.

 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

- treningi 2 razy w tygodniu,

- zakup 18 par nart z wiązaniami, 15 par butów, 12 par kijów,

- udział zawodników w zawodach sportowych (12).

- w treningach i zawodach uczestniczyło 11 dziewczyn i 8 chłopców.

 

 

 

UKS Chochołów

 

   Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte, uczniowie UKS rozwijali swoją sprawność fizyczną poprzez udział w treningach organizowanych systematycznie przez Klub, a także  udział w różnych zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim w sekcji narciarskiej biegowej i w biathlonie letnim i zimowym.

 

Rezultaty działań:

 

W roku 2013 zawodnicy UKS ,,Chochołów'' startowali w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim  Zajmowali  czołowe miejsca zarówno indywidualnie jak i drużynowo.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Sekcja biegowa i biathlonowa drużynowo:

Ø      II miejsce Puchar Ferii ,,Gminne Biegi Narciarskie”  w Czerwiennem

Ø      II miejsce Powiatowe Igrzyska w biegach narciarskich  o Puchar Starosty Nowotarskiego - Czerwienne 30.01.2013r.

Ø      V miejsce  Małopolska Liga Szkolna SZS w biegach narciarskich o Puchar Wójta Gminy Uście Gorlickie 23.01.2013 r.

Ø      III miejsce Małopolska Liga Szkolna SZS w biegach narciarskich o Puchar Starosty Limanowskiego - Kasina Wielka 01.02.2013r.

Ø      I miejsce – V Bieg Kurierów Tatrzańskich w Chochołowie 17.02.2013r.

Ø      II miejsce – Małopolska Liga Szkolna SZS w biegach narciarskich Memoriał Kazimierza Bubuli – Wiśniowa 22. 02.2013r.

Ø      I miejsce – Zawody w narciarstwie biegowym z okazji 167 rocznicy Powstania Chochołowskiego – Chochołów 24.02.2013 r.

Ø      II miejsce – VIII Memoriał Zdzisława Duraja w narciarstwie biegowym – Podczerwone 02.03.2013 r.

Ø      VI miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach UKS w biegach narciarskich – Wisła Kubalonka 17.03.2013 r.

Ø      II miejsce – XV Memoriał Bronisławy Staszel-Polankowej – Biały Potok 21.03.2013r.

Ø      I miejsce – Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w biathlonie w Kościelisku

Ø      IV miejsce w punktacji generalnej  Małopolska Szkolna Liga Biegowa SZS w biegach narciarskich.

Ø      IV miejsce – Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe w Czarnym Dunajcu

Ø      I miejsce – Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w biathlonie letnim w Kościelisku 21.09.2013r.

Ø      Sekcja biegowa i biathlonowaindywidualnie:

Ø      2 razy I miejsce – Ogólnopolskie Igrzyska w biegach narciarskich    w Zakopanem

Ø      III miejsce – Ogólnopolskie Spotkania UKS w Wiśle – Kubalonce

Ø      2 x I miejsce – Wojewódzkie Mistrzostwa UKS – ów w biathlonie zimowym w Kościelisku

Ø      I miejsce – Małopolska Liga Biegowa SZS

Ø      2 razy I miejsce - Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w biathlonie letnim  w Kościelisku

Ø      4 razy III miejsce - Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w biathlonie letnim w Kościelisku

Ø      4 razy III miejsce  Wojewódzkie Mistrzostwa UKS – ów w biathlonie zimowym  w Kościelisku

Ø      II miejsce - Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w biathlonie letnim  w Kościelisku

Ø      III miejsce – Drużynowe Igrzyska Małopolskie w biegach narciarskich

Ø      I miejsce – Gminne biegi przełajowe

 

Ponadto zawodnicy zdobyli ok. 100 medali na zawodach gminnych, powiatowych, międzywojewódzkich oraz wiele dyplomów do VI miejsca.

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

1)    Zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych:

 

Ø      Zakup 2 par nart biegowych firmy SALOMON EQUIPE 10 JR SKATE i 1 pary nart biegowych firmy FISCHER RCS JR SKATE  – wszystkie do stylu F oraz 5 par kijek biegowych (4 pary SALOMON

ESCAPE JR i 1 para  FISCHER SPRINT)

Ø      Zakup 10 par butów na biegówki Snowmonster JR firmy Salomon

Ø      Zakup smarów potrzebnych do uczestnictwa w zawodach narciarskich - LF, HF, NF

Ø      Zakup smarów stałych LF

 

  2) Przejazdy na treningi i zawody sportowe oraz koszty zakwaterowania:

·        Zakwaterowanie i  wyżywienie na zawodach Ogólnopolskie Spotkania UKS

             w Wiśle – Kubalonce

·        Przewóz dzieci na zawody Wojewódzkie Mistrzostwa UKS w biathlonie w Kościelisku w dniach 05-06.04.2013r.

·        Przewóz dzieci na zawody Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w biathlonie letnim                            w Kościelisku w dniach 20.21.09.2013 r.

 

  3) Treningi

Ø      Przejazd dzieci na treningi sportowe w narciarstwie biegowym na trasie Chochołów – Kiry – Zakopane – Chochołów

 

W zawodach sportowych  i treningach organizowanych w ramach realizacji zadania publicznego brało udział ok. 55 zawodników w wieku od 7 do 13 lat.

W 2013r. przybyło nam 6 nowych członków klubu. Są to uczniowie z klasy I.

Zawodnicy brali udział w  16 zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie rywalizowali w biegach narciarskich, biathlonie i biegach przełajowych.

                                                                                       

UKS Podczerwone

Nauka biegania i jazdy na nartach, przygotowanie do startów w zawodach sportowych oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności w życiu rodzinnym teraz i w przyszłości.

 

Rezultaty działań:

 

Dofinansowanie pozwoliło na upowszechnianie narciarstwa, (które jest sportem całego życia) poprzez:

-kształtowanie nawyku ruchu w różnych warunkach pogodowych.

Naukę i doskonalenie biegania na nartach

Wyposażenie dzieci w narciarski sprzęt sportowy potrzebny do uprawiania sportów zimowych.

Organizowanie wyjazdów na zawody i treningi

Rozwój bazy narciarskiej, doposażenie w sprzęt.

 

ZAWODY POWIATOWE

 

1

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich

31.01.2013

20

Czerwienne

1m Dawid Haberny

4m Paweł Masny

4m Krystian Żuchowski

6m Justyna Podczerwińska

 

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

 

1

MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA W BIEGACH NARCIARSKICH

13.02.2013

12

Czerwienne

 4m-Dawid Haberny

4m-Krystian Żuchowski

5m-Paweł Masny

2

 

LIGA MAŁOPOLSKA W BIEGACH NARCIARSKICH

 

1.02.2013

 

 

 

15

Lubomierz

 

1mDawid Haberny

5m Krystian Żuchowski

7m Justyna Podczerwińska

5m Paweł Masny

5miejsce drużynowo

3

LIGA MAŁOPOLSKA W BIEGACH NARCIARSKICH

 

22.02.013

11

Wiśniowa

1m Dawid Haberny

5m Paweł Masny

5m Krystian Żuchowski

6miejsce szkoła

4

Małopolskie IMS w drużynowych biegach narciarskich

12.03.2013

5

Zakopane

1m Paweł Masny

2m Krystian Żuchowski

5m Marcin Jędrzejowski

6m Justyna Podczerwińska

7m Krtstian Łacek

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

 

1

Ogólnopolskie IMS w biegach narciarskich-

klasyk

5.03.2013

3

Zakopane

 6m-Dawid Haberny

4m-Krystian Żuchowski

8m-Paweł Masny

2

 

Ogólnopolskie IMS w biegach narciarskich-łyżwa

6.03.2013

 

 

 

3

Zakopane

 

2mDawid Haberny

5m Krystian Żuchowski

6m Paweł Masny

 

3

Ogólnopolskie Mistrzostwa UKS w Skokach i Kombinacji

15.03.2013

1

Dawid Haberny

 

Szczyrk

1m-Kombinacja

2m-Skoki


 

Klasyfikacja końcowa Ligi Małopolskiej w Biegach Narciarskich

 

5miejsce SP Podczerwone

1 miejsce Dawid Haberny

5miejsce Paweł Masny

5miejsce Krystian Żuchowski

10miejsce Marcin Jędrzejowski

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Dofinansowanie pozwoliło na upowszechnianie narciarstwa ,(które jest sportem całego życia) poprzez:

-         kształtowanie nawyku ruchu w różnych warunkach pogodowych

-         naukę i doskonalenie biegania na nartach

-         wyposażenie dzieci w sprzęt sportowy potrzebny do uprawiania sportów zimowych

-         organizowanie wyjazdów na zawody i treningi

-         rozwój bazy narciarskiej, doposażenie w sprzęt

     Dzieci w wieku 7-13 lat, Ilość dzieci 35 w tym  10 dziewczynek.

Zakupiono 4 komplety sprzętu sportowego: narty, buty, wiazania

UKS wziął udział w 17   zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i ogólnopolskim w dyscyplinie biegi przełajowe, narciarstwo biegowe

Odbyło się 35 treningów.

 

UKS ,,Czerwone Wierchy” z Czerwiennego działa od 23. 09. 2009r.

 

Rezultaty działań:

 

Uczniowie klubu brali udział w licznych zawodach indywidualnych i drużynowych, odnosili sukcesy na skalę gminy, powiatu zdobywając miejsca na podium.

 

Paweł Kokoszka:

- II MIEJSCE W BIEGU KLASYKIEM „PUCHAR SPORTOWCÓW WSI ZĄB”

- III MIEJSCE „MEMORIAŁ IM. ZDZISŁAWA DURAJA”

- II MIEJSCE „GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

- V MIEJSCE „POWIATOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

Miśkowiec Bartosz;

- IV MIEJSCE „GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

Jarząbek Paulina;

- VIII MIEJSCE „MEMORIAŁ IM. ZDZISŁAWA DURAJA”

- VIII MIEJSCE „GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

Floryn Monika;

- V MIEJSCE „GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

Piszczór Małgorzata;

- VII MIEJSCE „GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

- VII MIEJSCE „POWIATOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

Katarzyna Piszczór;

- V MIEJSCE „GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

drużynowo:

- VI MIEJSCE „GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2013”

- III MIEJSCE  „7-KI PIŁKARSKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORLIK 2013”

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

zakup sprzętu:

- narty biegowe w ilości 9 pary

- buty biegowe w ilości 10 par

- kije biegowe w ilości 10 par

 

Dla sportowców UKS Czerwone Wierchy były organizowane zajęcia sportowe po dwie godziny tygodniowo przez cały rok szkolny. W sezonie letnim zajęcia były ukierunkowane na kształtowanie wytrzymałości i szybkości. W tym celu były robione biegi krótkie, długie i terenowe. Na sali gimnastycznej uczniowie doskonalili piłkę nożną i siatkówkę. Sezon zimowy w całości wykorzystywany był na biegi narciarskie.

 

W grudniu został zorganizowany szkolny turniej w biegach narciarskich, udział wzięło 34 zawodników z gimnazjum i szkoły podstawowej. zorganizowano też indywidualne biegi przełajowe w których wzięło udział 37 zawodników. Za miejsca I- VI zawodnicy byli nagradzani medalami i dyplomami, które sfinansowała szkoła.

 

Zawodnicy UKS ,,Czerwone Wierchy” wzięli udział w czterech konkursach biegów przełajowych gminnych, powiatowych, wojewódzkich, w czterech gminnych konkursach w narciarstwie biegowym, w gminnym turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.

 

 

UKS Ratułów

Zakładane cele osiągnięto przez organizowanie zajęć z lekkiej atletyki, siatkówki, narciarstwa biegowego. Uczniów uczono elementów ćwiczeń lekkoatletycznych (skoki, biegi, rzuty), gry w siatkówkę, biegania na nartach. Przygotowano uczniów do startów w zawodach sportowych. Organizowano treningi lekkoatletyczne, siatkarskie, na nartach biegowych. Współorganizowano rywalizację sportową uczniów.

 

       Rezultaty działań:

 

UKS Ratułów zaplanował w ofercie osiągnięcie następujących rezultatów:

1.      Rozwinięcie zainteresowań i zdolności uczniów.

Uczniowie chętnie i licznie biorą udział w zajęciach, przy tym mają szeroką i zróżnicowaną ofertę, a nie tylko jedną dyscyplinę co sprawia, że każdy praktycznie może znaleźć coś dla siebie.

2.      Poprawa sprawności fizycznej uczniów.

Poprzez wszechstronne ćwiczenia u uczniów widać postępy w rozwoju gorsetu mięśniowego, zwiększa się siła, wytrzymałość, koordynacja itp.

3.      Profilaktyka w zakresie zdrowia.

Ćwiczenia wzmacniają organizm, a ćwiczenie na zewnątrz nawet w chłodniejsze dni, czy zimowe dni hartuje ich organizmy, a zarazem uodparnia je na choroby.

4.      Poprawa stanu zdrowia uczniów.

Ćwiczenia pomagają w zachowaniu odpowiedniej wagi ciała.

5.      Lepsze samopoczucie i poczucie spełnienia uczniów.

Radość i satysfakcja uczniów, że nauczyli się nowych ciekawych rzeczy, gier itp.

6.      Rozwinięcie u uczniów aktywnego spędzania czasu wolnego.

Poprzez umożliwienie im udziału w różnorodnych formach aktywności fizycznej i nauczenie ich odpowiednich elementów dajemy im możliwość korzystania wraz ze znajomymi z tych form.

7.      Integracja między klasowa oraz integracja z rówieśnikami z innych szkół.

Uczniowie uczą się współpracy z innymi z innych klas, szczególnie podczas gier zespołowych, jak również mają możliwość kontaktu z uczniami z innych szkół podczas różnych imprez sportowych.

8.      Wyłonienie najlepszych sportowców i nagrodzenie ich pracy udziałem w zawodach sportowych co zachęci uczniów do udziału w zajęciach sportowych.

Osoby, które miały najlepsze wyniki wzięły udział w imprezach sportowych i niejednokrotnie zajmowały wysokie miejsca:

Biegi gmina:

3m – Domałaczny Sebastian 2001

4m – Karczmarczyk Dawid 2000

5m - Opacian Monika 1998

5m – Pabin Mateusz 2001

5m - Rafacz Robert 1998

5m - Paka Tymoteusz 2002

6m - Szeliga Kamil 1998

 

Biegi powiat:

11m – Karczmarczyk Dawid 2000

21m – Rafacz Robert 1998

22m - Domałaczny Sebastian 2001

23m - Pałka Tymoteusz 2002

25m - Pabin Mateusz 2001

31m - Głodowski Wojciech 1999

38m - Szeliga Kamil 1998

 

Lekkoatletyka (Gimnazjada Powiatowa Rabka Zdrój):

2m – sztafeta 4x100m kategoria chłopców

2m skok w dal – Styrczula Karol 1998

4m pchnięcie kula – Barnowski Dariusz 1998

4m bieg na 300m– Szeliga Angelika 1999

7m rzut oszczepem– Haberny Kamil 1998

6m drużynowo chłopcy

Lekkoatletyka (Gimnazjada Wojewódzka Kraków):

13m pchnięcie kula – Barnowski Dariusz 1998

19m skok w dal – Styrczula Karol 1998

29m bieg na 300m– Styrczula Karol 1998

 

Tenis stołowy:

2m - drużynowo chłopcy SP

3m - drużynowo dziewczęta SP

5m - drużynowo chłopcy GIM

5m - drużynowo dziewczęta GIM

4m - Konopka Tomasz 1998

7m - Głodowski Wojciech 1999

 

Piłka nożna:

4m - piłka halowa SP

5m - 7-ki piłkarskie orlik SP

 

Narciarstwo Biegowe:

2m - Momola Katarzyna 1998

3m - Momola Katarzyna 1998

4m - Domałaczny Sebastian 2001

5m - Kmin Rafał 1997

5m - Pałka Tymek 2002

5m - Domałaczny Sebastian 2001

6m - Pałka Tymek 2002

10m - Strama Jan 2001

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Szkoleniem było objęte 40 dzieci w wieku 10 lat – 15 lat.

Dokonano zakupu 15 par nart, 15 par butów oraz 15 par kijków do narciarstwa biegowego.

 

Prowadzone były:

 

- biegi przełajowe (treningi raz w tygodniu na terenach przyszkolnych oraz czasem na trasach w Zakopanem); zawodnicy wzięli udział w 3 zawodach w Czarnym Dunajcu i Nowym Targu;

 

-treningi z lekkiej atletyki odbywały się raz w tygodniu, dzieci wzięły udział w 2 zawodach w Rabce Zdroju i Krakowie;

 

-treningi z siatkówki odbywały się raz w tygodniu w naszej szkole oraz na pełnowymiarowej sali w sąsiedniej szkole,  uczniowie wzięli udział w 4 zawodach;

 

-treningi na nartach biegowych odbywały się raz w tygodniu na trasach w Zakopanem lub na trasach przy szkole,  uczniowie wzięli udział w 3 zawodach;

 

-treningi z piłki nożnej odbywały się raz w tygodniu,  dzieci wzięły udział w 4 zawodach;

 

-treningi z tenisa stołowego odbywały się raz w tygodniu, dzieci wzięły udział w 4 zawodach;

 

TS Podhalański  Czarny Dunajec

 

      TS Podhalański poprzez swoje zaangażowanie w działalność sportową aktywnie promował Gminę Czarny

      Dunajec zarówno poprzez organizację zawodów, wymianę kontaktów jak i poprzez informacje ukazujące

     się w mediach.

   

 

       Rezultaty działań:

 

TS Podhalański awansował do III ligi piłki siatkowej co wyraźnie wpłynęło na zainteresowanie  rozgrywkami oraz wpłynęło na rekrutacje nowych zawodników oraz promocje Gminy

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Treningi odbywały się 3 x w tygodniu po 2 godziny. Mecze w sezonie rozgrywkowym w każdą sobotę. Odbyły się rozgrywki ligowe piłki plażowej w każdy weekend od czerwca do sierpnia - razem 12 cykli. Zorganizowano turniej o PWwPP oraz 3 turnieje w piłce plażowej oraz zorganizowano  eliminacje do TKKF.

Pozyskano 4 nowych zawodników.

 

 

KS Chochołów

 

     Zakładane cele zostały osiągnięte, zawodnicy  podnosili swój poziom sportowy poprzez  systematyczny udział w treningach i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i zmaganiach ogólnopolskich. Dwie uniorki C zdobyły II klasę sportową.

 

 

 

 

Rezultaty działań:

 

Zawodnicy KS „Chochołów” startowali w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowy, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w biegach narciarskich, biathlonie letnim, biegach przełajowych,  skokach, kombinacji norweskiej i zjazdach. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Monika Mleczek

-III m – Wojewódzkie Mistrzostwa w biegach przełajowych, Nowy Targ

-II m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wysowa Zdrój 23.01.2013 r.

- XIV i VIII m - Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym, Duszniki – Zdrój

02- 03.02.2013 r.

-II m – Małopolska Gimnazjada w biegach narciarskich, Czerwienne 13.02.2013 r.

-X i VII m – Mistrzostwa TZN, Zakopane 16-17.02.2013.r.

-V i II m – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach narciarskich, Zakopane 16-17.02.2013 r.

-II m – IV rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wiśniowa – 22.02.2013 r.

- XII i XI m - Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym – Wisła 02-03.2013 r.

-V i VI m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Zakopane 05-06.03.2013 r.

-III m – Małopolska Gimnazjada w biegach narciarskich drużynowych, Kościelisko 12.03.2013 r.

-XII m – Mistrzostwa Polski UKS - ów w biegach narciarskich, Wisła 16 – 17.03.2013 r.

-III m – Memoriał Bronisławy Staszel-Polankowej w biegach narciarskich, Kościelisko 21.03.2013 r,

-IV m – klasyfikacja końcowa Małopolskiej Szkolnej Ligii w biegach narciarskich

 

Wojciech Skorusa

-VI m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Obidowa 15.01.2013 r.    

-VI m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wysowa Zdrój 23.01.2013 r.

-IV m – IV rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wiśniowa – 22.02.2013 r.

-VI i VIII m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Zakopane

 05-06.03.2013 r.

-III m – Małopolska Gimnazjada w biegach narciarskich drużynowych, Kościelisko 12.03.2013 r.

-IV m – Memoriał Bronisławy Staszel- Polankowej w biegach narciarskich, Kościelisko 21.03.2013 r,

-2 x I m – Wojewódzkie Mistrzostwa UKS – ów w biathlonie, Kościelisko 05 – 06. 04.2013 r.

-VI m – klasyfikacja końcowa Małopolskiej Szkolnej Ligii w biegach narciarskich

-IV m – regionalne Mistrzostwa dzieci i Młodzieży w biathlonie letnim, Kościelisko 25.05.2013 r.

Kacper Guńka

-II m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Obidowa 15.01.2013 r.     

-II m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wysowa Zdrój 23.01.2013 r.

- 2 x III m – Zawody ogólnopolskie w biathlonie Celuj w Igrzyska, Kościelisko 26-27.01.2013 r.

-IX m - Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym, Duszniki-Zdrój 03.02.2013 r.

-II m – Małopolska Gimnazjada w biegach  narciarskich, Czerwienne 13.02.2013 r.

-IV m - IV rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wiśniowa 22.02.2013 r.

-VIII i  IV m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Zakopane 05-06.03.2013 r.

-IV m – Małopolska Gimnazjada w biegach narciarskich drużynowych, Kościelisko 12.03.2013 r.

-V m – Wojewódzkie Mistrzostwa UKS – ów w biathlonie, Kościelisko 06. 04.2013 r.

-II m – klasyfikacja końcowa MałopolskiejSzkolnej Ligii w biegach narciarskich

-2 x III m – Puchar Polski w biathlonie letnim, Kościelisko 8-9.06.2013 r.

-IV, V m – Centralne Zawody Młodzików w biathlonie letnim, Czarny Bór 27-30.06.2013 r.

 

Kamila Bafia

-VIII m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Obidowa 15.01.2013 r.           

-VI m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wysowa Zdrój 23.01.2013 r.

-IV m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Kasina Wielka – Lubomierz

01.02.2013 r.

-V m – IV rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wiśniowa – 22.02.2013 r.

-XI i VIII m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Zakopane

 05-06.03.2013 r.

-IV m - Mistrzostwa Powiatów Małopolski, Kościelisko 12.03.2013 r.

-III m – Memoriał Bronisławy Staszel- Polankowej w biegach narciarskich,Kościelisko 21.03.2013 r,

-2 x IV m – Wojewódzkie Mistrzostwa UKS – ów w biathlonie, Kościelisko 05 – 06. 04.2013 r.

-V m – klasyfikacja końcowa Małopolskiej Szkolnej Ligii w biegach narciarskich

-V m – regionalne Mistrzostwa dzieci i Młodzieży w biathlonie letnim, Kościelisko 25.05.2013 r.

 

Jan Guńka

 

-VI i IV m – Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym, Jakuszyce

 04-05.01.2013 r.

-I m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Obidowa 15.01.2013 r.       

-I m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wysowa Zdrój 23.01.2013 r.

-I m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Kasina Wielka – Lubomierz 01.02.2013 r.

-II m – Małopolskie Igrzyska Młodzieży szkolnej w biegach narciarskich, Czerwienne 13.02.2013 r.

-I m – IV rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wiśniowa – 22.02.2013 r.

- IV i VIII m - Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym – Wisła 02-03.2013 r.

-2 x I m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Zakopane 05-06.03.2013 r.

-III i VI m – Mistrzostwa Polski UKS - ów w biegach narciarskich, Wisła 16 – 17.03.2013 r.

-I m – Memoriał Bronisławy Staszel- Polankowej w biegach narciarskich, Kościelisko 21.03.2013 r,

-2 x I m – Wojewódzkie Mistrzostwa UKS – ów w biathlonie, Kościelisko 05 – 06. 04.2013 r.

-I m – klasyfikacja końcowa Małopolskiej Szkolnej Ligii w biegach narciarskich

-I m – regionalne Mistrzostwa dzieci i Młodzieży w biathlonie letnim, Kościelisko 25.05.2013 r.

 

Kamil Barnowski

 

-IX m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Kasina Wielka – Lubomierz 01.02.2013 r.

-VI m – IV rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wiśniowa – 22.02.2013 r.

-III m - Mistrzostwa Powiatów Małopolski, Kościelisko 12.03.2013 r.

-XIV, XIII i VI m – Mistrzostwa Polski UKS – ów w biegach narciarskich, Wisła 15 – 17.03.2013 r.

-V I m – Wojewódzkie Mistrzostwa UKS – ów w biathlonie, Kościelisko 06. 04.2013 r.

 

skoki i kombinacja norweska

Joanna Szwab

Rasnov (ROM), 20.01.2013 r.

-I m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Zakopane 12.02.2013 r.

-XVI m – EYOF w skokach narciarskich, Rasnov (ROM), 19.02.2013 r.

-III m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Zakopane 08.03.2013 r.

-II m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Zakopane 09.03.2013 r.

-I m – Mistrzostwa Polski UKS – ów w kombinacji norweskiej, Szczyrk-Wisła 16.03.2013 r.

-I m – Klasyfikacja końcowa Lotos Cup w skokach narciarskich

-I m – Memoriał im. Tadeusza Pawlusiaka, Szczyrk  18.05.2013 r.

 

Jakub Chowaniec

-IV m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wysowa Zdrój 23.01.2013 r.

-XIV m – Lotos Cup w skokach narciarskich, Wisła 25.01.2013 r.

-VII m – Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Wisła 26.01.2013 r.

-IV m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Kasina Wielka – Lubomierz 01.02.2013 r.

-II m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Zakopane 11.02.2013 r.

-VI m – IV rzut Małopolskiej Ligii w narciarstwie biegowym, Wiśniowa 22.02.2013 r.

-VI m – zawody Lotos Cup w kombinacjinorweskiej, Zakopane 08.03.2013 r.

-VIII m – Mistrzostwa Polski UKS – ów w kombinacji norweskiej, Szczyrk-Wisła 15.03.2013 r.

-IV m – Klasyfikacja końcowa Lotos Cup w kombinacji norweskiej

-VI m – klasyfikacja końcowa Małopolskiej Szkolnej Ligii w biegach narciarskich

 

Maciej Zborowski

-VI m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Wysowa Zdrój 23.01.2013 r.

-V m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Kasina Wielka – Lubomierz

 01.02.2013 r.

-II m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Zakopane 11.02.2013 r.

-II m – zawody Lotos Cup w skokach narciarskich, Zakopane 12.02.2013 r.

-V m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Zakopane 08.03.2013 r.

-II m – zawody Lotos Cup w skokach narciarskich, Zakopane 08.03.2013 r.

-II m – zawody Lotos Cup w skokach narciarskich, Zakopane 09.03.2013 r.

- III m – Mistrzostwa Polski UKS – ów w kombinacji norweskiej, Szczyrk-Wisła 15.03.2013 r.

-III m – Mistrzostwa Polski UKS – ów w skokach narciarskich, Szczyrk-Wisła 16.03.2013 r.

 VI m – Mistrzostwa Polski UKS - ów w biegach narciarskich, Wisła 17.03.2013 r.

-VI m – Wojewódzkie Mistrzostwa UKS – ów w biathlonie, Kościelisko 05. 04.2013 r.

-VI m – klasyfikacja końcowa Małopolskiej Szkolnej Ligii w biegach narciarskich

 

Dawid Haberny

 

-I m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Wisła- Łabajów 26.01.2013 r.

-X m – zawody Lotos Cup w skokach narciarskich, Wisła- Łabajów 25.01.2013 r.

-I m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Zakopane 11.02.2013 r.

-IV m – zawody Lotos Cup w skokach narciarskich, Zakopane 12.02.2013 r.

-I m – zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej, Zakopane 08.03.2013 r.

-XII m – zawody Lotos Cup w skokach narciarskich, Zakopane 08.03.2013 r.

-VI m – zawody Lotos Cup w skokach narciarskich, Zakopane 09.03.2013 r.

-I m – końcowa klasyfikacja Lotos Cup w kombinacji norweskiej, zima 2013 r.

-VII m – końcowa klasyfikacja Lotos Cup w skokach narciarskich, zima 2013 r.

- I m – Mistrzostwa Polski UKS – ów w kombinacji norweskiej, Szczyrk-Wisła 15.03.2013 r.

-XI m – Mistrzostwa Polski UKS – ów w skokach narciarskich, Szczyrk-Wisła 16.03.2013 r.

-IV m – końcowa klasyfikacja XXXVI LETNIA  LIGA  W SKOKACH, zima 2013 r.

-I m – końcowa klasyfikacja XXXVI LETNIA  LIGA  W KOMBINACJI NORWESKIEJ, zima 2013 r.

-I m - Memoriał im. Tadeusza Pawlusiaka w skokach narciarskich, 18.05.2013 r.

-VI m - Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych w Kombinacji Norweskiej,05.10.2013

-X m - Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych w Skokach Narciarskich,05.10.2013 r.

-II m – końcowa klasyfikacja XIX LETNIA  LIGA  W SKOKACH, lato 2013 r.

 

Warto również wspomnieć o trenującym u nas w klubie Wojciechu Gąsienicy-Kotelnickim,

jest seniorem i bardzo dobrze się zaprezentował na zawodach międzynarodowych Fis Cup

w Szczyrku oraz Zakopanem zajmując odpowiednio:

- I oraz IV miejsce – Fis Cup,Szczyrk, 27-28.07.2013 r.

- VI m- Fis Cup, Zakopane, 17.08.2013 r.

 

Sekcja zjazdowa

Jakub Zborowski

-IV m –XXV Liga MOZN, Kluszkowce 04.02.2013 r.

-VII m –XXV Liga MOZN, Polczakówka  20.02.2013 r.

-I m – Otwarte Mistrzostwa Ośrodka Szczawnica w narciarstwie alpejskim, Jaworki 04.03.2013 r.

-III m – Mistrzostwa Polski UKS – ów – slalom  gigant, Kluszkowce  07.03.2013 r.

-IX m – Puchar Krakowa w slalomie gigancie, Kluszkowce 08.03.2013

 

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

Zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej i akcesoriów:

- narty zjazdowe                                

- buty narciarskie 3 pary                   

- buty sportowe do crossu                 

- kije biegowe, narty biegowe            

- buty biegowe 1 para                        

- paski do kijków biegowych              

- odzież sportowa                               

- nart biegowe z wiązaniami 3 pary    

Zakup smarów narciarskich:

- smary narciarskie

                            

Zawodnicy KS „Chochołów” brali udział 10 razy w zawodach, których koszty zostały pokryte z dotacji,

15 razy w wyjazdach na treningi poza Chochołowem, w zawodach i treningach brało udział

około 15 zawodników sekcji biegów narciarskich, skoków i kombinacji norweskiej,

do klubu zostało przyjętych 8 nowych zawodników.

 

LZS „Szarotka” Chochołów

 

Klub zrealizował wszystkie założone cele z realizacji zadania publicznego. Zorganizował zawody w biegach narciarskich im. Kurierów Tatrzańskich, prowadził zajęcia na hali sportowej w Chochołowie z tenisa stołowego oraz piłki nożnej halowej, zorganizował zawody strzeleckie, zakupił sprzęt sportowy, prowadził wycieczki górskie promując region Podhala i Tatr.

 

Rezultaty działań:

Za pozyskane środki Klub zakupił karabinek sportowy PCP CZ 200T oraz wiatrówkę Slavia 631,optykę oraz amunicję co pozwoliło przeprowadzić szereg zajęć , treningów i zawodów ze strzelectwa sportowego. Zakupienie sprzętu sportowego (piłki, rakietki do tenisa ) , umożliwiło zorganizowanie zawodów w tenisie stołowym oraz treningów na hali sportowej.

Klub przeprowadził  V Zawody w Biegach Narciarskich im. Kurierów Tatrzańskich , zawody w strzelectwie sportowym , tenisie stołowym - przyczyniając się tym samym do  popularyzacji w/w dyscyplin sportowych i promocji regionu. Zawody umożliwiały sprawdzenie się w rywalizacji sportowej. Prowadzenie wielokrotnych treningów w  piłce nożnej, tenisie stołowym, strzelectwie  - zachęcało mieszkańców gminy do aktywnego spędzania czasu  oraz wyrabiało odpowiednie nawyki do uprawiania sportu i rekreacji. W wyniku realizacja projektu zaobserwowano pozytywny odbioru działalności Klubu wśród mieszkańców Gminy Czarny Dunajec. Aktywność zaowocowała pozyskaniem wielu nowych członków, co nie było obserwowane w poprzednich latach. Prowadząc działalność Klub rozwija się , służąc  młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom.       

 

Skala działań zrealizowanych w ramach zadania:

 

1.V Zawody im. Kurierów Tatrzańskich – 250-ciu biegaczy, 160-ciu biorących udział w strzelaniu.

2. Treningi tenisa stołowego oraz piłki nożnej halowej – średnio 10-15-stu uczestników co tydzień w miesiącach :marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień.

3. Zawody w tenisie stołowym – 21 uczestników.

4. Zawody strzeleckie czerwiec – 19 osób.

5. Zawody strzeleckie wrzesień  - 37 osób w tym goście ze Słowacji.

6. Zawody strzeleckie grudzień – 35 osób

7. Treningi strzeleckie – od 3 do 7 osób w wakacje kilka razy w tygodniu.

 

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania z zakresu sportu

 

 

lp

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

DOTACJA PRZYZNANA Z BUDŻETU GMINY

 

Wydatki

 

Kwota zwrócona do budżetu gminy

Z DOTACJI

ŚR. WŁASNE

WKŁAD OSOBOWY

1

UKS CHOCHOŁÓW

 

7000

7000

0

1600

0

2

TS PODHALAŃSKI

 

12000

12000

911,93

6000

0

3

UKS RATUŁÓW

 

5000

5000

0

1000

0

4

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

 

11000

11000

0

2500

0

5

UKS „KROKUS” CICHE

 

10500

10500

31,63

2500

0

6

UKS „CZERWONE WIERCHY”

4000

4000

0

800

0

7

GKS „CZARNI”

 

40000

39937,20

352,29

6040

62,80

8

UKS PODCZERWONE

 

6000

6000

0

800

0

9

UKS „CICHE”

 

 

8000

8000

27,99

2500

0

10

UKS „ZOGRODY”

 

 

5000

5000

0

1000

0

11

UKS „SOŁTYSIANIE”

 

13500

13500

0

3000

0

12

LKS „KORONA” PIEKIELNIK

 

23000

22776,00

0

3000

224,00

13

KS Chochołów

20000

20000

3306,37

4000

0

14

LZS Szarotka Chochołów

5000

5000

1,08

2500

0

RAZEM

170000

169713,20

4631,29

37240,00

286,80

 

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania wyniosła 174.344,49 zł (w 2012r - 163.344,87zł w 2011 - 142.420,68 zł) z czego dotacja zaspokoiła  97,34 % (w 2012r. - 97,88 % , w 2011r - 98,30%) środków organizacji pozarządowych reszta to finansowe środki własne oraz praca społeczna członków organizacji pozarządowych (wkład osobowy - niefinansowy).

 

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy do poprzednich lat:

Rok 2007 – kwota   95.000 złotych

Rok 2008 – kwota 105. 000 złotych

Rok 2009 – kwota 135.000 złotych

Rok 2010 – kwota 140.000 złotych

Rok 2011 – kwota 140.000 złotych

Rok 2012 – kwota 160.000 złotych

Rok 2013 – kwota 170.000 złotych

 

Może cieszyć to, iż do konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Czarny Dunajec w dziedzinie kultury i sportu w 2013 roku przystąpiło tak wiele organizacji pozarządowych. Świadczy to o dobrej kondycji kultury i sportu na terenie naszej gminy. Cieszy również fakt że wiele organizacji szuka wsparcia finansowego z innych źródeł przez co stają się bardziej niezależne w swojej działalności.

 

Podsumowując pracę zespołów regionalnych i klubów sportowych podkreślić trzeba, że praca instruktorów i trenerów jest dobrą formą aktywnego spędzania czasu przez nasze dzieci i młodzież. Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia sportowe zawodników z naszej gminy.

Tak dobre wyniki nie byłyby  możliwe do osiągnięcia bez olbrzymiego zaangażowania trenerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, współpracy z rodzicami, Centrum Kultury i Promocji oraz Urzędem Gminy – organizatorami różnorakich zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych na terenie gminy Czarny Dunajec. Nie można zapomnieć o wysiłkach wielu radnych, sołtysów, członków rad sołeckich, mieszkańców gminy, którzy swoim zaangażowaniem stwarzają warunki do jeszcze większych osiągnięć.

Dziękując wszystkim ludziom dobrej woli którzy wspomagają rozwój naszej gminy można stwierdzić, że współpraca  z organizacjami pozarządowymi układała się harmonijnie, ze zrozumieniem.

W swoich sprawozdaniach końcowych organizacje podkreślają, że bez tego wsparcia  ze strony Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy i Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec nie mogłyby realizować swoich statutowych celów.