ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

2014-04-07 do 2014-04-21 // Oglądano: 1396 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz  Uchwały  Nr XL /378 / 2014 i Uchwały Nr XL / 379 /2014  Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2014 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Lokale w Ośrodku Zdrowia-Piekielnik 129 c

Położenie  

Piekielnik – Budynek usytuowany  na dz. ew. 4791/4

Księga wieczysta

91732

Powierzchnia

Piętro:

gabinet o pow. 33,11 m² + poczekalnia 4,5m²

gabinet o pow.28,96 m²+ poczekalnia 4,00m²+łazienka o pow.3.84 m²,

gabinet o pow. 22,73 m²

gabinet o pow.21,00 m² + poczekalnia o pow.18,34m²+ myjnia o pow. 7,71 m²

WC dla niepełnosprawnych o pow.5,20m²

WC dla pacjentów o pow.2,86 m²

WC dla personelu o pow.2,84m²

 

W budynku jest winda .

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza o charakterze

medycznym 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

czynsz 6,80 zł + VAT miesięcznie + opłaty za :c.o. i opłata za wywóz ścieków wg wskazań licznika

śmieci – umowa we własnym zakresie

Przewidywana forma udzielenia zamówienia

publicznego

przetarg nieograniczony ofertowy   .  

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Budynek starej Szkoły Podstawowej  usytuowany na dz. ew. 1826/1

Położenie  

Wróblówka Nr 36                                         

Powierzchnia działki

Powierzchnia użytkowa  budynku

0.1684 ha

725,03 m²

Informacja o nieruchomości

           Budynek murowany podpiwniczony do czerwca 2009 r Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, stan techniczny dobry, działka ogrodzona, wjazd na działkę z drogi powiatowej .

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UC – tereny usług publicznych                  

Warunki umowy

Umowa długoterminowa

 

Przewidywana forma udzielenia zamówienia

publicznego

przetarg nieograniczony ofertowy   .  

 


Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew. 4030/40

Położenie  

Czarny Dunajec                                          

Powierzchnia działki

0.0400 ha

Informacja o nieruchomości

Działka położona obok oczyszczalni ścieków przy ulicy Kantor, na działce usytuowana stacja bazowa dla potrzeb sieci telefonii komórkowej.                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

RW – tereny wód otwartych, dolin potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych .                 

Warunki umowy

Umowa długoterminowa do 31 grudnia 2024 r

Czynsz miesięczny w wysokości 881,98 zł netto.

Przewidywana forma udzielenia zamówienia

publicznego

Tryb bezprzetargowy.

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Cz.dz.ew. 988 i 1696

Położenie  

Czarny Dunajec                                          

Powierzchnia działki

0.5000 ha

Informacja o nieruchomości

Działka położona obok mostu nad rz. Dunajec dawny „plac targowy” kierunek Ciche.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

RW – tereny wód otwartych, dolin potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych .                 

Warunki umowy

Umowa długoterminowa do 31 grudnia 2024 r

Czynsz miesięczny w wysokości 350,00 zł netto.

Przewidywana forma udzielenia zamówienia

publicznego

Tryb bezprzetargowy.