ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Montaż drewnianej stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w szkole podstawowej w Ratułowie

2005-10-11 do 2005.10.11 // Oglądano: 1870 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: Montaż drewnianej stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Szkole Podstawowej w Ratułowie
Pożądany termin wykonania robót 2005.12.31
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  2005-X-28 (piątek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  2005-X-28 (piątek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł