ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ratułów - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Na Mulice" na potoku "Bystry"

2014-03-26 do 2014-04-10 // Oglądano: 2299 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Na Mulice" nr dz. ewid. 11144 na potoku "Bystry" w km potoku 5+915 w miejscowości Ratułów w km 0+035 

Znak sprawy: RB.271.14.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 14/2014

Numer ogłoszenia w BZP:  101674 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26/03/2014

  Termin składania ofert: do 10/04/2014 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 10/04/2014 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:04:56Pobrano: 566 // 0.28 MB
pdfSIWZ_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:10Pobrano: 582 // 0.84 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:13Pobrano: 587 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:15Pobrano: 598 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:17Pobrano: 640 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:19Pobrano: 591 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:22Pobrano: 604 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:23Pobrano: 577 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:24Pobrano: 580 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:31Pobrano: 611 // 0.33 MB
pdfZal_08_Przedmiar_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:05:41Pobrano: 746 // 0.49 MB
pdfZal_10_STWiOR_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:06:43Pobrano: 858 // 0.87 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:06:44Pobrano: 563 // 0.04 MB
pdfZal_12_Karta_gwarancyjna_2014-14
Dodano: 2014-03-26 09:06:48Pobrano: 635 // 0.17 MB
zipZal_09_Dokumentacja_projektowa_2014-14
Dodano: 2014-03-26 10:20:09Pobrano: 669 // 2.95 MB
pdfZal_09_Dokumentacja_projektowa_opis_tech_2014-14
Dodano: 2014-03-26 13:07:35Pobrano: 804 // 0.30 MB
pdfUzupełnienie treści SIWZ - z dnia 01-04-2014r.
Dodano: 2014-04-01 08:43:08Pobrano: 518 // 0.29 MB
pdfRys 17_Przyczółek w osi 1. Gabaryty
Dodano: 2014-04-01 08:43:38Pobrano: 559 // 0.10 MB
pdfRys 18_Zbrojenie skrzydełka w osi 2
Dodano: 2014-04-01 08:43:40Pobrano: 530 // 0.11 MB
pdfUzupełnienie treści SIWZ - z dnia 03-04-2014r.
Dodano: 2014-04-03 09:51:53Pobrano: 513 // 0.31 MB
pdfRys 19_Zbrojenie przyczółka w osi 1
Dodano: 2014-04-03 09:52:22Pobrano: 491 // 0.37 MB
pdfRys 20_Zbrojenie skrzydeł w osi 1
Dodano: 2014-04-03 09:52:28Pobrano: 493 // 0.49 MB
pdfRys 21_Zbrojenie przyczółka w osi 2
Dodano: 2014-04-03 09:52:32Pobrano: 486 // 0.33 MB
pdfRys 22_Zbrojenie skrzydeł w osi 2
Dodano: 2014-04-03 09:52:36Pobrano: 488 // 0.28 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2014-04-17 08:47:02Pobrano: 563 // 0.16 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-05-06 10:25:01Pobrano: 443 // 0.13 MB