ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2005/2006 w miejscowościach Dział, Pieniążkowice i Podcz

2005-10-02 do 2005.10.02 // Oglądano: 1969 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2005/2006 w miejscowościach Dział, Pieniążkowice i Podczerwone 
Ilość zadań: 3 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. (nie dopuszcza się składania ofert wariantowych) 
Pożądany termin wykonywania usług: do 30-IV-2006 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 19-X-2005 (środa) do godz. 11oo 
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia 19-X-2005 (środa) o godz. 12oo 
Informacji dotyczących przetargu udziela Krzysztof Łowisz w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26 
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł