ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2014-03-24 do 2014-04-08 // Oglądano: 1806 // Wstecz
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),
Minister Infrastruktury i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 marca 2014 r., znak: DOII-II-ło/BOII-2ło-772-16-322/13/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 4/13 z dnia 9 maja 2013 r., znak: WI-IX.7820.1.39.2012, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+669,30 w miejscowościach: Podczerwone i Koniówka, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie.
Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, pok. 1046, I piętro, w godzinach od 9:00 do 15:30 oraz w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu.

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Jakub Lepalczyk
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa II