ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Remont nawierzchni istniejącego placu w centrum wsi wraz z przeniesieniem pomnika upamiętniającego "Powstanie Chochołowskie"

2014-03-18 do 2014-04-02 // Oglądano: 2463 // Wstecz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt: „Remont placu w centrum wsi Chochołów

 

 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni istniejącego placu w centrum wsi Chochołów wraz z przeniesieniem pomnika upamiętniającego "Powstanie Chochołowskie"" 

Znak sprawy: RB.271.13.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 13/2014

Numer ogłoszenia w BZP: 57261 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18/03/2014

  Termin składania ofert: do 02/04/2014 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 02/04/2014 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:19Pobrano: 543 // 0.30 MB
pdfSIWZ_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:36Pobrano: 680 // 0.83 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:39Pobrano: 608 // 0.11 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:42Pobrano: 611 // 0.08 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:44Pobrano: 592 // 0.09 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:46Pobrano: 581 // 0.08 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:48Pobrano: 611 // 0.08 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:51Pobrano: 613 // 0.07 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:08:53Pobrano: 615 // 0.08 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:09:00Pobrano: 655 // 0.35 MB
pdfZal_08_Przedmiar_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:09:03Pobrano: 825 // 0.07 MB
zipZal_09_Dokumentacja_projektowa_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:10:18Pobrano: 712 // 4.30 MB
xlsZal_10_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:10:20Pobrano: 640 // 0.08 MB
pdfZal_11_Karta_gwarancyjna_2014-13
Dodano: 2014-03-18 13:10:24Pobrano: 847 // 0.18 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 20.03.2014r.
Dodano: 2014-03-20 12:34:04Pobrano: 623 // 0.70 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2014-04-14 15:21:59Pobrano: 588 // 0.15 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-04-30 10:49:54Pobrano: 479 // 0.16 MB