ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2005/2006

2005-07-20 do 2005.07.20 // Oglądano: 1998 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2005/2006
Ilość zadań: 15
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. (nie dopuszcza się składania ofert wariantowych)
Pożądany termin wykonywania usług: do 30-IV-2006
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: 12-IX-2005 (poniedziałek) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  12-IX-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  12-IX-2005 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela Krzysztof Łowisz w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł