ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach projektu: "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr"

2014-03-10 do 2014-03-26 // Oglądano: 3361 // Wstecz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Projekt: „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Czarny Dunajec od km. 0+000 do km. 11+742 odcinek Sucha Hora - Nowy Targ w ramach projektu pt.: "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" 

Znak sprawy: RB.271.7.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 7/2014

Numer ogłoszenia w BZP: 79764 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10/03/2014

  Termin składania ofert: do 26/03/2014 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 26/03/2014 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:18Pobrano: 797 // 0.86 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:21Pobrano: 651 // 0.09 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:22Pobrano: 635 // 0.06 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:24Pobrano: 644 // 0.06 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:26Pobrano: 657 // 0.06 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:28Pobrano: 639 // 0.06 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:31Pobrano: 630 // 0.05 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:32Pobrano: 593 // 0.06 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:03:38Pobrano: 703 // 0.36 MB
zipZal_08_Przedmiary_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:19:37Pobrano: 816 // 55.30 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_2-5_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:27:43Pobrano: 767 // 38.08 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_3-5_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:35:15Pobrano: 710 // 36.47 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_4-5_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:45:14Pobrano: 686 // 41.95 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_5-5_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:49:42Pobrano: 708 // 16.42 MB
zipZal_10_STWiOR_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:50:31Pobrano: 666 // 2.88 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:50:33Pobrano: 682 // 0.04 MB
pdfZal_12_Karta_gwarancyjna_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:50:36Pobrano: 879 // 0.17 MB
pdfOgloszenie_2014-07
Dodano: 2014-03-10 14:50:46Pobrano: 607 // 0.30 MB
zipZal_09_Dokumentacja-projektowa_1-5_2014-07
Dodano: 2014-03-10 15:15:53Pobrano: 805 // 57.51 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 21.03.2014r.
Dodano: 2014-03-21 12:16:01Pobrano: 633 // 0.82 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2014-04-03 13:40:48Pobrano: 653 // 0.16 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-05-14 09:39:39Pobrano: 483 // 0.15 MB