ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Usunięcie skutków trzęsienia ziemi w budynku Sali Gimnastycznej w Czarnym Dunajcu

2005-07-12 do 2005.07.12 // Oglądano: 2273 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: usunięcie skutków trzęsienia ziemi w budynku Sali Gimnastycznej w Czarnym Dunajcu
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  01-VIII-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  01-VIII-2005 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł