ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania dawnego budynku gimnazjum przy ul. Mościckiego 12

2014-03-03 do 2014-03-14 // Oglądano: 1859 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na usługi projektowe

nazwa zamówienia:

Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego  budynku Gimnazjum w Czarnym Dunajcu przy ul. Mościckiego 12 na Bibliotekę Gminną oraz Centrum Kultury i Promocji

Znak sprawy: RB.271.10.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 10/2014

Numer ogłoszenia w BZP: 43809 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03/03/2014

Termin składania ofert: do 14/03/2014 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 14/03/2014 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:00:45Pobrano: 676 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:00Pobrano: 634 // 0.78 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:02Pobrano: 583 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:04Pobrano: 580 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:07Pobrano: 578 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-usług_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:08Pobrano: 578 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:10Pobrano: 556 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:11Pobrano: 563 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:13Pobrano: 541 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:01:18Pobrano: 588 // 0.31 MB
zipZal_08_PFU_2014-10
Dodano: 2014-03-03 08:05:02Pobrano: 625 // 12.36 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 07.03.2014r.
Dodano: 2014-03-07 13:02:39Pobrano: 861 // 0.30 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2014-04-10 10:42:24Pobrano: 1074 // 0.19 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-05-05 11:00:43Pobrano: 547 // 0.13 MB