ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykonanie przebudowy Ośrodka Zdrowia w Chochołowie na Poradnie Lekarza Rodzinnego

2005-07-11 do 2005.07.11 // Oglądano: 1463 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie przebudowy Ośrodka Zdrowia w Chochołowie na Poradnie Lekarza Rodzinnego
Pożądany termin wykonania robót 2006.08.31
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: 2005-IX-05 (poniedziałek) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  2005-IX-05 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  2005-IX-05 (poniedziałek) do godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł