ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe

2014-01-03 do 2014-01-13 // Oglądano: 1922 // Wstecz
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu zwraca się z zapytaniem ofertowym na pełnienie funkcji menadżera projektu w ramach zadania pn "Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec". Projekt jest współfinansowany ze środków MRPO 2007-2013. Zakres zarządzania projektem obejmuje wszelkie czynności nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz rozliczeniem w/w projektu i kontaktami z IZ. Ofert należy składać do dnia 13.01.2014 r. O wyborze oferty decyduje najniższa cena.