ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Przebudowa chodnika przed kościołem w miejscowości Stare Bystre

2005-07-06 do 2005.07.06 // Oglądano: 1654 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika przed kościołem w miejscowości Stare Bystre”
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  25-VII-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  25-VII-2005 (poniedziałek)  o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela Krzysztof Łowisz w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł