ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI!

2014-02-12 do 2014-12-30 // Oglądano: 2633 // Wstecz
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. ( Dz.U z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami ), na podstawie art.33 nikt nie ma prawa zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że taka możliwość wynika z uregulowania zawartego w przepisach prawa.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mogą żądać od klientów pozostawienia  dowodu osobistego „ pod zastaw”. Takie działanie wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym ( lub w innym dokumencie tożsamości ) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.