ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP

2014-02-11 do 2014-03-06 // Oglądano: 2805 // Wstecz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 7.2. „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska objętej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.6-2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 6/2014

Numer ogłoszenia w BZP: 26925 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 11/02/2014

aktualizacja z dnia 24.02.2014r.:
  Termin składania ofert: do 06/03/2014 do godz. 11.00 - termin został przedłużony
  Termin otwarcia ofert: 06/03/2014 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro) - termin został przesunięty


pdfOgloszenie_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:27:41Pobrano: 608 // 0.35 MB
pdfSIWZ_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:27:59Pobrano: 850 // 1.00 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:02Pobrano: 831 // 0.11 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:04Pobrano: 756 // 0.07 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:06Pobrano: 794 // 0.08 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:08Pobrano: 752 // 0.07 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:10Pobrano: 767 // 0.07 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:12Pobrano: 778 // 0.07 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:13Pobrano: 796 // 0.07 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:24Pobrano: 870 // 0.44 MB
zipZal_08_Przedmiary_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:28:27Pobrano: 916 // 0.15 MB
zipZal_09_Dokumentacja_Projektowa_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:30:27Pobrano: 957 // 6.57 MB
pdfZal_10_STWiOR_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:30:38Pobrano: 960 // 0.57 MB
pdfZal_11_Karta_gwarancyjna_2014-06
Dodano: 2014-02-11 11:30:43Pobrano: 1453 // 0.22 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 20.02.2014r.
Dodano: 2014-02-20 08:34:38Pobrano: 672 // 0.28 MB
pdfPrzedłużenie terminu składania ofert - do dnia 06.03.2014r
Dodano: 2014-02-24 11:33:09Pobrano: 625 // 0.35 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenie (BZP) - z dnia 24.02.2014
Dodano: 2014-02-24 11:43:46Pobrano: 576 // 0.24 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 25.02.2014r.
Dodano: 2014-02-25 08:08:56Pobrano: 645 // 0.40 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2014-03-20 13:55:32Pobrano: 683 // 0.24 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-04-04 10:29:06Pobrano: 527 // 0.20 MB