ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dostawa węgla i koksu do kotłowni, których administratorem jest Urząd Gminy Czarny Dunajec

2005-07-04 do 2005.07.04 // Oglądano: 1638 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę węgla i koksu do kotłowni, których administratorem jest Urząd Gminy Czarny Dunajec w sezonie grzewczym 2005/2006
Ilość zadań: 4
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  25-VII-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  25-VII-2005 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł