ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Kalendarz imprez sportowych

2014-01-28 do 2014-02-11 // Oglądano: 2132 // Wstecz
Kalendarz imprez sportowychWraz z Nowym Rokiem przypominamy zaplanowane do końca bieżącego roku szkolnego wydarzenia sportowe, zawarte w kalendarzu imprez sportowych na rok szkolny 2013/2014. Plany działań sportowych w naszej gminie są zazwyczaj przygotowywane co roku we wrześniu. Wtedy to podczas spotkania nauczycieli wychowania fizycznego dokonuje się oceny realizacji ubiegłorocznego kalendarza i rozmawia o planach na nowy rok szkolny.

W praktyce pewną granicę realizacyjną wyznacza także koniec roku budżetowego – stąd czasem pojawiają się zmiany w pierwotnym kalendarzu. Stąd przypomnienie imprez, które pozostają jeszcze do realizacji:

1.     Zawody Koziołka Matołka - 9 stycznia (czwartek) - Turniej Gier i Zabaw dla dzieci ze szkół podstawowych,

10 stycznia (piątek) - Gminny Turniej Piłki Siatkowej gimnazjów - Sala Gimnastyczna w Piekielniku

2.     Mini Piłka Siatkowa Szkół Podstawowych (dziewcząt i chłopców) – 13 stycznia (poniedziałek). godz. 9.00 - hala sportowa w Czarnym Dunajcu

3.     Gminne Zawody w Biegach Narciarskich – Czerwienne - 23 stycznia (czwartek) godz. 10.00 - trasy biegowe w Czerwiennem

4.     Gminny Turniej Piłki Siatkowej Szkół Gimnazjalnych - kat. dziewcząt
18 lutego (wtorek) - hala sportowa w Czarnym Dunajcu/Cichem

5.     Ogólnopolskie Zawody w Narciarstwie Alpejskim im. ks. J. Tischnera – 19 lutego (środa) godz. 9.00 – wyciąg narciarski w Czerwiennem na Budzu

6.     Gminny Turniej Piłki Siatkowej Szkół Gimnazjalnych - kat. chłopców
20 lutego (czwartek) godz. 9.00 - hala sportowa w Czarnym Dunajcu/Cichem

7.     Zawody w Biegach Narciarskich z okazji rocznicy Powstania Chochołowskiego - 22 lutego (sobota) godz. 10.00 - trasy biegowe w Chochołowie

8.     Zawody w Biegach Narciarskich w ramach Memoriału im. Zdzisława Duraja - 1 marca (sobota) godz. 10.00 - trasy biegowe w Podczerwonem (Czerwiennem)

9.     Indywidualne Zawody Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych - 14 marca (piątek) godz. 9.00 - sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu

10. Halowy Turniej Piłki Nożnej - Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 7 kwietnia (wtorek) godz. 9.00 - hala sportowa w Czarnym Dunajcu - Cichem

11. Halowy Turniej Piłki Nożnej – Gimnazjada - 14 kwietnia (poniedziałek) godz. 9.00 - hala sportowa w Czarnym Dunajcu - Cichem

12. Czwórbój L.A.  - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 7 maja (środa) godz. 10.00 - Stadion GKS „Czarni” Czarny Dunajec

13. Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców - Gimnazjada – 14 maja (środa) godz. 10.00 - Stadion GKS Czarny Dunajec

14. Gminny Turniej Piłki Nożnej 7-ki piłkarskie chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 5 czerwca (czwartek) godz. 10.00 – Orliki: Piekielnik, Czarny Dunajec i Ciche

15. Gminny Turniej Piłki Nożnej „6-ki piłkarskie” – Gimnazjada chłopców - 6 czerwca (piątek) godz. 10.00 - Orliki: Piekielnik, Czarny Dunajec i Ciche

16. Gminny Turniej Piłki Nożnej 7-ki piłkarskie dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 10 czerwca (wtorek) godz. 10.00 – Orliki: Piekielnik, Czarny Dunajec i Ciche

17. Gminny Turniej Piłki Nożnej „6-ki piłkarskie” – Gimnazjada dziewcząt - 11 czerwca (środa) godz. 10.00 - Orliki: Piekielnik, Czarny Dunajec i Ciche

Uwagi:

·        Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.

·        Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

·        Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy.

·        Do zawodów sportowych drużyny, zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach, podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna – nauczyciela wychowania fizycznego

·        Każde zgłoszenie obowiązkowo powinno być dostarczone na adres biura zawodów przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem zawodów, drogą email lub faksem

·        Młodzież ma prawo startu w zawodach jednej kategorii wiekowej. Wykluczony jest start zawodnika młodszego w starszej kategorii.

·        Każdy uczestnik zawodów musi posiadać ważną legitymację szkolną

·        W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2013/2014 obowiązują następujące roczniki: Igrzyska Młodzieży szkolnej – 2001 i młodsi oraz Gimnazjada – 1998 i młodsi

·        Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie jej wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

·        Instytucja/osoba biorąca udział w zawodach, przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej lub sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

·        Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego kalendarza imprez sportowych.

Szczegółowe informacje na temat gminnych imprez sportowych, kulturalnych i wielu innych formach aktywności można także znaleźć na stronie Centrum Kultury i Promocji Urzędu Gminy - http://www.ckip.org.

Say