ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dostawa sprzętu szkolnego i sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czerwiennem Górnem

2005-07-03 do 2005.07.03 // Oglądano: 1696 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu szkolnego i sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czerwiennem Górnem,
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  20-VII-2005 (środa) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  20-VII-2005 (środa) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł