ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Umowa podpisana

2014-01-14 do 2014-01-28 // Oglądano: 1732 // Wstecz
Umowa  podpisanaStanisław Sorys, urzędujący członek Zarządu województwa małopolskiego oficjalnie przekazał na ręce wójta gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza, umowę gwarantującą dofinansowanie z MRPO na przebudowę kotłowni w budynku OSP Czarny Dunajec z istniejącej na biomasową. Dzięki temu ma się poprawić jakość powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji związanej z produkcją ciepła.

Ogrzewanie będzie tańsze, poprawi się opłacalność produkcji rolniczej i zmniejszy zagrożenia pożarowe. Całość inwestycji wyniesie 790018,83 zł, z czego 477616,66 zł będzie dofinansowane z MRPO

Projekt zakłada modernizację/przebudowę istniejącej i zlokalizowanej w podpiwniczeniu remizy OSP kotłowni centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo płynne – olej opałowy o mocy 64-72 kW na kotłownię centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe – biomasę o mocy 251 kW spalającej zrębki drzewne lub pellet. W ramach przebudowy kotłowni w remizie OSP zostanie przebudowany system grzewczy, w ramach którego kotłownia olejowa z kotłem o mocy 130 kW znajdująca się w budynku GOPS, ogrzewająca budynek UG i GOPS zostanie zastąpiona na rzecz planowanej kotłowni w budynku remizy OSP, z dostarczeniem ciepła poprzez podziemny przyłącz ciepłowniczy poprowadzony do budynku GOPS do istniejącego układu grzewczego. Wdrożenie nowoczesnego systemu ciepłowniczego przez Gminę dodatkowo będzie wpływało na zachowania  proekologiczne wśród mieszkańców oraz edukację społeczeństwa na temat OZE. Zmniejszenie zanieczyszczenia zwiększy atrakcyjność Gminy nie tylko w oczach mieszkańców, ale również turystów.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż Gmina na swoim terenie podjęła już działania mające na celu zastosowanie ekologicznych źródeł poprzez montaż instalacji solarnych w 492 gospodarstwach domowych oraz 29 budynkach użyteczności publicznej.

- Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza na obszarze objętym projektem poprzez ograniczenie niskiej emisji związanej z produkcją ciepła. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, co z kolei przyczyni się do poprawy warunków życia

a także obniżenia kosztów wytwarzania ciepła – mówi Józef Babicz, Wójt Gminy Czarny Dunajec.

Uroczyste przekazanie umowy o dofinansowanie miało miejsce w piątek 10 stycznia w sali obrad Urzędu Gminy Czarny Dunajec w obecności urzędującego członka zarządu województwa małopolskiego Stanisława Sorysa, Wójta Gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza, przewodniczącej Rady Gminy Czarny Dunajec Beaty Anny Palenik, radnych i kierowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.


Tekst - Renata Zięba
Fot. Piotr Duraj (www.goral.info.pl)