ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rozbudowę i przebudowę istniejącej Szkoły Podstawowej w Czerwiennem - roboty wykończeniowe

2005-06-27 do 2005.06.27 // Oglądano: 1795 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: Rozbudowę i przebudowę istniejącej Szkoły Podstawowej w Czerwiennem na Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych i Ośrodek Szkolno Rehabilitacyjny – roboty wykończeniowe
Pożądany termin wykonania robót 2005.12.31
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzędu Gminy
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: 2005-VIII-22 (poniedziałek) do godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  2005-VIII-22 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  2005-VIII-22 (poniedziałek) do godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł