ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

2014-01-13 do 2014-02-04 // Oglądano: 1598 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz Uchwały Nr XXXVII / 345 /2013 i Nr XXXVII / 346/ 2013  z dnia 30 grudnia 2013 r podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy :

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 2125/3 i 7637/42                                                            

Położenie  

Podczerwone                                        

Księga wieczysta

71 894

Powierzchnia gruntu

Powierzchnia użytkowa baraków

0.3303 ha

822 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza  

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

P -– tereny przemysłu                                

Warunki umowy

czynsz miesięczny 2 0035,44 zł brutto

Okres dzierżawy                            

 

Przedłużenie dzierżawy do 31 grudnia 2016 r

 

                            

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew. 5184/1                   

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Mościckiego 12

Księga wieczysta

NS1T/ 00103172/2

Powierzchnia najmu poddasza

 

 5 m ²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza teleinformatyczna

montaż 2 masztów antenowych o wys. 2,5 m

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

P -– tereny usług publicznych                        

Warunki umowy

czynsz miesięczny 332,59 zł brutto

Okres dzierżawy                            

 

Przedłużenie dzierżawy do 31 grudnia 2016 r