ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dostawa oleju opałowego do budynków, których administratorem jest Urząd Gminy Czarny Dunajec w sezon

2005-06-27 do 2005.06.27 // Oglądano: 1873 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawa oleju opałowego do budynków, których administratorem jest Urząd Gminy Czarny Dunajec w sezonie grzewczym 2005/2006
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (nie dopuszcza się składania ofert wariantowych)
Pożądany termin wykonywania usług: do 2006.04.30
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 4000 zł
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy (wniesienie dowodu wpłaty)
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 2005-VIII-22 (poniedziałek)  do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  2005-VIII-22 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  2005-VIII-22 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł