ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Poświęcenie nowej drogi powiatowej w Cichem i mostu w Ratułowie (zdjęcia)

2013-12-11 do 2013-12-25 // Oglądano: 1960 // Wstecz
Poświęcenie nowej drogi powiatowej w Cichem i mostu w Ratułowie (zdjęcia)We wtorek 10 grudnia odbyła się podwójna uroczystość w gminie Czarny Dunajec. W Cichem - Miętustwie poświęcono i oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi Rogoźnik - Ciche - Chochołów, a w Ratułowie nowy most na potoku Bystry, przez który przechodzi droga powiatowa relacji Czarny Dunajec - Poronin.

- Cieszę się, że spotykamy się na ważnych inwestycjach powiatowych dla całego regionu i gminy Czarny Dunajec - powiedział witając wszystkich obecnych starosta nowotarski Krzysztof Faber. - Cieszy fakt, ze udało się te przedsięwzięcia zrealizować, czyli wykorzystać środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i z budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach pierwszego udało się zmodernizować odcinek drogi na długości 11,5 km. Dokonała się znacząca poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze. Powstał piękny parking, chodniki, nowa nawierzchnia, a w Ratułowie powstał nowy most. Tutaj przedsięwzięcie było realizowane przez Czorsztyn-Ski, w Ratułowie most realizowało Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe. Inwestycja pierwsza realizowana była za kwotę 4,5 miliona złotych, dofinansowana w kwocie 2,1 mln zł przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, przez powiat nowotarski w kwocie 1,2 mln zł i gminę Czarny Dunajec w kwocie 1,1 mln zł. Natomiast most kosztował 2,5 mln zł., a przez wojewodę wsparty kwotą 1,9 mln zł, powiat wydał 400 tys. zł, a gmina 250 tys. zł. Cieszy fakt, ze takie środki udało się pozyskać. Ale wszystko to dzięki bardzo dobrej współpracy z gminą Czarny Dunajec.

Starosta podziękował wójtowi gminy Czarny Dunajec Józefowi Babiczowi za współpracę, radnym powiatowym, gminnym, dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg za realizację inwestycji oraz wykonawcom. - Oby to służyło jak najlepiej mieszkańcom - dodał.

- W imieniu wójta dziękuję, że te inwestycje mogły zostać wykonane. Szczególnie dziękujemy radnym gminy Czarny Dunajec, że zdecydowali się pomóc powiatowi w realizacji jego zadań, które przyczyniają się do tego, żeby mieszkańcom gminy żyło się lepiej - podkreśliła Stanisława Pilch, skarbnik gminy Czarny Dunajec.

W nietypowy sposób podziękowania złożyła sołtyska Ratułowa Antonina Żegleń:

Most juz nowy momy
Z tego siy ciesymy,
Syćka se wygodniy
Po nim przejezdzomy.

Dziynkujemy bardzo,
Ze juz jest zrobiony.
Z łobu stron słupkami
Piykniy połoncony.

Jo w swoim imieniu,
Ludzi z nasyj wioski.
Teroz tu przy wszytkik
Składom takiy wnioski.

Kcemy jesce asfalt
Na dziurawe drogi.
Zacnijciy juz robić,
Ino skońcy mrozić.

Zamiast mostu zatympczego
Chodnik był obiecany.
Niyk w nojblizsym casiy
Bedzie wykonany.

Na tym siy juz końcy
Ta moja przemowa.
Za syćko dziynkujy
Sołtyska z Ratułowa.

Obie inwestycje poświęcił proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Cichem - Miętustwie ks. Janusz Rzepa.

PZD / Piotr Duraj

Fot. Piotr Duraj