ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Stawki podatkowe

2013-12-10 do 2013-12-24 // Oglądano: 1530 // Wstecz
Stawki podatkoweJak zwykle na przełomie roku informujemy o wysokości obowiązujących w przyszłym roku stawek podatkowych. Rada Gminy podjęła uchwały w tej sprawie w 27 listopada na XXXVI zwyczajnej sesji.

Dla porządku przypominamy poniżej szczegółowy wykaz obowiązujących w nowym roku stawek podatkowych, które wynoszą odpowiednio:

1.     Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 0,52 zł

2.     Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 14,00 zł

3.     Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 10,40 zł

4.     Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 3,90 zł

5.     Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 3,47 zł

6.     Od budynków gospodarczych, wyłączonych z produkcji rolnej - od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 2,47 zł

7.     Od pozostałych budowli – 2% ich wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

8.     Od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m kw. powierzchni – 0,78 zł

b)    pod jeziorami, gruntów zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – 4,16 zł

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – od 1 m kw. powierzchni - 0,13 zł

 

Mocą cytowanej uchwały z podatku od nieruchomości zwolniono:

1.     nieruchomości zajęte na działalność związaną z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa publicznego

2.     grunty, budynki, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody

3.     grunty, budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Say