ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Opłaty i dopłaty

2013-12-10 do 2013-12-24 // Oglądano: 1832 // Wstecz
Na ostatnim, XXXVI posiedzeniu, Rada Gminy w Czarnym Dunajcu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy. W porównaniu z rokiem bieżącym stawki uległy nieznacznej obniżce. Radni zdecydowali również o ustaleniu wysokości dopłaty z budżetu gminy do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

I tak w rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Cena to wyrażona w zł kwota za 1 m3 odebranych  ścieków. Sawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości odebranych ścieków i płacona za każdy miesiąc. W jej skład wchodzi opłata za odczyt wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych oraz rozliczenie należności za usługę odprowadzania ścieków a także opłata za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych. Do cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT, którego obecna stawka wynosi 8 %.  

 - grupa I - odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe i inne niż bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych – cena za odprowadzone ścieki to 17,10 zł za m3 oraz stawka opłaty abonamentowej (odczyt urządzeń, rozliczenie należności i utrzymanie w gotowości) – 10,75 zł miesięcznie.

- grupa II - odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe i inne niż bytowe, rozliczani na podstawie norm zużycia wody – cena za odprowadzone ścieki to 17,10 zł za m3 oraz stawka opłaty abonamentowej (rozliczenie należności i utrzymanie w gotowości) – 9,22 zł miesięcznie.

Rada Gminy mocą kolejnej uchwały ustaliła dopłatę z budżetu gminy do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych.  Do końca 2014 roku dopłata wyniesie 7.38 zł netto. Do podanej dopłaty doliczany będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Say