ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Szkoły w zespoły

2013-12-04 do 2013-12-18 // Oglądano: 1715 // Wstecz
Szkoły w zespołyNa ostatniej sesji Rady Gminy podjęto dwie ważne uchwały, zmieniające w sposób istotny strukturę organizacyjną szkół w Cichem. Od 1 stycznia przyszłego roku będą działać w tej miejscowości dwa zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Siedzibami zespołów są budynki dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Pomysł utworzenia zespołu szkół w Cichem pojawił się na sesji 20 lutego. Na wniosek Wójta Gminy Józefa Babicza radni podjęli uchwałę intencyjną Nr XXVII/258/2013 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem. Zespół miał być utworzony z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem oraz Gimnazjum Nr 1 w Cichem. Pomysł nie znalazł jednak zrozumienia u Małopolskiego Kuratora Oświaty, który wydał negatywną opinię w tej sprawie. Kolejny wniosek również nie zyskał pozytywnej opinii kuratorium. Stanowisko gminy poparł dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny, uznając racje samorządu za jak najbardziej zasadne. A chodzi o sprawy ważne: Łączenie szkół zdecydowanie ułatwi zatrudnianie specjalistów pedagogów, którzy będą mogli dotrzeć do większej ilości uczniów – czytamy w uzasadnieniu wniosku - Pomoże to w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w Cichem i łatwiejsze przejście na wyższy szczebel edukacji. Nie można też nie wziąć pod uwagę względów finansowych, do których należy finansowanie remontów, wykorzystanie bazy lokalowej, sprzętu i pomocy dydaktycznych. Utworzenie zespołu pozwoli na lepsze wykorzystanie kadry pedagogicznej. (…) Za utworzeniem zespołu przemawiają również względy demograficzne, w szczególności pojawienie się bardzo dużego niżu demograficznego na terenie Gminy Czarny Dunajec i miejscowości Ciche.

I tak mocą uchwały nr XXXVI/334/2013 połączono z dniem 1 stycznia 2014 roku publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem oraz Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Cichem. Połączone szkoły otrzymały nazwę: Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem z siedzibą w Cichem nr 152. Obwody obydwu szkół tworzących zespół nie uległy zmianie. Kolejna uchwała, nr XXXVI/335/2013, połączyła z dniem 1 stycznia 2014 roku publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Cichem oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem. Połączone szkoły otrzymały nazwę: Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem z siedzibą w Cichem nr 453a. Obwody obydwu szkół tworzących zespół również nie uległy zmianie. Akty założycielskie obydwu zespołów stanowią załączniki do wyżej wskazanych uchwał.

Say