ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Naprawę uszkodzeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starem Bystrem po trzęsieniu ziemi

2005-05-19 do 2005.05.19 // Oglądano: 1806 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę uszkodzeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starem Bystrem po trzęsieniu ziemi
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  06-VI-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  06-VI-2005 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł