ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Konsultacje

2013-11-13 do 2013-11-26 // Oglądano: 1859 // Wstecz
Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Ogłoszenie
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Czarny Dunajec
Ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Forma konsultacji
Wyrażenie pisemnej opinii w sprawie projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Sposób dostarczenia opinii
Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 25 listopada 2013r., osobiście w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie będą  analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Załączniki:
1) Formularz zgłoszenia opinii,
2) Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami    pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.


Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,      ( Remiza OSP, II piętro ).

Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości w dniu 13.11.2013r.