ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w roku 2014

2013-10-21 do 2013-12-04 // Oglądano: 2303 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 14 000 EURO oraz powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1677 z późn. zm.)

nazwa zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w roku 2014

Znak sprawy: RB.271.33-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 33/2013

Data przesłania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: 21/10/2013

Sposób przekazania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: drogą elektroniczną

Termin składania ofert: do 04/12/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 04/12/2013 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:31Pobrano: 1064 // 0.80 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:33Pobrano: 1035 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:34Pobrano: 1026 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:36Pobrano: 1048 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-uslug_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:40Pobrano: 1023 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:42Pobrano: 1041 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:43Pobrano: 1055 // 0.04 MB
zipZal_07_Projekt_umowy_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:45Pobrano: 1097 // 0.08 MB
pdfZal_08_Opis_przedmiotu_zamowienia_2013-33
Dodano: 2013-10-21 13:49:51Pobrano: 1084 // 0.26 MB
pdfOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE
Dodano: 2013-10-23 10:11:48Pobrano: 669 // 0.14 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2013-12-10 13:20:01Pobrano: 606 // 0.15 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2014-01-02 08:26:38Pobrano: 548 // 0.13 MB