ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej – budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 214+860 (MEW II) w miejscowości Czarny Dunajec

2013-10-01 do 2013-10-19 // Oglądano: 1940 // Wstecz
Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)
zawiadamiam,

że w dniu 18 października o godzinie 16:00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w siedzibie OSP Czarny Dunajec (sala widowiskowa) ul. Józefa Piłsudskiego 3, 34-470 Czarny Dunajec
, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 214+860” (MEW II) w miejscowości Czarny Dunajec.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie ulicy Kamieniec Dolny, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kantora.

         W rozprawie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.


Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk