ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7637/93 w Podczerwonem

2013-08-30 do 2013-09-30 // Oglądano: 1570 // Wstecz
OGŁOSZENIE

                         Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od 30.08.2013r. do 30.09.2013r.

 wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7637/93 o pow. 0.5631 ha położona w Podczerwonem objęta księgą wieczystą nr NS1T/00154199/9.        

 Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.