ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odbudowa po powodzi drogi gminnej "Ubocz II" w miejscowości Czerwienne

2005-05-09 do 2005.05.09 // Oglądano: 1802 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na Odbudowę po powodzi drogi gminnej „Ubocz II” w miejscowości Czerwienne
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  23-V-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  23-V-2005 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu Krzysztof Łowisz w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł