ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Remont Rynku - Etap I

2013-07-26 do 2013-08-12 // Oglądano: 2720 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Remont Rynku w miejscowości Czarny Dunajec - Etap I

Znak sprawy: RB.271.26-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 26/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 297246 - 2013

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26/07/2013

Termin składania ofert: do 12/08/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 12/08/2013 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:04Pobrano: 705 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:19Pobrano: 771 // 0.81 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:21Pobrano: 670 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:22Pobrano: 667 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:24Pobrano: 677 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:26Pobrano: 694 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2013-25
Dodano: 2013-07-26 10:18:28Pobrano: 670 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:29Pobrano: 658 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:31Pobrano: 680 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:35Pobrano: 690 // 0.23 MB
pdfZal_08_Przedmiar_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:36Pobrano: 776 // 0.05 MB
zipZal_09_Projekt_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:18:57Pobrano: 795 // 1.23 MB
pdfZal_10_STWiOR_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:19:14Pobrano: 737 // 0.79 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:19:15Pobrano: 669 // 0.04 MB
pdfZal_12_Karta_gwarancyjna_2013-26
Dodano: 2013-07-26 10:19:20Pobrano: 712 // 0.16 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie - z dnia 07.08.2013r.
Dodano: 2013-08-07 13:28:20Pobrano: 673 // 0.28 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Dodano: 2013-08-27 11:22:06Pobrano: 645 // 0.14 MB