ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ciche, Odrowąż - Wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

2013-07-16 do 2013-07-31 // Oglądano: 2144 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ciche i Odrowąż

Znak sprawy: RB.271.24-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 24/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 144649 - 2013

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16/07/2013

Termin składania ofert: do 31/07/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 31/07/2013 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:18Pobrano: 685 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:32Pobrano: 679 // 0.79 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:35Pobrano: 660 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:37Pobrano: 656 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:38Pobrano: 647 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:40Pobrano: 638 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:41Pobrano: 645 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz-osob_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:43Pobrano: 643 // 0.04 MB
docZal_06-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:44Pobrano: 650 // 0.04 MB
docZal_07_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:46Pobrano: 652 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:52Pobrano: 663 // 0.22 MB
zipZal_09_Przedmiary_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:55Pobrano: 711 // 0.12 MB
pdfZal_10_Karta_gwarancyjna_2013-24
Dodano: 2013-07-16 13:07:59Pobrano: 765 // 0.25 MB
pdfZawiadomienie o wyborze ofert
Dodano: 2013-08-02 15:06:11Pobrano: 618 // 0.16 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2013-08-21 15:11:07Pobrano: 573 // 0.14 MB