ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykonanie wymiany ogrodzenia ujęcia wody pitnej dla miejscowości Czarny Dunajec

2005-05-08 do 2005.05.08 // Oglądano: 1852 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ogrodzenia ujęcia wody pitnej dla miejscowości Czarny Dunajec
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  23-V-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  23-V-2005 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł