ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Dział - zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych
// 2019-06-14 do 2019-06-21
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje mieszkańców wsi Dział, że wywóz odpadów komunalnych nie odbędzie się 20 czerwca 2019 roku.
Wywóz odpadów komunalnych zostanie przeprowadzony w dniu 21 czerwca 2019 roku. czytaj więcej
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
// 2019-06-12 do 2019-06-26
Wójt Gminy Czarny Dunajec oraz dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu serdecznie zapraszają na uroczystość gminnego zakończenia roku szkolnego w dniu 18 czerwca 2019r. czytaj więcej
Gmina Czarny Dunajec bierze udział w Projekcie pn.: AZBEST-STOP! LIKWIDACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC
// 2019-06-12 do 2019-07-31 Gmina Czarny Dunajec bierze udział w Projekcie pn.: AZBEST-STOP! LIKWIDACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie; są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbesto-zależnych jak: pylica azbestowa, rak płuc. czytaj więcej
Ogłoszenie o zbiórce odpadów niebezpiecznych
// 2019-06-11 do 2019-06-22

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, że w dniu 22 czerwca 2019 roku (tj. czwarta sobota miesiąca) w miejscowości Czarny Dunajec na parkingu za Remizą OSPw godzinach od 800 – 1400 odbędzie się: zbiórka odpadów niebezpiecznych i chemikaliów takich jak: niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć oraz zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

czytaj więcej
Bezpieczny szczęśliwy senior
// 2019-06-06 do 2019-06-20 Bezpieczny szczęśliwy senior
W dniu 05 czerwca br odbyło się kolejne spotkanie seniorów w ramach projektu socjalnego ,,Bezpieczny Szczęśliwy Senior‘’. Głównym punktem spotkania był wykład dietetyczek Pań Aleksandry Marcińskiej i Sabiny Zamrożniak z Natur House na temat zasad żywieniowych osób starszych. czytaj więcej
57. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI
// 2019-06-06 do 2019-06-20 57. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI
Przez cztery dni najlepsi polscy kolarze oraz przedstawiciele 12 krajów będą rywalizować w Małopolskim Wyścigu Górskim. To już 57. edycja tej kolarskiej imprezy, cenionej za trudne trasy i wysoki sportowy poziom. czytaj więcej
Wójt Gminy w szkole
// 2019-06-03 Wójt Gminy w szkole
Dnia 23 maja 2019 r. w naszej szkole w Pieniążkowicach gościliśmy Wójta Gminy, Dyrektor GZO oraz Dyrektor CKiP w Czarnym Dunajcu. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
Zawiadomienie dot. obwodnicy Chochołowa
//2019-05-29 do 2019-07-31
ArchiwumOgłoszenia inne
#Nierozerwalni - Kampania Społeczna realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020
//2019-06-13 do 2019-06-27
Właśnie rozpoczęliśmy nabór na bezpłatne warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Warsztaty poprowadzą wyspecjalizowani psychologowie.
Pierwsze zajęcia planujemy rozpocząć od wrześniu br. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu, przez 10 kolejnych tygodni (termin ściśle zależny jest od zebrania grupy).
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Czarny Dunajec raportu o stanie gminy za 2018 rok i zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad raportem
//2019-06-10 do 2019-06-24
Informuję, iż podczas sesji Rady Gminy Czarny Dunajec, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali obrad Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2A, będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za 2018 rok.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
//2019-05-28
Na podstawie § 9. Regulaminu w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu będącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 r., wykaz osób (imiona i nazwiska), które otrzymały stypendium sportowe, nagrody lub wyróżnienia podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

brak