Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu gaśniczo – pożarniczego OSP Ratułów Dolny
// 2018-10-17 do 2018-11-07 Uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu gaśniczo – pożarniczego OSP Ratułów Dolny
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratułowie Dolnym otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste poświęcenie wozu miało miejsce 14 października. czytaj więcej
Projekt Gminy Czarny Dunajec finalistą konkursu RegioStars Awards 2018
// 2018-10-16 do 2018-11-06 Projekt Gminy Czarny Dunajec finalistą konkursu RegioStars Awards 2018
Wśród 21 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych przedsięwzięć z całej Europy dofinansowanych z Funduszy Europejskich znalazł projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”, realizowany przez Gminę Czarny Dunajec w partnerstwie z Muzeum Orawskim z Dolnego Kubina ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt został wybrany do ścisłego finału w kategorii „Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe”. Projekt został wybrany przez Komisję Europejską spośród kilkuset projektów z całej Europy rywalizujących w konkursie RegioStars Awards 2018. czytaj więcej
Inwestycje drogowe w latach 2015 - 2018
// 2018-10-12 do 2018-11-02 Inwestycje drogowe w latach 2015 - 2018
Jednym z zadań samorządu gminnego jest dbanie o stan dróg i ich remonty. W Gminie Czarny Dunajec jest ich wiele i dlatego władze sukcesywnie zabiegają o dodatkowe finansowanie, by wspomóc budżet w tym celu. W związku z tym w latach 2015 – 2018 wykonano roboty drogowe na łączną kwotę 15 600 256 zł. Środki własne gminy wyniosły 9 795 893 zł. W tym czasie pozyskano dotacje wysokości 5 804 363 zł. czytaj więcej
Uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu gaśniczo – pożarniczego OSP Ciche Górne
// 2018-10-10 do 2018-10-31 Uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu gaśniczo – pożarniczego OSP Ciche Górne
Niedawno nabyty przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ciche Górne 1 samochód gaśniczo – ratowniczy Renault D16 GBA 3/16 3000 został poświęcony i oficjalnie przekazany przez władze Gminy Czarny Dunajec druhom z Cichego Górnego. czytaj więcej
Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk uroczyście otwarte
// 2018-10-07 do 2018-10-28 Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk uroczyście otwarte
Dawny ośrodek zdrowia w Chochołowie przeistoczył się w nowoczesne Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk. Obiekt powołano do istnienia w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec (partner wiodący) i Oravské Múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie. Zadanie pn. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” znalazło się w programie Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020. czytaj więcej
Nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarny Dunajec
// 2018-10-04 do 2018-11-09 Nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarny Dunajec
Zbliża się koniec kolejnej kadencji władz samorządowych. Przyszedł czas podsumowania działań Urzędu Gminy Czarny Dunajec i Wójta Gminy Józefa Babicza. czytaj więcej
Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec
// 2018-10-03 do 2018-10-24 Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec
Gmina Czarny Dunajec będzie realizowała projekt pn. „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. czytaj więcej
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ POTOK”BYSTRY” W MIESIĄCU LIPCU 2018R.
// 2018-10-02 do 2018-10-31
Poniżej przedstawiam pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie skierowane do mieszkańców gminy wnioskujących o umocnienie lewego brzegu potoku “Bystry” w czasie intensywnych opadów atmosferycznych w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r.
Wójt Józef Babicz czytaj więcej
MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0
// 2018-09-25 do 2018-10-31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, że od 25.09.2018 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3! czytaj więcej
Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - WYPRAWKA SZKOLNA
// 2018-09-24 do 2018-11-30
W dniu 18 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796) oraz uchwała nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
brak
ArchiwumPostępowanie administracyjne
ArchiwumOgłoszenia inne
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu z dnia 1 października 2018 r.
//2018-10-12 do 2018-11-10
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarny Dunajec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC
//2018-10-09 do 2018-12-31
„Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” www.wfos.krakow.pl
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r.
//2018-09-28 do 2018-10-22
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czarny Dunajec
Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu z dnia 28 września 2018 r.
//2018-09-28 do 2018-10-22
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Wyprawka szkolna 2018 – o programie
//2018-09-04 do 2018-12-31
Zgubiłeś dowód? Zastrzeż go w banku!
//2017-11-28 do 2018-12-31
Projekt, do udziału w którym zapraszamy od 2008r. wszystkie gminy w Polsce. Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów.
brak