Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
XXX Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich
// 2017-09-24 do 2017-10-02 XXX Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich
W niedzielę 1 października 2017 r. w „Dominówce” - siedzibie oddziału Związku Podhalan w Ratułowie odbędzie się jubileuszowa trzydziesta edycja Przeziyracki Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich. czytaj więcej
OGŁOSZENIE DOTYCZY: MIESZKAŃCÓW CZARNEGO DUNAJCA KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI WODOCIĄGOWEJ.
// 2017-09-22 do 2017-09-30
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że woda z wodociągu gminnego nadal nie nadaje się do spożycia przez ludzi. czytaj więcej
Gmina Czarny Dunajec z dofinansowaniem na wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne piece węglowe i pelletowe.
// 2017-09-20 do 2017-10-31 Gmina Czarny Dunajec z dofinansowaniem na wymianę starych źródeł ciepła  na nowoczesne piece węglowe i pelletowe.
Na mocy uchwały projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz Gminy Kościelisko” nr RPMP.04.04.03-12-0223/17 został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 1 380 322,07 zł w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach RPO WM. czytaj więcej
OGŁOSZENIE DOTYCZY: MIESZKAŃCÓW CZARNEGO DUNAJCA KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI WODOCIAGOWEJ
// 2017-09-20 do 2017-09-30
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi jakości wody z wodociągu gminnego, spowodowanymi nieprzyjemnym zapachem wody (najprawdopodobniej wysoka zawartość chloru wolnego), Gmina Czarny Dunajec informuje, że aktualne badania wody nie wykazują przekroczeń parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednak z uwagi na ww. sytuację zostały zlecone dodatkowe badania jakości wody. O wynikach badań mieszkańcy zostaną natychmiastowo poinformowani. czytaj więcej
LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC
// 2017-09-19 do 2017-12-31 LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC
Gmina Czarny Dunajec przystępując do Programu Priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wykonanie w bieżącym roku zabiegów zwalczania tej groźnej dla otoczenia rośliny. Program trwa 4 lata (2015 – 2018) a nabory wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym.
czytaj więcej
Chochołów - zmiana odbioru odpadów komunalnych
// 2017-09-19 do 2017-10-31
W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na drodze publicznej w m. Chochołów i wprowadzeniem ruchu wahadłowego, Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje mieszkańców Chochołowa, że odpady nie będą odbierane na odcinkach na których ruch regulowany jest za pomocą świateł.
Mieszkańcy z tych odcinków zobowiązani są do dostarczenia odpadów, w terminie ich odbioru, przez firmę wywozową na teren parkingu dla autobusów zlokalizowany koło toalety publicznej w Chochołowie.
czytaj więcej
Uroczyste otwarcie sceny plenerowej we Wróblówce
// 2017-09-18 do 2017-10-02 Uroczyste otwarcie sceny plenerowej we Wróblówce
Mimo deszczowej aury, mieszkańcy Wróblówki i okolicznych miejscowości zebrali się w niedzielę 17 września 2017 r., na stadionie, by wziąć udział w wielkim dla tej wioski, położonej w gminie Czarny Dunajec, święcie, którym było otwarcie nowo wybudowanej sceny plenerowej. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
ArchiwumOgłoszenia inne
Uwaga! Dowody osobiste wyprodukowane w 2007r. tracą ważność w 2017r.
//2017-01-01 do 2017-12-31
Przypominamy! Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności są NIEWAŻNE!
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
//2017-08-31 do 2017-09-29
Wójt Gminy Czarny Dunajec na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 roku poz.1916) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zmiany dot. wycinki drzew i krzewów – od 1 stycznia 2017 r.
//2017-01-05 do 2017-12-31
W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Ogłoszenie - praca
//2016-11-22
brak
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec