Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
// 2017-02-24 do 2017-02-27

Zawodów w biegach narciarskich z okazj 171 Rocznicy Powstania Chochołowskiego które miały się odbyć w dniu 26.02.2017r. (niedziela)

SĄ ODWOŁANE!!!

czytaj więcej
171 rocznica Powstania Chochołowskiego
// 2017-02-22 do 2017-03-08 171 rocznica Powstania Chochołowskiego
Jak co roku w Chochołowie oddano cześć Powstańcom Chochołowskim, którzy 171 lat temu zorganizowali zbrojne wystąpienie przeciw zaborcy – wojskom austriackim. czytaj więcej
Zakończono I Etap Prac Konserwatorskich przy Murowanej Kapliczce Domkowej, zwanej „Dusową”, znajdującej się na granicy Odrowąża-Pieniążkowic
// 2017-02-21 do 2017-03-08 Zakończono I Etap Prac Konserwatorskich przy Murowanej Kapliczce Domkowej, zwanej „Dusową”, znajdującej się na granicy Odrowąża-Pieniążkowic
W listopadzie 2016 roku, zakończył się I etap prac przy zabytkowej kapliczce zlokalizowanej przy drodze prowadzącej z Pieniążkowic do Odrowąża. Z uwagi na fakt, że kapliczka była bardzo zniszczona, I etap prac obejmował prace budowlane mające na celu usunięcie przyczyn dalszej degradacji obiektu. czytaj więcej
Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych
// 2017-02-21 do 2017-03-31
Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych. czytaj więcej
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017
// 2017-02-21 do 2017-03-31
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. Mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1993 -1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; czytaj więcej
Seminarium „Jedność w Różnorodności - Tradycje Kulturowe Polskiej Góralszczyzny
// 2017-02-20 do 2017-02-27 Seminarium „Jedność w  Różnorodności -  Tradycje Kulturowe Polskiej Góralszczyzny
Zarząd Główny Związku Podhalan, Gmina Czarny Dunajec, Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec i Oddziały Związku Podhalan Gminy Czarny Dunajec zapraszają na seminarium „Jedność w Różnorodności - Tradycje Kulturowe Polskiej Góralszczyzny” pod patronatem naukowym Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. czytaj więcej
Do 2018 roku powstaną unikatowe multimedialne muzea przyrodnicze w Chochołowie i Orawskim Podzamczu! Transgraniczny projekt Gminy Czarny Dunajec i Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie zatwierdzony do dofinansowania!
// 2017-02-20 do 2017-03-08 Do 2018 roku powstaną unikatowe multimedialne muzea przyrodnicze w Chochołowie i Orawskim Podzamczu! Transgraniczny projekt Gminy Czarny Dunajec i Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie zatwierdzony do dofinansowania!
Decyzję o dofinansowaniu budowy dwóch multimedialnych muzeów przyrodniczych na pograniczu polsko-słowackim w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza podjął w dniu 15.02.2017 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. czytaj więcej
HODOWCO drobiu i innych ptaków PAMIĘTAJ!
// 2017-02-17 do 2017-03-31 HODOWCO drobiu i innych ptaków  PAMIĘTAJ!
Zgodnie z § 1.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U. z 2016r. poz. 2091)
czytaj więcej
O edukacji w Czarnym Dunajcu
// 2017-02-13 do 2017-02-27 O edukacji w Czarnym Dunajcu
W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu odbyła się konferencja prasowa Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak. Tematem spotkania było omówienie reformy oświaty, która jest wdrażana do szkół na terenie całej Polski, m.in. w placówkach Gminy Czarny Dunajec. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
ArchiwumOgłoszenia inne
Uwaga! Dowody osobiste wyprodukowane w 2007r. tracą ważność w 2017r.
//2017-01-01 do 2017-12-31
Przypominamy! Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności są NIEWAŻNE!
Zmiany dot. wycinki drzew i krzewów – od 1 stycznia 2017 r.
//2017-01-05 do 2017-12-31
W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Ogłoszenie - praca
//2016-11-22
brak
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec