zamknij okno
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Informacja dla rolników którzy mają pola po dwóch stronach granicy
// 2020-04-06 do 2020-04-30
Wszystkie informacje można uzyskać pod wskazanymi linkami:

https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/37246,Pola-po-dwoch-stronach-granicy-rolnicy-zwolnieni-z-kwarantanny.html

https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/37258,KOMUNIKAT.html
czytaj więcej
Apel Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie epidemii koronawirusa
// 2020-04-06 do 2020-04-30 Apel Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie epidemii koronawirusa
Drodzy mieszkańcy !
Jak dotąd w naszej Gminie nie stwierdzono osób chorych z powodu zarażenia koronawirusem. Wyrażam nadzieję, że ten stan się utrzyma, niemniej jednak podległe mi jednostki podejmują działania, które w razie pojawienia się choroby, pozwolą na skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa i pomoc potrzebującym.
czytaj więcej
Wsparcie szkół w procesie nauczania zdalnego w Gminie Czarny Dunajec
// 2020-04-02 do 2020-04-16 Wsparcie szkół w procesie nauczania zdalnego w Gminie Czarny Dunajec
Wójt Gminy Czarny Dunajec w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa podjął decyzję o maksymalnym wsparciu szkół poprzez zakup sprzętu komputerowego: laptopy oraz tablety, które będą przeznaczone do nauki zdalnej dla uczniów szkół, jak również wspomogą w tym procesie nauczycieli zatrudnionych w szkołach. czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków do projektu Zdalna Szkoła
// 2020-04-02 do 2020-04-16
Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy oraz powiaty) do aplikowania o granty w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. czytaj więcej
Informacja o działaniach w związku z epidemią koronawirusa
// 2020-04-01 do 2020-04-30 Informacja o działaniach w związku z epidemią koronawirusa
W związku z różnymi, często nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi działań Gminy Czarny Dunajec podejmowanymi w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa przedstawiamy informacje na temat rzeczywistej sytuacji. czytaj więcej
Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych
// 2020-04-01 do 2020-04-30
Mając na uwadze Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020 roku (znak pisma: ZPOW-571-32/20) informujemy, że w związku z ograniczeniem przyjmowania stron w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dokonać w następujący sposób: czytaj więcej
Gmina Czarny Dunajec udostępni unikat na skalę Europy – kolejne dofinansowanie na w ramach partnerstwa polsko-słowackiego
// 2020-03-30 do 2020-04-11 Gmina Czarny Dunajec udostępni unikat na skalę Europy – kolejne dofinansowanie na w ramach partnerstwa polsko-słowackiego
Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski podpisał końcem marca kolejną umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” czytaj więcej
Kontrola graniczna przedłużona
// 2020-03-27 do 2020-04-11
Kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy RP
Decyzją Ministra SW i A przedłużono okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej do 13 kwietnia br. Ponadto od 27 marca obowiązkową kwarantanną zostaną również objęte osoby pracujące w kraju sąsiednim.
czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
brak
ArchiwumOgłoszenia inne
Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych
//2020-04-06 do 2020-04-30
Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D.
Restrukturyzacja małych gospodarstw
//2020-04-06 do 2020-04-30
Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.
Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie
//2020-04-01 do 2020-04-30
W dobie dzisiejszego zagrożenia koronawirusem, stanęliśmy do walki
z niewidzialnym przeciwnikiem. Wszystkie grupy społeczne starają się pomóc, jak umieją najlepiej, aby zminimalizować negatywne skutki pandemii. Lekarze, pielęgniarki
w szpitalach, ekspedientki w sklepach, kierowcy dostarczając niezbędne towary oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy są cichymi bohaterami tych trudnych czasów.
Odczyt wodomierzy za I kwartał 2020 roku
//2020-04-01 do 2020-04-22
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu – Referat Komunalny informuje, że ze względu na konieczność zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID-19, nie będą dokonywane przez pracownika Urzędu odczyty wodomierzy w budynkach za I kwartał roku 2020.
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25.03.2020r.
//2020-03-26 do 2020-04-11
w sprawie: ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2020r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych
Informacja - odpady komunalne - harmonogramy
//2020-01-17 do 2020-04-30
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, że worki do segregacji odpadów komunalnych wraz z kodami kreskowymi i nowym harmonogramem będą dostępne u Sołtysa po Nowym Roku.
brak