ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Archiwum 2018

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - nabór na stanowisko pracy - kasjer
2018-07-13 do 2018-07-27 // czytaj cały
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokonanej w ramach naboru na wolne stanowisko pracy – kasjer, w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, dokonanej w ramach naboru ogłoszonego w dniu 14 czerwca 2018 r. (Ogłoszenie zank:OR.210.17.1.2018) do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikował się żaden z kandydatów, ze względu na nie spełnienie niezbędnych wymogów zawartych w ogłoszeniu.
Informacja o wynikach przyznania pomocy finansowej spółkom wodnym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec
2018-07-11 do 2018-07-31 // czytaj cały
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje o przyznaniu dotacji celowej z budżetu gminy Czarny Dunajec z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego
2018-07-03 do 2018-07-12 // czytaj cały
Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020