ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Archiwum 2018

Ogłoszenie - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
2018-02-22 do 2018-03-10 // czytaj cały
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Czarny Dunajec dotyczące wyboru projektów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” w Konkursie nr 2/2018 po I etapie procedury konkursowej
Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie funkcji menagera dla projektu „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec
2018-02-06 do 2018-02-14 // czytaj cały
Wójt Gminy Czarny Dunajec zaprasza do złożenia oferty na pełnieniem funkcji menagera dla projektu „Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec” w ramach działania 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami -Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.
REGULAMIN otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2018 roku p.n „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
2018-01-09 do 2018-02-02 // czytaj cały
w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Otwarty konkurs ofert Nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2018 roku:
2018-01-09 do 2018-02-02 // czytaj cały
związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa
narodowego”,
poprzednia « 1 ... 6 7 8 9 [10]