ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Postępowanie administracyjne

Archiwum 2018

OŚ.6220.5.2018 Informacja do publicznej widomości o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2018-06-11 do 2018-06-25 // czytaj cały
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługowo – mieszkalnego
OŚ.6220.5.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2018-06-11 do 2018-06-25 // czytaj cały
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługowo – mieszkalnego
OŚ.6220.4.2018 Wydanie decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
2018-06-05 do 2018-06-19 // czytaj cały
eksploatacji istniejącej studni S-1 oraz eksploatacji i legalizacji studni S-2, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1344/2 w miejscowości Stare Bystre
OŚ.6220.5.2018 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2018-05-14 do 2018-05-28 // czytaj cały
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre, w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługowo – mieszkalnego.
[1] 2 » następna