ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Aktualności

Odnowione drogi gminneOdnowione drogi gminne
2012-02-10 // czytaj cały
Rok 2011 przyniósł znaczną poprawę stanu dróg w gminie Czarny Dunajec. Inwestycje objęły drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Łączna wartość robót na drogach gminnych wyniosła niemal 12 mln zł. Działania objęły przebudowę dróg, wykonanie chodników, budowę i remonty mostów, wykonanie nowych i remont istniejących nawierzchni bitumicznych, wykonanie podbudowy żwirowej, nawierzchni tłuczniowych oraz nawierzchni z płyt, montaż przepustów i korytek, odbudowę przejazdów brodem, poszerzenie i czyszczenie rowów, utwardzanie placów publicznych i wiele innych. Większość środków zapewniła Gmina z własnego budżetu, jednak niemałe, bo wynoszące aż 2,7 mln zł dofinansowanie spłynęło z krajowych środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponadto milion złotych zapewniła dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2012 ROKU
2012-01-26 // czytaj cały
Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 1463):
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2012 ROKU
DLA
GMINY CZARNY DUNAJEC BĘDZIE PRZEPROWADZONA W DNIACH
29.02-07.03.2012
MIEJSCE STAWIENNICTWA - Nowy Targ Al. Tysiąclecia 74

Informacja dot. projektu pn.” Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”
2012-01-13 // czytaj cały
W związku z trwającymi pracami dot. instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach projektu pn.” Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu” oraz pracami inwentaryzacyjnymi, informuje się mieszkańców o konieczności legitymowania osób prowadzących ww. czynności. Inwentaryzator oraz Inspektor nadzoru posiadają specjalne upoważnienia przekazane przez Wójta Gminy Czarny Dunajec. Powyższe działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienie prowadzonych prac.
W trosce o potrzebujących
2012-01-02 // czytaj cały
Jak co roku Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, by informowali o osobach samotnych, opuszczonych lub bezdomnych, którzy wymagają pomocy i opieki.
Kalendarz imprez gminnych
2012-01-02 // czytaj cały
Podobnie jak w latach poprzednich ukazał się kalendarz ścienny gminy Czarny Dunajec. Mamy nadzieję, że wydawnictwo będzie cieszyło zainteresowaniem i znajdzie uznanie w oczach mieszkańców gminy, gdyż przybrało bogatszą formę – każdy miesiąc ma swoją stronę.
Wójt wyróżnionyWójt wyróżniony
2012-01-02 // czytaj cały
Poniedziałek, 5 grudnia, to dzień wyjątkowy w historii Gminy Czarny Dunajec i niezwykły dla Zespołu Szkół Integracyjnych SPSK w Czerwiennem. Tego dnia działo się naprawdę wiele.
Awaria na ujęciu wody
2011-12-21 // czytaj cały
Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje mieszkańców miejscowości Czarny Dunajec, że ze względu na niski poziom wód gruntowych oraz awarię na ujęciu wody pitnej, występują niedobory wody w sieci wodociągowej w Czarnym Dunajcu.
Nowe samochody strażackie w naszej GminieNowe samochody strażackie w naszej Gminie
2011-12-12 // czytaj cały
W roku 2011 Gmina Czarny Dunajec poczyniła starania w celu wzmocnienia bazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały nowe samochody.
Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców „Jak pozyskać dotację na rozwój firmy” - zmiana miejsca szkolenia
2011-11-28 // czytaj cały
Nowy Targ, 1 grudnia 2011 roku.
Data szkolenia: 1.12.2011r. od godz. 10:00
Miejsce szkolenia: Dom Nauczyciela, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ
Tematyka: Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa – bezpłatne konsultacje i warsztaty