ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Aktualności

Plany inwestycyjne gminyPlany inwestycyjne gminy
2012-03-13 // czytaj cały
Współczesna technologia pozwala prowadzić roboty budowlane prawie przez cały rok. Jednak dopiero koniec zimy wiąże się ze znacznym ich przyspieszeniem oraz rozpoczęciem nowych zadań. Stąd początek marca to dobry moment na przekazanie mieszkańcom informacji o tym, jakie najważniejsze budowy będą kontynuowane i jakie nowe zadania rozpocznie gmina Czarny Dunajec w bieżącym roku.
Dyżury radnych
2012-03-13 // czytaj cały
Przypominamy zainteresowanym, że radni Rady Gminy w Czarnym Dunajcu pełnią dyżury w poniedziałki w godz. 15.00 do 15.30 w biurze Rady mieszczącym się w budynku urzędu gminy. Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy i w piątki od godz. 10.00 do 13.00.
W rocznicę Powstania ChochołowskiegoW rocznicę Powstania Chochołowskiego
2012-03-13 // czytaj cały
We wtorek, 21 lutego, obchodziliśmy 166. rocznicę wybuchu Powstania Chochołowskiego. Zgodnie z wieloletnią tradycją świętowano bardzo uroczyście. W parafialnym kościele została odprawiona rocznicowa msza święta, w której uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Chochołowa.
Informacja dotycząca projektu pn.: "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu"
2012-02-16 // czytaj cały
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu zawiadamia mieszkańców, u których będą montowane kolektory słoneczne o spotkaniu informacyjnym z wykonawcą prac oraz przedstawicielem dostawcy solarów. Spotkanie odbędzie się w sali budynku Remizy OSP w Czarnym Dunajcu dnia 21 II 2012 r (wtorek) o godzinie 17:00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Odnowione drogi gminneOdnowione drogi gminne
2012-02-10 // czytaj cały
Rok 2011 przyniósł znaczną poprawę stanu dróg w gminie Czarny Dunajec. Inwestycje objęły drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Łączna wartość robót na drogach gminnych wyniosła niemal 12 mln zł. Działania objęły przebudowę dróg, wykonanie chodników, budowę i remonty mostów, wykonanie nowych i remont istniejących nawierzchni bitumicznych, wykonanie podbudowy żwirowej, nawierzchni tłuczniowych oraz nawierzchni z płyt, montaż przepustów i korytek, odbudowę przejazdów brodem, poszerzenie i czyszczenie rowów, utwardzanie placów publicznych i wiele innych. Większość środków zapewniła Gmina z własnego budżetu, jednak niemałe, bo wynoszące aż 2,7 mln zł dofinansowanie spłynęło z krajowych środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponadto milion złotych zapewniła dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2012 ROKU
2012-01-26 // czytaj cały
Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 1463):
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2012 ROKU
DLA
GMINY CZARNY DUNAJEC BĘDZIE PRZEPROWADZONA W DNIACH
29.02-07.03.2012
MIEJSCE STAWIENNICTWA - Nowy Targ Al. Tysiąclecia 74

Informacja dot. projektu pn.” Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu”
2012-01-13 // czytaj cały
W związku z trwającymi pracami dot. instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach projektu pn.” Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu” oraz pracami inwentaryzacyjnymi, informuje się mieszkańców o konieczności legitymowania osób prowadzących ww. czynności. Inwentaryzator oraz Inspektor nadzoru posiadają specjalne upoważnienia przekazane przez Wójta Gminy Czarny Dunajec. Powyższe działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienie prowadzonych prac.
W trosce o potrzebujących
2012-01-02 // czytaj cały
Jak co roku Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, by informowali o osobach samotnych, opuszczonych lub bezdomnych, którzy wymagają pomocy i opieki.
Kalendarz imprez gminnych
2012-01-02 // czytaj cały
Podobnie jak w latach poprzednich ukazał się kalendarz ścienny gminy Czarny Dunajec. Mamy nadzieję, że wydawnictwo będzie cieszyło zainteresowaniem i znajdzie uznanie w oczach mieszkańców gminy, gdyż przybrało bogatszą formę – każdy miesiąc ma swoją stronę.
Wójt wyróżnionyWójt wyróżniony
2012-01-02 // czytaj cały
Poniedziałek, 5 grudnia, to dzień wyjątkowy w historii Gminy Czarny Dunajec i niezwykły dla Zespołu Szkół Integracyjnych SPSK w Czerwiennem. Tego dnia działo się naprawdę wiele.