ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Aktualności

Warsztat na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym rokuWarsztat na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku
2020-02-21 // czytaj cały

Szanowni Państwo,


W związku z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Podhalańska Lokalna Grupa Działania pragnie zaprosić na coroczny warsztat na temat realizacji LSR iodziałaniach LGD w minionym roku, w dniu 27.02.2020 r. o godzinie 16:30, w Czarnym Dunajcu – sala narad w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, II. piętro, zaraz po Posiedzeniu Rady LGD.

Informacja - odpady komunalne
2020-02-20 // czytaj cały
W związku z dużymi zmianami związanymi z gospodarką odpadami które będą obowiązywać od 1 marca 2020 roku Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje co następuje;
50 lat razem50 lat razem
2020-02-20 // czytaj cały
W Sali Widowiskowej w przeddzień walentynek odbyła się szczególna uroczystość, zostały uhonorowane pary z długoletnim stażem małżeństwa. Pary, które przeżyły ze sobą pół wieku, otrzymały odznaczenia państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej.
Zaprojektuj logo Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec
2020-02-20 // czytaj cały
Konkurs na logo, mające postać znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej ogłosiła Młodzieżowa Rada Gminy Czarny Dunajec.
Informacja GUS - badania ankietoweInformacja GUS - badania ankietowe
2020-02-18 // czytaj cały
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
To już połowa okresu realizacji projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tatr!To już połowa okresu realizacji projektu dotyczącego budowy III etapu Szlaku wokół Tatr!
2020-02-18 // czytaj cały
W dniu 23 stycznia 2020 roku w Nowym Targu odbyło się spotkanie partnerów projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Spotkanie to miało charakter śródokresowego przeglądu realizacji projektu realizowanego w połowie okresu jego wdrażania.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CZARNYM DUNAJCU Zaprasza  Seniorów na kurs nauki podstaw obsługi komputera, internetu i telefonu komórkowego w ramach projektu socjalnego pt "e - SENIOR" .GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CZARNYM DUNAJCU Zaprasza Seniorów na kurs nauki podstaw obsługi komputera, internetu i telefonu komórkowego w ramach projektu socjalnego pt "e - SENIOR" .
2020-02-18 // czytaj cały
Seniorze, w ramach kursu:
- zdobędziesz praktyczne umiejętności obsługi : komputera, internetu, telefonu komórkowego,
- nauczysz się wysyłać listy drogą e - mail,
- nauczysz się poruszać po wirtualnym świecie.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020
2020-02-18 // czytaj cały
Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony : Art. 4. [Obowiązki w ramach powszechnego obowiązku obrony]
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020
2020-02-18 // czytaj cały
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
Podróżowali w nagrodęPodróżowali w nagrodę
2020-02-17 // czytaj cały
"Woda źródłem życia" - to tytuł ogólnopolskiego konkursu, którego laureatami zostali uczniowie SP Czarny Dunajec.