ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Aktualności

Kolejne dofinansowanie dla oświatyKolejne dofinansowanie dla oświaty
2020-05-19 // czytaj cały
Nasza Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 145 000,00 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów, tabletów oraz oprogramowania do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli. Wniosek o przyznanie grantu pn. „Zdalna szkoła+”: Oś I- Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, został złożony w dniu 15 maja 2020r. i w tym samym dniu uzyskał akceptację organu oceniającego.
Gmina Czarny Dunajec – turystyczna przystań w czasach pandemiiGmina Czarny Dunajec – turystyczna przystań w czasach pandemii
2020-05-15 // czytaj cały
Dzięki zaangażowaniu gminy w stałą rozbudowę lokalnych tras rowerowych w oparciu o transgraniczny szlak wokół Tatr, udało się stworzyć produkt turystyczny, który przyciąga miłośników aktywnego spędzania czasu w bliskości przyrody.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Fryźlewicza - wieloletniego burmistrza Nowego TarguZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Fryźlewicza - wieloletniego burmistrza Nowego Targu
2020-05-15 // czytaj cały
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają:
Wójt Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski
oraz Urzędnicy i Rada Gminy Czarny Dunajec
TYMCZASOWY ROZKŁAD JAZDY LINII AUTOBUSOWEJ NA LINII BUKOWINA TATRZAŃSKA – PORONIN – ZAKOPANE – KOŚCIELISKO – WITÓW  – CHOCHOŁÓWTYMCZASOWY ROZKŁAD JAZDY LINII AUTOBUSOWEJ NA LINII BUKOWINA TATRZAŃSKA – PORONIN – ZAKOPANE – KOŚCIELISKO – WITÓW – CHOCHOŁÓW
2020-05-14 // czytaj cały
W związku z obecną sytuacją epidemiczną i związanymi z nią ograniczeniami
w kursowaniu prywatnych przewoźników na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, firma Eurozebra Sp. z o.o. świadcząca usługę przewoźników o charakterze użyteczności publicznej, w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Bukowina Tatrzańska – Poronin – Zakopane – Kościelisko – Witów – Chochołów dokonuje zmiany rozkładu jazdy, celem zapewnienia optymalnej komunikacji dla mieszkańców gmin leżących na trasie przebiegu linii. Rozkład jazdy jest tymczasowy i ulegnie zmianie, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie.
Umowa na wykonanie remontu drogi podpisana!Umowa na wykonanie remontu drogi podpisana!
2020-05-07 // czytaj cały

W dniu 06-05-2020r. Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski podpisał umowę z firmą „TS BUD” Tomasz Stachulak na wykonanie remontu drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji Czarny Dunajec – Odrowąż w ramach mikroprojektu pn.: „Odkrywanie poprzez udostępnianie - poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”
Komunikat Wójta Gminy Czarny Dunajec  w sprawie funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych  w Gminie Czarny Dunajec od dnia 6 maja 2020r.Komunikat Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarny Dunajec od dnia 6 maja 2020r.
2020-05-05 // czytaj cały
Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 780), Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, iż od 6 maja 2020r. Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w: Cichem nr 2, Cichem nr 3, Czerwiennem nr 1, Piekielniku zostaną ponownie uruchomione, zapewniając dzieciom niezbędną opiekę, ze względu na pracę rodziców.