Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH

wg ha i ilości działek.

 

 

Nazwa

wsi

Wyniki

komunalizacji

Zmiany w stanie nieruchomości

Stan na 1.01.2006

Pozostało do skomunalizowania

 

zbyte

nabyte

 

Lp

pow.

l.dz.

pow.

l.dz.

pow.

l.dz.

pow.

l.dz.

pow.

l.dz.

 

1

Chochołów

 

 

 

 

4.9903

10

4.9903

10

19.8376

111

 

2

Ciche

 

 

0.0050

3

1.4856

21

1.4806

18

52.4929

348

 

3

Czarny Dunajec

1489.4557

3197

*98.4362

661

10.8224

41

1401.8419

2577

111.2027

603

 

4

Czerwienne

 

 

 

 

0.4941

6

0.4941

6

27.5187

167

 

5

Dział

 

 

 

 

0.0164

1

0.0164

1

21.0905

96

 

6

Konikówka

 

 

 

 

5.3286

3

5.3286

3

22.7544

58

 

7

Odrowąż

 

 

0.0065

1

0.6756

12

0.6691

11

26.5397

175

 

8

Piekielnik

 

 

 

 

0.3661

2

0.3661

2

71.3826

412

 

9

Pieniążkowice

 

 

*(16.1442)

(129)

0.2304

1

0.2304

1

50.3475

424

 

10

Podczerwone

56.2089

61

0.8383

5

5.4161

13

60.7867

69

15.2167

131

 

11

Podszkle

 

 

 

 

1.0000

1

1.0000

1

28.6373

213

 

12

Ratułów

 

 

 

 

0.3508

20

0.3508

20

18.5418

126

 

13

Stare Bystre

 

 

 

 

4.9623

6

4.9623

6

28.1034

74

 

14

Wróblówka

 

 

 

 

3.3318

3

3.3318

3

50.2317

267

 

15

Załuczne

 

 

 

 

0.1075

1

0.1075

1

35.2301

97

 

 

Razem:

1545.6646

3258

99.2860

670

39.5780

140

1485.9566

2729

**579.1276

3302

 

 

*    w tym grunty pozostające w bezumownym użytkowaniu rolników nabyte w drodze zasiedzenia lub ujawnienia AWZ

*()  jak wyżej, ale grunty nie objęte decyzją wojewody

   **    w tym drogi i rowy melioracyjne oraz grunty wymagające regulacji stanu prawnego

                                                                                                                Sporządzono na podstawie części opisowej operatu ewidencji

                                                                                                                gruntów wg stanu na dzień 31 października 2006r.