Załącznik nr 4

 

GMINA CZARNY DUNAJEC

Z E S T A W I E N I E   G R U N  T Ó W   G M I N N Y CH   -  stan na 31.10.2006                                                                                                                                         

 

 

 

         WIEŚ     

Grunty

rolne

 Lasy      

Rowy

potoki

Działki

budowl.

Drogi

Inne

RAZEM

ha

Wartość

PLN

Przekazane samorządom

Wiejskim

Czarny Dunajec

673

409

103

19

67

241

1512

13.669.796,4

750 ha

Dział

4

-

10

0.18

6

1

21

184.860,7

4,5 ha

Pieniążkowice

31

-

2

-

16

2

51

448.989,7

84 ha

Odrowąż

0,2

-

4

-

23

-

27

245.191,5

98 ha

Załuczne

11

-

-

0,08

19

5

35

308.101,1

130 ha

Podszkle

0,4

-

-

-

25

4,6

30

264.086,8

-

Piekielnik

0,4

0,1

-

-

62

9,5

72

638.106,7

-

Koniówka

4

1

3

-

3

17

28

246.481,0

17 ha

Chochołów

0,04

0,05

6,0

0,09

10

8,72

25

248.949,7

18 ha

Ciche

1,0

1,54

8,0

-

42

2

54

535.356,1

2 ha

Stare Bystre

-

-

2,64

-

26

4,36

33

290.495,4

-

Ratułów

0,38

-

-

0,02

18

1

19

172.254,9

0,4 ha

Czerwienne

-

-

10

-

17

1

28

351.416,8

-

Podczerwone

6

12

4

0,39

13

41

76

669.019,8

72 ha

Wróblówka

4

30

4

-

11

5

54

475.356,1

163 ha

Grunty na terenie

Miasta N.Targ

============

Razem:

-

====

 

735

-

===

 

453

-

====

 

156

-

=====

 

20

-

====

 

358

2,7

===

 

346

3

======

 

2068

130.575,2

=========

 

18.879.037,9

 

=================

 

1339 ha