Załącznik Nr 3

 

MIENIE JEDNOSTEK – URZĄD GMINY

wartość księgowa brutto -  w złotych

 

Lp.

Nazwa jednostki

Budynki i budowle

Inne środki trwałe

Razem

Uwagi

1.

Budynek administracyjny

1.197.635

1.130.925

2.328.560

 

2.

Budynek po aptece

147.250

 

147.250

 

3.

Skup żywca

59.339

 

59.339

 

4.

Wodociąg Cz.Dunajec

995.128

 

995.128

 

5.

Wiaty przystankowe Rynek Czarny Dunajec

8.540

 

8.540

 

6.

Kiosk Czarny Dunajec

19.276

 

19.276

 

7.

Most Ratułów

156.700

 

156.700

 

8.

Most Wróblówka

226.493

 

226.493

 

9.

Most Ciche

180.000

 

180.000

 

19.

Budynek Cz.Dunajec ul. Sienkiewicza

11.494

 

11.494

 

11.

Budynek Cz.Dunajec     ul. Kmietowicza

42.857

 

42.857

 

12.

Budynek ul.Targowa

40.570

 

40.570

 

13.

Budynek ul.Kamieniec Dolny

57.224

 

57.224

 

14.

Remiza Cz.Dunajec

138.045

 

138.045

 

15.

Remiza Odrowąż

75.974

 

75.974

 

16.

Remiza Ciche Środkowe

125.357

 

125.357

 

17.

Remiza Stare Bystre

107.789

 

107.789

 

18.

Remiza Chochołów

199.838

 

199.838

 

19.

Remiza Ratułów G.

144.179

 

144.179

 

20.

Remiza Czerwienne G.

103.526

 

103.526

 

21.

Remiza Pieniążkowice

173.269

 

173.269

 

22.

Remiza Podczerwone

56.942

 

56.942

 

23.

Remiza Podczerwone

156.159

 

156.159

 

24.

Remiza Ratułów D.

109.996

 

109.996

 

25.

Remiza Koniówka

84.102

 

84.102

 

26.

Remiza Podszkle

105.900

 

105.900

 

27.

Budynek Piekielnik /ośrodek zdrowia/

954.641

 

954.641

 

28.

Szatnia LZS

43.487

 

43.487

 

29.

Basen kąpielowy

25.303

 

25.303

 

30.

Camping

13.998

 

13.998

 

31.

Budynek Ratułów

54.668

 

54.668

 

32.

Budynki w Baligówce

110.938

 

110.981

 

33.

Budynki po PKP Czarny Dunajec

457.137

 

457.137

 

34.

Budynki po PKP Podczerwone

48.934

 

48.934

 

35.

Budynek ul.Kmietow.

44.488

 

44.488

 

36.

Budynek – Liceum Salezjańskie

901.564

 

901.564

 

40.

Bud.po Ośrodku Zdrowia Ciche

111.904

 

111.904

 

41.

Budynek w Koniówce

35.284

 

35.284

 

42.

Budynek w Załucznem

64.753

 

64.753

 

43.

Droga dojazdowa

153.952

 

153.952

 

 

Kwoty powyższe stanowią wartości księgowe brutto bez umorzeń.

Odpisy umorzeń dokonywane są w okresach rocznych.

Według stanu na dzień 31.10.2006 roku wartość umorzenia wynosi 3.514.215 złotych.

Środki trwałe całkowicie umorzone: część linii wodociągowej Czarny Dunajec

                                                         budynek ul.Sienkiewicza w Czarnym Dunajcu

                                                         budynek ul. Kmietowicza w Czarnym Dunajcu

                                                         Remiza Podczerwone

                                                         budynki w Baligówce

                                                         budynek w Koniówce

                                                         budynek /była szkoła/w Załucznem